Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace v roce 2023

 1. Závazné stanovisko úřadu ÚP ke stavbě RD, k. ú. Újezd u Brna. Příloha. Zveřejněno dne 06.01.2023
 2. Stavební projekty, k. ú. Šlapanice u Brna. Zveřejněno 16.01.2023
 3. Prodejna, administrativa a parkoviště, k. ú. Modřice. Zveřejněno 20.01.2023
 4. Pozemní stavby - právnické osoby. Zveřejněno 02.02.2023
 5. Informace o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Zveřejněno 03.02.2023. Příloha 1. Zveřejněno 15.03.2023
 6. Změna velikosti a umístění RD. Příloha 1. Příloha 2. Zveřejněno 02.03.2023
 7. Plánování a realizace investičních akcí. Zveřejněno 06.03.2023
 8. Řízení o přestupku. Zveřejněno 17.03.2023
 9. Stavba haly nebo průmyslového objektu. Zveřejněno 22.03.2023 
 10. Průběh a výsledek projednání přestupku. Zveřejněno 11.04.2023
 11. Závazná stanoviska na bytové a rodinné domy, k. ú. Šlapanice u Brna a Bedřichovice. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Příloha 7. Příloha 8. Příloha 9. Příloha 10. Příloha 11. Příloha 12. Příloha 13. Příloha 14. Příloha 15. Příloha 16. Příloha 17. Příloha 18. Příloha 19. Příloha 20. Příloha 21. Příloha 22. Příloha 23. Příloha 24. Příloha 25. Příloha 26. Příloha 27. Příloha 28. Příloha 29. Příloha 30. Příloha 31. Zveřejněno 17.04.2023
 12. Protokol o kontrole ZŠ. Zveřejněno 21.4.2023
  Příloha 1. Protokol o kontrole.
  Námitky proti kontrole ZŠ.
  Příloha 2. Námitky podané kontrolovanou osobou.
  Příloha 3. Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním dle protokolu o kontrole ZŠ.
 13. ZŠ Šlapanice - kontrolní zjištění. Zveřejněno 21.4.2023
  Příloha 1. Návrh na odvolání ředitele ZŠ Šlapanice.
  ZŠ Šlapanice - kontrolní zjištění, 2. část.
  Příloha 2. Audit technických systémů.
  Příloha 3. Výsledek šetření stížnosti.
  Příloha 4. Doplnění podnětu.
  Příloha 5. E-mail řediteli ke kotlům.
  Příloha 6. Emailová komunikace.
  Příloha 7. Alkohol na akcích.
  Příloha 8. Odvolání ředitele.
  Příloha 9. Instagram.
  Příloha 10. Sdělení ČŠI zřizovateli.
  Příloha 11. Sdělení předsedkyně odborové organizace.
  Příloha 12. Vyjádření ředitele ZŠ.
  Příloha 13: Vyjádření ředitele ZŠ.
  Příloha 14. Vyřízení stížnosti ČŠI.
  Příloha 15. Vyřízení námitek.
  Příloha 16. Žádost o prověření zjištění zřizovatele.
  Příloha 17. Zápis projednání rozpočtu.
  Příloha 18. Nezodpovězené dotazy rodičů.
  Příloha 19. Info o rozpočtu.
  Příloha 20. FB diskuse.
  Příloha 21. Záznam z kontroly stavu tělocvičny.
  Příloha 22. Protokol o kontrole.
  Příloha 23. Záznam podání člena školské rady. Zveřejněno 25.04.2023, oprava 30.05.2023
 14. Sankce a správní řízení, oddělení OP. Zveřejněno 02.05.2023
 15. Pozemní stavby pro právnické osoby. Zveřejněno 02.05.2023
 16. Informace k odvolání ředitele ZŠ Šlapanice Příloha č. 1 Usnesení rady města Příloha č. 2 Návrh na odvolání ředitele Příloha č. 3 Oznámení o odvolání ředitele Příloha č. 3 Odvolání ředitele. Zveřejněno 4.5.2023 
 17. Vyřízení podnětu k zahájení přestupkového řízení. Zveřejněno 10.5.2023
 18. VMO-Tomkovo náměstí. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Příloha 5. Zveřejněno 11.5.2023
 19. Informace o vyřízení podnětu. Zveřejněno 15.05.2023
 20. Územní plán města Šlapanice. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Příloha 7. Příloha 8. Příloha 9. Příloha 10. Příloha 11. Příloha 12. Příloha 13. Příloha 14. Příloha 15. Příloha 16. Příloha 17. Příloha 18. Příloha 19. Příloha 20. Zveřejněno 23.05.2023
 21. Zápis ze 17. schůze Rady města Šlapanice.
  Příloha 1. Doplnění informací.
  Příloha 2. Doporučení k přijetí opatření ...
  Příloha 3. Návrh usnesení.
  Příloha 4. Návrh usnesení.
  Příloha 5. Žádost - projekt. Zveřejněno 31.05.2023
 22. Přihlášky na pracovní místo ředitele ZŠ Šlapanice. Zveřejněno 31.05.2023
 23. Zásady vztahů orgánů města Šlapanice k řízení příspěvkových organizací. 
  Příloha 1. Jednací řád rady města Šlapanice.
  Příloha 2. Zásady vztahů.
  Příloha 3. Zásady vztahů.
  Příloha 4. zásady vztahů. Zveřejněno 14.06.2023
 24. Žádost o poskytnutí informací - odpověď Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Zveřejněno 15.6.2023
 25. Místní komunikace, Újezd u Brna. Příloha č. 1. Zveřejněno 16.06.2023
 26. Příprava materiálů pro RM. 
  Příloha 1. Předávání podkladů.
  Příloha 2. Zápis 17. RM.
  Příloha 3. Prezenční listina 17. RM. Zveřejněno 30.06.2023
 27. Hlasování konkurzní komise. Zveřejněno 30.06.2023
 28. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
  Příloha 1. OZV č. 1-2015 - zrušena. Příloha 2. OZV č. 1-2022 - platná. Zveřejněno 26.07.2023
 29. Příprava materiálů pro schůzi Rady města Šlapanice. Příloha 1. Zveřejněno 04.08.2023
 30. Opatření obecné povahy silniční správní úřad. Zveřejněno 10.08.2023
 31. Pozemní stavby pro právnické osoby. Zveřejněno 25.08.2023
 32. Výstavba nadzemních staveb k bydlení nebo rekreaci. Přílohy. Zveřejněno 04.09.2023
 33. Stanovisko města Modřice. Příloha. Zveřejněno 7.9.2023
 34. Změna č. 1 ÚP Hajany. Zveřejněno 27.09.2023
 35. Informace o přestupku. Zveřejněno 12.10.2023
 36. Stanovisko KHS Jihomoravského kraje k návrhu Změny č. 1 ÚP Modřice. Příloha 1. Zveřejněno 19.10.2023
 37. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků. Zveřejněno 19.10.2023
 38. Právní názor, energetický audit města, darovací smlouva, seznam smluv. Zveřejněno 19.10.2023
  Příloha 1. EA Smuteční síň.
  Příloha 2. EA MěÚ.
  Příloha 3. EA Muzeum.
  Příloha 4. EA KD Bedřichovice.
  Příloha 5. EA Zdravotní středisko.
  Příloha 6. EA Knihovna.
  Příloha 7. EA DPS.
  Příloha 8. EA Opuštěná 2.
  Příloha 9. EA Na Zahrádkách 34.
  Příloha 10. EA Na Zahrádkách 32.
  Příloha 11. EA Na Zahrádkách 30.
  Příloha 12. EA Na Zahrádkách 28.
  Příloha 13. EA Nádražní 7.
  Příloha 14. EA Nebytový prostor Lidická 1223.
  Příloha 15. EA Hasičská zbrojnice.
  Příloha 16. EA Cukrovar.
  Příloha 17. EA Čechova 25.
  Příloha 18. EA Čechova 293.
  Příloha 19. EA ZŠ.
  Příloha 20. EA MŠ Zahrádka.
  Příloha 21. EA MŠ Brněnská Pole.
  Příloha 22. Smlouva o dílo.
  Příloha 23. Dodatek k SOD.
  Příloha 24. EA Nádražní 58.
 39. Směrnice MěÚ Šlapanice, informace týkající se 17. schůze RM Šlapanice. Zveřejněno 19.10.2023
  Příloha 1. Alkohol na akcích.
  Příloha 2. Audit technických systémů.
  Příloha 3. Seznam.
  Příloha 4. ČŠI.
  Příloha 5. Doplnění podnětu.
  Příloha 6. E-mail řediteli.
  Příloha 7. Alkohol na akcích.
  Příloha 8. Návrh na odvolání ředitele.
  Příloha 9. Odvolání ředitele.
  Příloha 10. Protokol o kontrole.
  Příloha 11. Instagram.
  Příloha 12. Sdělení ČŠI.
  Příloha 13. Sdělení předsedkyně odborové organizace ZŠ.
  Příloha 14. Vyjádření ředitele ZŠ.
  Příloha 15. Vyjádření ředitele ZŠ.
  Příloha 16. Vyřízení stížnosti ČŠI.
  Příloha 17. Vyřízení námitek.
  Příloha 18. Žádost o prověření zjištění zřizovatele.
  Příloha 19. Zápis ŠR.
  Příloha 20. Zápis ŠR.
  Příloha 21. Zápis ŠR.
  Příloha 22. Zástupce ředitele na FB diskuzi.
  Příloha 23. Záznam z kontroly.
  Příloha 24. Záznam podání člena školské rady.
 40. Služební cesty členů RM Šlapanice. Zveřejněno 19.10.2023
  Příloha: Přehled služebních cest.
 41. Smlouvy týkající se právních služeb. Zveřejněno 19.10.2023
  Příloha 1.
  Příloha 2.
 42. Bezpečností kamery Města Šlapanice. Zveřejněno 19.10.2023
 43. Nájemci na Nádražní 58, Šlapanice. Zveřejněno 19.10.2023
  Příloha 1.
  Příloha 2. Nájemní smlouva Arktur.
  Příloha 3. Seznam plateb.
 44. Seznam dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti Seznam Zveřejněno 20.10.2023
 45. Počet a seznam zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr Seznam zaměstnanců Zveřejněno 23.10.2023
 46. Informace o povoleních, vydaných za období 01.07.2023 až 30.09.2023 na pozemní stavby pro právnické osoby Informace o povolených pozemních stavbách Zveřejněno 9.11.2023
 47. Parkování na ulici Švehlova a parkování na území města Příloha Zveřejněno 10.11.2023
 48. Parkování na území města Šlapanice Příloha Zveřejněno 10.11.2023
 49. Výběrové řízení a usnesení k rekonstrukci ulice Švehlova Příloha Zveřejněno 10.11.2023
 50. Zadávací podmínky, usnesení, studie stavby k rekonstrukci ulice Švehlova Příloha Zveřejněno 10.11.2023
 51. Střet pravomoci voleného zastupitele obce. Zveřejněno 28.11.2023
 52. Kontrola kvality projektanta. Zveřejněno 28.11.2023
 53. Rekonstrukce ulice Švehlova, Šlapanice. Zveřejněno 28.11.2023
 54. Doprava v příštích letech po ulici Švehlova. Zveřejněno 28.11.2023
 55. Výjimky nákladním automobilům. Zveřejněno 28.11.2023
 56. Zástupce města k uzavření smlouvy se zhotovitelem na vypracování projektové dokumentace. Zveřejněno 28.11.2023
 57. Zástupce města k uzavření smlouvy se zhotovitelem na vypracování projektové dokumentace. Zveřejněno 28.11.2023
 58. Zástupce města k uzavření smlouvy. Zveřejněno 28.11.2023
 59. Zadání pro uzavření smlouvy. Zveřejněno 28.11.2023
 60. Rozhodnutí ve věci přestupku č. P110/2023 Rozhodnutí Zveřejněno 29.11.2023
 61. Bytové domy v k. ú. Modřice. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Zveřejněno 01.12.2023
 62. Metodická pomoc příspěvkovým organizacím. Zveřejněno 04.12.2023
  2.1._ZŠ_protokol_z_kontroly_hospodaření_2022_A
  2.1.Zásady_vztahů_r._2015_A
  2.1.Zásady_vztahů_revize_1_A
  2.1.Zásady_vztahů_revize_2_A
  2.1.Zásady_vztahů_revize_3_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2016_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2017_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2018_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2019_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2020_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2021_A
  2.2._VSK_Hvězdička_2022_A
  2.3._VSK_Zahrádka_2016_A
  2.3._VSK_Zahrádka_2017_A
  2.3._VSK_Zahrádka_2018_A
  2.3._VSK_Zahrádka_2019_A
  2.3._VSK_Zahrádka_2020_A
  3.1._34802-2023_Uložení_povinností_a_doporučení_k_odstranění_nedostatků_zjištěných_při_veřejnosprávní_kontrole_sign_A
  3.1._VSK_ZŠ_2016_A
  3.1._VSK_ZŠ_2017_A
  3.1._VSK_ZŠ_2018_A
  3.1._VSK_ZŠ_2019_A
  3.1._VSK_ZŠ_2021_A
  3.3._VSK_Zahrádka_2021_A
  3.3._VSK_Zahrádka_2022_A
  Protokol_o_kontrole_FINAL_MS_16_2_2023_JL_podepsany_A
 63. Řešení obchvatu Šlapanic. Zveřejněno 04.12.2023
 64. Rekonstrukce ulice Švehlova. Zveřejněno 04.12.2023
 65. Výběr zhotovitele projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice Švehlova, Šlapanice". Zveřejněno 05.12.2023
 66. Výběr zhotovitele projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice Švehlova, Šlapanice". Zveřejněno 05.12.2023
 67. Veřejnosprávní kontroly ZŠ Šlapanice. Zveřejněno 05.12.2023
  1.1._ZŠ_protokol_z_kontroly_hospodaření_2022_A
  2.1._faktura_m-iaudit_A
  2.1._objednávka_m-iaudit_A
  2.2._faktura_taxum_A
  2.2._objednávka_taxum_A
 68. Zadávací podmínky pro výběr "Rekonstrukce ulice Švehlova, Šlapanice". Zveřejněno 05.12.2023
 69. Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu JMK. Zveřejněno 05.12.2023
 70. Výběrové řízení "Rekonstrukce ulice Švehlova, Šlapanice". Zveřejněno 05.12.2023
 71. Uzavření smlouvy - Dokumentace pro stavební povolení DPS. Zveřejněno 05.12.2023
 72. Reklamní zařízení, k. ú. Bedřichovice. Zveřejněno 05.12.2023
 73. Reklamní zařízení, k. ú. Bedřichovice. Zveřejněno 05.12.2023
 74. Rozšíření krajské silnice v obci Ostopovice. Zveřejněno 05.12.2023
 75. Průzkum zájmu o pronájem prostor. Zveřejněno 04.01.2024
 76. Nebytové prostory Šlapanice. Zveřejněno 04.01.2024

Poskytnuté informace v roce 2022

 1. Plánované stavby v roce 2022
 2. Stanovisko orgánu ÚP
 3. Vydaná územní a stavební rozhodnutí
 4. Výše odměn starostky a místostarostů, hodinová dotace pracovní doby starostky
 5. Přehled informací pozemních staveb (budov)
 6. Stacionární radary ve správním obvodu
 7. Územní plán obce Bílovice nad Svitavou
 8. Územní rozhodnutí, stavební povolení od r. 2018 do současnosti
 9. Stanovisko Krajského úřadu JmK
 10. Seznam parcelních čísel
 11. Odměny placené městem Šlapanice
 12. Informace ke stavbě
 13. Závazné stanovisko orgánu územního plánování
 14. Informace o pozemku
 15. Zpráva o uplatňování územního plánu
 16. Informace měření rychlosti - radary
 17. Záměr novostavby RD, k. ú. Modřice 
 18. Opatření obecné povahy 
 19. Návrh změn v nakládání s odpady 
 20. Informace o právním zastoupení, právní vzdělání. Příloha č. 1 Smlouva o poskytování právních služeb. Příloha č. 2 Smlouva o poskytování právních služeb.  Zveřejněno 20.06.2022 
 21. Door-to-door svoz separovaného odpadu. Příloha Rozhodnutí o částečném odmítnutí. Zveřejněno 20.06.2022 
 22. Hospodaření obce v letech 2014 až 2021. Zveřejněno 28.06.2022 
 23. Řízení o územním rozhodnutí ke stavbě. Zveřejněno 07.07.2022 
 24. Informace k průběhu přípravy návrhu ÚP. Příloha. Zveřejněno 11.07.2022 
 25. Změna č. 1 územního plánu Modřice.  25_1 Zveřejněno 27.07.2022
 26. Změna č. 2 územního plánu pozořice. Zveřejněno 27.07.2022
 27. Změna č. 1 územního plánu Modřice.  27_1 Zveřejněno 27.07.2022
 28. Reklamní zařízení. 04.08.2022 Zveřejněno 04.08.2022
 29. Reklamní zařízení. Zveřejněno 04.08.2022
 30. Rekonstrukce fotbalového hřiště, k. ú. Modřice, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 Zveřejněno 08.08.2022
 31. Pozemní stavby pro právnické osoby. Příloha Zveřejněno 09.08.2022
 32. Cyklostezky Újezd u Brna. Příloha. Zveřejněno 10.08.2022
 33. Kandidátní listiny pro volby do obce Sokolnice Příloha č. 1 Kandidátní listiny Zveřejněno 19.8.2022
 34. Společný územní souhlas. Příloha. Zveřejněno 26.08.2022 
 35. Územní plán Šlapanice. Zveřejněno 29.08.2022 
 36. Kolaudační rozhodnutí. Příloha 1. Příloha 2. Zveřejněno 31.08.2022
 37. Zápis o místním šetření. Příloha. Zveřejněno 07.09.2022
 38. Odměny řediteli ZŠ Šlapanice. Zveřejněno 08.09.2022
 39. Vodovod a splašková dešťová kanalizace. Zveřejněno 13.09.2022
 40. Vydaná rozhodnutí - výstavba nadzemních staveb. Příloha. Zveřejněno 20.09.2022
 41. Přeprava skotu. Zveřejněno 26.09.2022
 42. Okružní křižovatka. Zveřejněno 26.09.2022
 43. Odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Zveřejněno 05.10.2022
 44. Rozhodnutí o odstranění stavby. Příloha. Zveřejněno 07.10.2022
 45. Sdělení KrÚ JmK, OÚP a MD ČR. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Zveřejněno 12.10.2022
 46. Námitky ke změně č. 1 ÚP Modřice. Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Příloha 7. Příloha 8. Příloha 9. Příloha 10. Příloha 11. Zveřejněno 18.10.2022
 47. Nové stavby v městském parku. Příloha. Zveřejněno 27.10.2022 
 48. Smlouva o bezúplatném převodu. Zveřejněno 09.11.2022 
 49. Vydaná rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení. Zveřejněno 22.11.2022
 50. Seznam uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Příloha. Zveřejněno 23.11.2022
 51. Zadávání veřejných zakázek. Zveřejněno 21.12.2022

Poskytnuté informace v roce 2021

 1. Počet světelných bodů tvořících veřejné osvětlení
 2. Informace o kritériích pro výběr dodavatele Příloha
 3. Aktuálně probíhající stavební či územní řízení
 4. Informace k zápisu Komise úz. rozvoje města Šlapanice
 5. Řešení hlukové zátěže v obci Bedřichovice
 6. Informace k zápisu Komise úz. rozvoje města Šlapanice
 7. Stanovisko Osadního výboru Bedřichovice
 8. Počet exekucí - nezletilí
 9. Informace k řízení o vydání územního rozhodnutí
 10. Stavební řízení
 11. Ústní metodický pokyn - dělení pozemků
 12. Vydané lovecké lístky
 13. Hydrogeologické posouzení lokality "Lhotky"
 14. Informace o stavbě v k. ú. Jiříkovice
 15. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Šlapanice u Brna
 16. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Bedřichovice
 17. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Bedřichovice
 18. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Podolí u Brna
 19. Kritéria pro rozhodování o dodavateli služby
 20. Informace o podáních na elektronickou podatelnu
 21. Informace o veřejných zakázkách Příloha
 22. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Příloha 
 23. Pozemek a stavby na pozemku v k. ú. Podolí u Brna
 24. Informace k stavbě v k. ú. Moravany u Brna
 25. Zaslání kopie usnesení
 26. Obytný soubor RD k. ú. Modřice
 27. Územní řízení, k. ú. Šlapanice u Brna
 28. Kontrolní prohlídka na pozemku v k. ú. Hostěnice
 29. Informace o plánovaných investicích na rok 2021
 30. Informace o stavbě v k. ú. Šlapanice u Brna
 31. Informace o realizovaných stavbách v k. ú. Kobylnice u Brna 
 32. Informace o zdrojích hluku v k.ú. Šlapanice u Brna
 33. Informace o zdrojích a měření hluku v k.ú. Šlapanice u Brna
 34. Vydaná povolení pozemních staveb od 01.10.-31.12.2020
 35. Informace ke správnímu řízení Odboru dopravy
 36. Informace o stavbě v k. ú. Telnice
 37. Informace o územním a stavebním řízení týkající se pozemních staveb
 38. Informace o územním souhlasu s provedením stavby v k. ú. Modřice
 39. Zaslání fotokopií rozhodnutí
 40. Stavba komunikace pro Obytný soubor RD (k. ú. Nebovidy)
 41. Plánovaná výstavba, k. ú. Nebovidy u Brna
 42. Kontrolní prohlídka, k. ú. Šlapanice Příloha 1 Příloha 2  Příloha 3
 43. Informace z rozhodnutí vydaných naším úřadem
 44. Informace o stavebních řízeních
 45. Biokoridor, k. ú. Hostěnice
 46. Evidence vozidla
 47. Radary v k. ú. Šlapanice
 48. Realizované záměry Strategického rozvoje města 2020 až 2025 Příloha č. 1 Obyvatelstvo a bytový fond
 49. Garant Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.
 50. Cestovné a stravné v letech 2014 až 202 Příloha č. 1 Cestovné a stravné MěÚ Šlapanice v letech 2014-2021
 51. Náklady na geodetické služby
 52. Stavba komunikace, k. ú. Hajany
 53. Veřejnoprávní smlouva SPOD
 54. Smlouvy 2019 - 2021
 55. Veřejné zakázky na rok 2022
 56. Prezentace "Radniční periodika"
 57. Otázky týkající se přijatých dokumentů
 58. Instituce z ČLR se kterými spolupracuje město Šlapanice

Poskytnuté informace v roce 2020

 1. Informace SATESO (PDF 141.8 kB)
 2. Projekty 2020 a 2021 (PDF 50.51 kB)
 3. Informace k mediaci (PDF 625.48 kB)
 4. Dopravní průzkum Šlapanice (PDF 478.37 kB)
 5. Dálnice D1 (PDF 256.57 kB)
 6. Smlouvy město Šlapanice 2015 - 2020 (PDF 668.98 kB)
 7. Závazné stanovisko OV, k.ú. Hostěnice (PDF 83.61 kB)
 8. Zaměstnanci MěÚ Šlapanice (PDF 118.48 kB)
 9. Majetková a provozní evidence vodohospodářských majetků v k. ú. Újezd u Brna (PDF 138.92 kB)
 10. Rozhodnutí - střet zájmů (PDF 481.95 kB)
 11. Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (PDF 188.04 kB)
 12. Správní tresty udělené OŽP (PDF 192.35 kB)
 13. Úředníci územních samosprávných celků (PDF 168.93 kB)
 14. Umístění stacionárních radarů k. ú. Šlapanice (PDF 72.93 kB)
 15. Odklad plateb nájemného z nebytových prostor (PDF 107.94 kB)
 16. Informace týkající se úředníka MěÚ Šlapanice (PDF 444.38 kB)
 17. Podané podněty a oznámení, obec Želešice (PDF 56.33 kB)
 18. Právní analýzy (PDF 261.88 kB)
 19. Umístění a povolení výstavby (PDF 154.34 kB)
 20. Změna č. 2 územního plánu (PDF 158.06 kB)
 21. Pravomocné stavební povolení (PDF 105.41 kB)
 22. Změna územního plánu města Šlapanice (PDF 279.87 kB)
 23. Úředník Městského úřadu Šlapanice (PDF 404.89 kB)
 24. Právní analýza advokátní kanceláře (PDF 303.35 kB)
 25. Změna územního plánu města Šlapanice (PDF 287.91 kB)
 26. Žádost o změnu rozhodnutí na stavbu RD (PDF 126.86 kB)
 27. Pracovní pohotovost OSPOD (PDF 608.31 kB)
 28. Obsah Závazného stanoviska (PDF 104.15 kB)
 29. Závazné stanovisko - Nebovidy (PDF 117.44 kB)
 30. Vodoprávní dozor (PDF 1.45 MB)
 31. Informace týkající se radních města Šlapanice (PDF 185.64 kB)
 32. Vydané stavební povolení, k. ú. Telnice u Brna (PDF 648.92 kB)
 33. Platové zařazení úředníka (PDF 87.42 kB)
 34. Poskytnutí kolaudačního souhlasu (PDF 119.41 kB)
 35. Drtící linka pneumatik, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 1.14 MB)
 36. Právní analýzy (PDF 107.45 kB)
 37. Plocha dopravní infrastruktury (PDF 128.31 kB)
 38. Hřiště, k. ú. Modřice (PDF 128.51 kB)
 39. Příjezdová cesta, stavba RD, k. ú. Modřice (PDF 125.1 kB)
 40. Informace z rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení (PDF 310.31 kB)
 41. Seznam autoškol (PDF 121.21 kB)
 42. Žádost o informace k vyhodnocení podání (PDF 203.6 kB)

Poskytnuté informace v roce 2019

 1. Informace o počtu obyvatel [PDF 58.69 kB]
 2. Dokumentace o automatizovaných silničních rychloměrech [PDF 338.97 kB]
 3. Informace k silničním rychloměrům [PDF 226.12 kB]
 4. Zaslání spisové dokumentace [PDF 114.42 kB]
 5. Žádosti na OÚPPP [PDF 189.13 kB]
 6. Kopie územních rozhodnutí, k.ú. Moravany u Brna [PDF 172.38 kB]
 7. Žádosti na OÚPPP [PDF 173.24 kB]
 8. Vyvlastňovací řízení [PDF 179.63 kB]
 9. Návrhy dopravního značení, k.ú. Moravany u Brna [PDF 187.42 kB]
 10. Počet zahájených vyvlastňovacích řízení [PDF 119.37 kB]
 11. Vodní díla v lokalitě "Merecký", k.ú. Telnice u Brna [PDF 122.78 kB]
 12. Kanalizace, k.ú. Moravany [PDF 306.43 kB]
 13. Bodové radary Střelice [PDF 288.01 kB]
 14. Informace k pozemkům, k.ú. Ponětovice [PDF 113.13 kB]
 15. Kompletní spisová dokumentace [PDF 83.9 kB]
 16. Kompletní spisová dokumentace [PDF 84.04 kB]
 17. Zaslání kompletní spisové dokumentace [PDF 73.61 kB]
 18. Zapsání k trvalému pobytu, k.ú. Podolí [PDF 88.76 kB]
 19. Úhyn ryb v Ponětovickém rybníku [PDF 126.44 kB]
 20. Žádosti o vydání závazného stanoviska [PDF 339.69 kB]
 21. Umístění dopravního kuželu [PDF 112.51 kB]
 22. Zaslání písemností [PDF 75.98 kB]
 23. Územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení [PDF 114.16 kB]
 24. Žádost o závazné stanovisko [PDF 105.41 kB]
 25. Typ komunikace [PDF 111.83 kB]
 26. Typ komunikace [PDF 24.94 kB]
 27. Poskytnutí informací k ust. § 125f z.č. 361/2000 Sb. (PDF 135.29 kB)
 28. Žádost o pravomocné rozhodnutí OD (PDF 139.8 kB)
 29. Kontroly stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (PDF 918.11 kB)
 30. Rozšíření účelové komunikace, k. ú. Vranov u Brna (PDF 21.28 kB)
 31. Nahlížení do spisu podle z. č. 106/1999 Sb. (PDF 224.65 kB)
 32. Plánovaná výstavba k.ú. Nebovidy u Brna (PDF 29.84 kB)
 33. Odměňování členů komise (PDF 37.1 kB)
 34. Vodní nádrž Telnice (PDF 695.03 kB)
 35. Vzdělání zaměstnance (PDF 87.63 kB)
 36. Přeprava kameniva Želešice (PDF 224.26 kB)
 37. Živnostenská kontrola podnikatele (PDF 85.12 kB)
 38. Dohody o provedení práce v roce 2019 (PDF 111.87 kB)
 39. Seznam příspěvků do ŠZ (PDF 356.8 kB)
 40. Postup při vydávání stanovisek (PDF 710.63 kB)
 41. Kvalifikace zaměstnance MěÚ Šlapanice (PDF 102.83 kB)
 42. Finanční investice 2017 - 2019 (PDF 202 kB)
 43. Seznam aktivních správců technické infrastruktury na území ORP (PDF 1.24 MB)

Poskytnuté informace v roce 2018

 1. Realizace projektů - investice v roce 2018 [PDF 56.17 kB]
 2. Přestupky cizinců [PDF 138.51 kB]
 3. Úsekové měření [PDF 256.94 kB]
 4. Přestupková řízení o "černých stavbách" [PDF 127.3 kB]
 5. Regulace pozemku, k.ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 141.99 kB]
 6. Zpracování osobních údajů [PDF 294.84 kB]
 7. Záznam o použití defibrilátoru. [PDF 104.39 kB]
 8. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 86.25 kB]
 9. Znalecký posudek o stanovení kupní ceny areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 80.05 kB]
 10. Videozáznam jednání zastupitelstva města Šlapanice [PDF 96.81 kB]
 11. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 88.05 kB]
 12. Vyjádření ČIŽP k ekologické zátěži v areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 91.44 kB]
 13. Rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení [PDF 205.62 kB]
 14. Spis OD [PDF 244.34 kB]
 15. Kopie stavebního povolení [PDF 730.21 kB]
 16. Terénní úpravy, k.ú. Střelice u Brna [PDF 172.32 kB]
 17. Měření rychlosti prostřednictvím trvale umístěných rychloměrů [PDF 212.47 kB]
 18. Areál ICEC [PDF 38.61 kB]
 19. Podržení kapacit na investiční akce města v roce 2018 [PDF 37.82 kB]
 20. Ukončení ekologické smlouvy s MF ČR [PDF 40.6 kB]
 21. Kupní smlouva na areál ICEC [PDF 42.13 kB]
 22. Použití defibrilátoru [PDF 32.01 kB]
 23. Záznamy výjezdů dobrovolných hasičů Šlapanice [PDF 38.65 kB]
 24. Zprávy od ICEC Šlapanice, a.s. na ČIŽP [PDF 42.16 kB]
 25. Usnesení PČR [PDF 42.52 kB]
 26. Plat správce areálu ICEC [PDF 43.65 kB]
 27. Ekologická smlouva na odstranění ekologické zátěže ICEC [PDF 36.54 kB]
 28. Aktualizace analýzy rizik areálu ICEC [PDF 33.36 kB]
 29. Defibrilátor [PDF 51.13 kB]
 30. Úsekové měření [PDF 246.58 kB]
 31. Harmonogram pořízení nového ÚP Babice nad Svitavou [PDF 61.06 kB]
 32. Bytové družstvo Šlapanice [PDF 89.41 kB]
 33. Kopie kandidátních listin pro komunální volby. [PDF 132.33 kB]
 34. Komunální volby 2018 [PDF 181.41 kB]
 35. Informace k pozemkům, k.ú. Bedřichovice [PDF 216.56 kB]
 36. Využití parcely v k. ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 249.5 kB]
 37. Dopravní značení [PDF 95.97 kB]
 38. Využití pozemků v k.ú. Sokolnice [PDF 216.23 kB]
 39. Přechod pro chodce, k.ú. Březina [PDF 180.61 kB]
 40. Stavební činnosti, k.ú. Mokrá u Brna [PDF 155.89 kB]
 41. Znalecké posudky k areálu ICEC [PDF 84.89 kB]
 42. Stavba na pozemku, k.ú. Želešice [PDF 214.85 kB]
 43. Územní rozhodnutí k pozemku v k.ú. Moravany u Brna [PDF 171.25 kB]
 44. Dotazník - kastrační program [PDF 127.11 kB]
 45. Přestupky za překročení nastavené rychlosti [PDF 139.37 kB]
 46. Informace k parcelám v k.ú. Moravany u Brna [PDF 186.17 kB]
 47. Rozhodnutí o přestupcích [PDF 197.67 kB]
 48. Žádost o kopie usnesení [PDF 245.33 kB]

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top