Rozcestník

Objednání na úřad

Objednejte se online přes internet a vyřiďte si své záležitosti bez zbytečného čekání. Vyvolávací rezervační systém je od 14. dubna 2021 rozšířen o Odbor správních činností, pracoviště Šlapanice a Obecní živnostenský úřad, pracoviště Brno. Upozorňujeme, že systém je do konce dubna 2021 v testovacím provozu. 

Zvolte prosím termín, na který se chcete objednat nebo zrušit již domluvenou schůzku.

Objednávat se v současné době lze na týden dopředu, přičemž objednávkový systém na následující týden je spouštěn v průběhu čtvrtečního dne.

Zrušit schůzku lze nejpozději den před schůzkou pomocí kódu, který Vám bude přidělen po vyplnění objednávky.

 

Odbor dopravy Odbor správních činností Obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

pracoviště: Opuštěná 9/2, Brno

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Jedno objednání činnosti je určeno pouze pro jedno vozidlo.

Objednávat se lze na činnosti:

 • Evidence vozidel  ( Provádí zejména: registrace nového vozidla-netýká se vozidel bez technického průkazu například s EU prohlášení o shodě; změny vlastníka/provozovatele; vývoz do zahraničí; změn údajů jako jsou jméno, příjmení, adresa, barva vozidla, prodloužení STK u motocyklů, převod vozidla z RČ na IČO a opačně; vyřazení vozidla z provozu – dříve dočasné vyřazení, zápis umístění a účelu využití vyřazeného vozidla, ukončení vyřazení z provozu, odcizení vozidla; ztráta, odcizení, poškození registračních značek a registračních dokladů; objednání a výdej registračních značek a podobně) 
 •  Technické změny, dovozy a stavby vozidel + Zápis zániku vozidla-dříve trvalé vyřazení  (týká se především registrace dovezeného vozidla ze zahraničí, registrace nového vozidla bez technického průkazu například s EU prohlášení o shodě; zápisu LPG, tažného zařízení, alternativních kol; obnovy VIN vozidla z důvodu poškození, či koroze a podobně) 
 • Digitální tachografy,
 • Řidičské průkazy-pouze příjem žádostí

U řidičských průkazů je online objednání určeno pouze pro příjem žádostí. 

Žádáme klienty, kteří si přišli vyzvednout řidičský průkaz nebo paměťovou kartu, aby nepoužívali vyvolávací zařízení na chodbě, ale přímo vstupovali k přepážkám 1- 3 (dv. č. 214)

Řidičské průkazy je možné vyzvednout:

 • Pondělí: 8 - 17 hod.
 • Úterý:    8 - 13 hod. 
 • Středa:  8 - 17 hod.
 • Čtvrtek: 8 - 12 hod.

 

Odbor správních činností

pracoviště Brno: Opuštěná 9/2, Brno

pracoviště Šlapanice: Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Jedno objednání činnosti je určeno pouze pro 1 osobu (i dítě).

Na pracovišti Brno se lze objednávat na činnosti:

 • Příjem žádostí o občanský průkaz (OP)
 • Výdej OP
 • Příjem žádostí o cestovní pas (CP)
 • Výdej CP

Na pracovišti Šlapanice se lze objednávat na činnosti:

 • Evidenci obyvatel
 • Matriku
 • Příjem žádostí o občanský průkaz (OP)
 • Příjem žádostí o cestovní pas (CP)
 • Výdej hotových dokladů

Obecní živnostenský úřad

pracoviště: Opuštěná 9/2, Brno

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Každé podání musí mít své pořadové číslo.

Objednávat se lze na činnosti:

 • Nové živnosti/koncese
 • Přerušení/pokračování
 • Změny v provozovnách
 • Změny v živnostenském rejstříku
 • Zrušení živnosti
 • Zemědělští podnikatelé

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top