Rozcestník

Principy rozvoje města

Principy rozvoje města města Šlapanice je koncepční studií, která slouží jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.

Studie je zadána na základě Akčního plánu 2020 – 2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje města Šlapanice a schváleno Radou města Šlapanice dne 8. 1. 2020.

Principy rozvoje města je komplexní strategický nástroj sloužící ke kontinuálnímu a ucelenému rozvoji města a bude rozdělen do 3 částí sledujících své dílčí cíle:

Základní koncepce rozvoje: Cílem je vypracování návrhu směřování rozvoje města, který řeší všechny vrstvy celku sídla a je tak podkladem pro podrobnější ÚPD, definuje rámce pro Generely lokalit, ale např. i doporučení pro vydávání obecně závazných vyhlášek.

Dokumenty základní koncepce rozvoje:

Generely lokalit: Cílem je vypracování návrhů upřesňujících rozvoj jednotlivých lokalit zejména z pohledu městských investic – systémového řešení veřejných prostranství a koordinace městských staveb. Smyslem je definice rámců pro zadávání jednotlivých projektů.

Dokumenty generelů lokalit:

Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti: Cílem je vypracování podpůrného metodického nástroje sledujícího podstatné aspekty tvorby v rámci veřejných investic. Materiál bude reflektovat obecné trendy definicí příkladů konkrétních řešení vhodných pro místní kontext.

Dokumenty k veřejným prostranstvím:


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top