19. století

V jinak převážně zemědělských Šlapanicích (selská aglomerace) dochází současně s rozvojem průmyslového Brna ke vzniku místního průmyslu střední velikosti, živností, škol, úřadů aj. Šlapanice se stávají znovu přirozeným spádovým centrem regionu. Velká část obyvatel - dělníci, úředníci, žáci škol vyššího stupně aj. jezdí však za prací do Brna (aglomerace smíšená). Půdorys obce má 3 vrcholy: dva na Říčce (sever, jih), třetí (západ) na cestě k Brnu.

Rozvoj obce dokládají čísla:

  • roku 1834 - 175 domů, 1072 obyvatel
  • roku 1861 - 261 domů, 1819 obyvatel


Vzniká místní průmysl: v původním zámečku, později sídla řeholníků (paulánů) byl v roce 1814 položen základ jednoho z největších brněnských závodů První brněnské strojírny. Různým továrním účelům sloužila tato budova až do konce 19. stol. (od r. 1901 sídlo chlapecké školy, dnes gymnázium). V letech 1871 až 1931 byl ve Šlapanicích rolnický cukrovar.

Pohromy válečné a živelné

  • 18. listopadu 1805 přijel do Šlapanic ruský generál pěchoty Michail Illarionovič Goleniščev - Kutuzov (1745 - 1813), vrchní velitel rusko-rakouských vojsk v nastávající bitvě zvané Bitva tří císařů nebo Bitva u Slavkova;
  • 19. listopadu 1805 se na šlapanické faře ubytoval podmaršálek kníže Jan Josef Liechtenstein (1760 - 1836), velitel rusko-rakouského jezdectva;
  • 30. listopadu 1805 se v téže budově ubytoval francouzský maršál Nicolas-Jean de Dieu Soult (1769 - 1851), velitel nejpočetnějšího 4. armádního sboru Napoleonovy armády;
  • 2. prosince 1805 bitva spojenecko rusko-rakouské armády s početně slabší, zato však zkušenější a modernější vítěznou armádou francouzskou. Jako polní lazaret Francouzům sloužila šlapanická scholasterie a bývalý Blümegenův zámeček, dnes budova gymnázia. Po bitvě až do rána druhého dne ve šlapanickém kostele bylo zavřeno asi 400 zajatých Rusů;
  • Ve výroční dny Bitvy u Slavkova je u hrobu na šlapanickém hřbitově s ostatky padlých v bitvě každoročně zahajována pietní vzpomínka, které se tradičně zúčastňují početní zájemci o vojenskou historii z České republiky a ze zahraničí.
  • 15. července 1866 dorazila do Šlapanic pruská vojska (prusko-rakouská válka, 3. července 1866 bitva u Hradce Králové)

 

Důležitá data

1805 - 2. prosince - Bitva u Slavkova známá též pod názvem Bitva tří císařů
1814 - položení základů První brněnské strojírny v Blümegenově zámku
1824 - zde postaven první Luzův parní stroj
1848 - po zrušení roboty splynutí všech tří části v jednu obec (I. starosta Josef Zeman)
1869 - zřízen poštovní úřad
1871 - výstavba Rolnického akciového cukrovaru
1887 - Šlapanice spojeny se světem železnicí (Vlárská dráha)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top