Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

Strategický plán rozvoje města 2020 - 2025

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Šlapanice se uskutečnilo v pondělí 4. listopadu 2019 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice od 18 hodin. V rámci projednání byl prostor i pro připomínky občanů. Během června 2019 probíhalo dotazníkové šetření. Odpovědi občanů byly zpracovány a můžete se s nimi seznámit.

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šlapanice byla schválena na 7. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice ve středu 4. prosince 2019. 

Veškeré výsledky včetně odpovědí "nevím/nemohu posoudit": Průzkum názorů občanů (PDF 897.2 kB)

Úroveň spokojenosti občanů (bez odpovědí "nevím/nemohu posoudit"): Úroveň spokojenosti (PDF 275.76 kB)

Celý návrh vznikl na základě dosud získaných informací. Nicméně proces strategického plánování stále probíhá a cílem města Šlapanice je svůj Strategický plán zpracovat tak, aby neopomněl žádnou důležitou skutečnost, hodnotu či aktivitu. 

Strategický plán má tři zásadní části, které na sebe logicky navazují a bez jejichž vzájemné provázanosti není možné dosáhnout požadovaných výsledků. Jedná se o:  

  1. Analytickou část (ZIP 3.15 MB)
  2. Návrhovou část (ZIP 198.92 kB)
  3. Implementační část (ZIP 266.51 kB)

Obsah a průběh zpracování strategického plánu je uveden ve Zprávě ke Strategickému plánu rozvoje města (PDF 144.54 kB).    

Další informace o přípravě Strategického plánu rozvoje města naleznete na projektovém webu: https://projekty.slapanice.cz/projekty-pro-nbsp-meu/aktualizace-strategickeho-planu-rozvoje-mesta/

Děkujeme za Váš zájem o rozvoj našeho města! 

Informace o plnění Akčního plánu rozvoje města za rok 2020

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 11. zasedání dne 2. 12. 2020 vzalo na vědomí Zprávu o průběžném plnění Akčního plánu 2020 – 2021, který je součástí Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025.

Zpráva o průběžném plnění Akčního plánu 2020 (PDF 1.05 MB)

Akční plán 2022/2023

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 17. zasedání dne 15. prosince 2021 schválilo nový Akční plán na období 2022/2023 (PDF 617.07 kB).


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top