Rozcestník

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace v roce 2021

 1. Počet světelných bodů tvořících veřejné osvětlení (PDF 202.14 kB)
 2. Informace o kritériích pro výběr dodavatele (PDF 344.19 kB)Příloha (PDF 516.77 kB)
 3. Aktuálně probíhající stavební či územní řízení (PDF 103.36 kB)
 4. Informace k zápisu Komise úz. rozvoje města Šlapanice (PDF 30.59 kB)
 5. Řešení hlukové zátěže v obci Bedřichovice (PDF 115.92 kB)
 6. Informace k zápisu Komise úz. rozvoje města Šlapanice (PDF 31.06 kB)
 7. Stanovisko Osadního výboru Bedřichovice (PDF 37.34 kB)
 8. Počet exekucí - nezletilí (PDF 361.65 kB)
 9. Informace k řízení o vydání územního rozhodnutí (PDF 107.33 kB)
 10. Stavební řízení (PDF 111.71 kB)
 11. Ústní metodický pokyn - dělení pozemků (PDF 111.44 kB)
 12. Vydané lovecké lístky (PDF 686.23 kB)
 13. Hydrogeologické posouzení lokality "Lhotky" (PDF 604.63 kB)
 14. Informace o stavbě v k. ú. Jiříkovice (PDF 1.82 MB)
 15. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 2.66 MB)
 16. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Bedřichovice (PDF 767.06 kB)
 17. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Bedřichovice (PDF 767.38 kB)
 18. Reklamní zařízení na pozemku v k. ú. Podolí u Brna (PDF 768.09 kB)
 19. Kritéria pro rozhodování o dodavateli služby (PDF 184.75 kB)
 20. Informace o podáních na elektronickou podatelnu (PDF 331.11 kB)
 21. Informace o veřejných zakázkách (PDF 349.65 kB)Příloha (PDF 0.92 MB)
 22. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (PDF 160.46 kB)Příloha (PDF 892.62 kB)
 23. Pozemek a stavby na pozemku v k. ú. Podolí u Brna (PDF 1.34 MB)
 24. Informace k stavbě v k. ú. Moravany u Brna (PDF 205.62 kB)
 25. Zaslání kopie usnesení (PDF 734.26 kB)
 26. Obytný soubor RD k. ú. Modřice (PDF 387.56 kB)
 27. Územní řízení, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 171.43 kB)
 28. Kontrolní prohlídka na pozemku v k. ú. Hostěnice (PDF 633.91 kB)
 29. Informace o plánovaných investicích na rok 2021 (PDF 1.04 MB)
 30. Informace_o_stavbě_v_k._ú._Šlapanice_u_Brna (PDF 66.13 kB)
 31. Informace_o_realizovaných_stavbách_v_k._ú._Kobylnice_u_Brna (PDF 1.14 MB)
 32. Informace o zdrojích hluku v k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 35.56 kB)
 33. Informace o zdrojích a měření hluku v k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 33.93 kB)
 34. Vydaná povolení pozemních staveb od 01.10.-31.12.2020 (PDF 335.12 kB)
 35. Informace ke správnímu řízení Odboru dopravy (PDF 114.17 kB)
 36. Informace o stavbě v k. ú. Telnice (PDF 855.29 kB)
 37. Informace o územním a stavebním řízení týkající se pozemních staveb (PDF 392.82 kB)
 38. Informace o územním souhlasu s provedením stavby v k. ú. Modřice (PDF 108.31 kB)
 39. Zaslání fotokopií rozhodnutí (PDF 159.9 kB)
 40. Stavba komunikace pro Obytný soubor RD (k. ú. Nebovidy) (PDF 378.04 kB)
 41. Plánovaná výstavba, k. ú. Nebovidy u Brna (PDF 684.1 kB)
 42. Kontrolní prohlídka, k. ú. Šlapanice (PDF 156.54 kB)Příloha_1 (PDF 1.78 MB)Příloha_2 (PDF 158.29 kB)Příloha_3 (PDF 4.8 MB)
 43. Informace z rozhodnutí vydaných naším úřadem (PDF 353.65 kB)
 44. Informace o stavebních řízeních (PDF 18.29 kB)
 45. Biokoridor, k. ú. Hostěnice (PDF 1.37 MB)
 46. Evidence vozidla (PDF 472.67 kB)

Poskytnuté informace v roce 2020

 1. Informace SATESO (PDF 141.8 kB)
 2. Projekty 2020 a 2021 (PDF 50.51 kB)
 3. Informace k mediaci (PDF 625.48 kB)
 4. Dopravní průzkum Šlapanice (PDF 478.37 kB)
 5. Dálnice D1 (PDF 256.57 kB)
 6. Smlouvy město Šlapanice 2015 - 2020 (PDF 668.98 kB)
 7. Závazné stanovisko OV, k.ú. Hostěnice (PDF 83.61 kB)
 8. Zaměstnanci MěÚ Šlapanice (PDF 118.48 kB)
 9. Majetková a provozní evidence vodohospodářských majetků v k. ú. Újezd u Brna (PDF 138.92 kB)
 10. Rozhodnutí - střet zájmů (PDF 481.95 kB)
 11. Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (PDF 188.04 kB)
 12. Správní tresty udělené OŽP (PDF 192.35 kB)
 13. Úředníci územních samosprávných celků (PDF 168.93 kB)
 14. Umístění stacionárních radarů k. ú. Šlapanice (PDF 72.93 kB)
 15. Odklad plateb nájemného z nebytových prostor (PDF 107.94 kB)
 16. Informace týkající se úředníka MěÚ Šlapanice (PDF 444.38 kB)
 17. Podané podněty a oznámení, obec Želešice (PDF 56.33 kB)
 18. Právní analýzy (PDF 261.88 kB)
 19. Umístění a povolení výstavby (PDF 154.34 kB)
 20. Změna č. 2 územního plánu (PDF 158.06 kB)
 21. Pravomocné stavební povolení (PDF 105.41 kB)
 22. Změna územního plánu města Šlapanice (PDF 279.87 kB)
 23. Úředník Městského úřadu Šlapanice (PDF 404.89 kB)
 24. Právní analýza advokátní kanceláře (PDF 303.35 kB)
 25. Změna územního plánu města Šlapanice (PDF 287.91 kB)
 26. Žádost o změnu rozhodnutí na stavbu RD (PDF 126.86 kB)
 27. Pracovní pohotovost OSPOD (PDF 608.31 kB)
 28. Obsah Závazného stanoviska (PDF 104.15 kB)
 29. Závazné stanovisko - Nebovidy (PDF 117.44 kB)
 30. Vodoprávní dozor (PDF 1.45 MB)
 31. Informace týkající se radních města Šlapanice (PDF 185.64 kB)
 32. Vydané stavební povolení, k. ú. Telnice u Brna (PDF 648.92 kB)
 33. Platové zařazení úředníka (PDF 87.42 kB)
 34. Poskytnutí kolaudačního souhlasu (PDF 119.41 kB)
 35. Drtící linka pneumatik, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 1.14 MB)
 36. Právní analýzy (PDF 107.45 kB)
 37. Plocha dopravní infrastruktury (PDF 128.31 kB)
 38. Hřiště, k. ú. Modřice (PDF 128.51 kB)
 39. Příjezdová cesta, stavba RD, k. ú. Modřice (PDF 125.1 kB)
 40. Informace z rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení (PDF 310.31 kB)
 41. Seznam autoškol (PDF 121.21 kB)
 42. Žádost o informace k vyhodnocení podání (PDF 203.6 kB)

Poskytnuté informace v roce 2019

 1. Informace o počtu obyvatel [PDF 58.69 kB]
 2. Dokumentace o automatizovaných silničních rychloměrech [PDF 338.97 kB]
 3. Informace k silničním rychloměrům [PDF 226.12 kB]
 4. Zaslání spisové dokumentace [PDF 114.42 kB]
 5. Žádosti na OÚPPP [PDF 189.13 kB]
 6. Kopie územních rozhodnutí, k.ú. Moravany u Brna [PDF 172.38 kB]
 7. Žádosti na OÚPPP [PDF 173.24 kB]
 8. Vyvlastňovací řízení [PDF 179.63 kB]
 9. Návrhy dopravního značení, k.ú. Moravany u Brna [PDF 187.42 kB]
 10. Počet zahájených vyvlastňovacích řízení [PDF 119.37 kB]
 11. Vodní díla v lokalitě "Merecký", k.ú. Telnice u Brna [PDF 122.78 kB]
 12. Kanalizace, k.ú. Moravany [PDF 306.43 kB]
 13. Bodové radary Střelice [PDF 288.01 kB]
 14. Informace k pozemkům, k.ú. Ponětovice [PDF 113.13 kB]
 15. Kompletní spisová dokumentace [PDF 83.9 kB]
 16. Kompletní spisová dokumentace [PDF 84.04 kB]
 17. Zaslání kompletní spisové dokumentace [PDF 73.61 kB]
 18. Zapsání k trvalému pobytu, k.ú. Podolí [PDF 88.76 kB]
 19. Úhyn ryb v Ponětovickém rybníku [PDF 126.44 kB]
 20. Žádosti o vydání závazného stanoviska [PDF 339.69 kB]
 21. Umístění dopravního kuželu [PDF 112.51 kB]
 22. Zaslání písemností [PDF 75.98 kB]
 23. Územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení [PDF 114.16 kB]
 24. Žádost o závazné stanovisko [PDF 105.41 kB]
 25. Typ komunikace [PDF 111.83 kB]
 26. Typ komunikace [PDF 24.94 kB]
 27. Poskytnutí informací k ust. § 125f z.č. 361/2000 Sb. (PDF 135.29 kB)
 28. Žádost o pravomocné rozhodnutí OD (PDF 139.8 kB)
 29. Kontroly stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (PDF 918.11 kB)
 30. Rozšíření účelové komunikace, k. ú. Vranov u Brna (PDF 21.28 kB)
 31. Nahlížení do spisu podle z. č. 106/1999 Sb. (PDF 224.65 kB)
 32. Plánovaná výstavba k.ú. Nebovidy u Brna (PDF 29.84 kB)
 33. Odměňování členů komise (PDF 37.1 kB)
 34. Vodní nádrž Telnice (PDF 695.03 kB)
 35. Vzdělání zaměstnance (PDF 87.63 kB)
 36. Přeprava kameniva Želešice (PDF 224.26 kB)
 37. Živnostenská kontrola podnikatele (PDF 85.12 kB)
 38. Dohody o provedení práce v roce 2019 (PDF 111.87 kB)
 39. Seznam příspěvků do ŠZ (PDF 356.8 kB)
 40. Postup při vydávání stanovisek (PDF 710.63 kB)
 41. Kvalifikace zaměstnance MěÚ Šlapanice (PDF 102.83 kB)
 42. Finanční investice 2017 - 2019 (PDF 202 kB)
 43. Seznam aktivních správců technické infrastruktury na území ORP (PDF 1.24 MB)

Poskytnuté informace v roce 2018

 1. Realizace projektů - investice v roce 2018 [PDF 56.17 kB]
 2. Přestupky cizinců [PDF 138.51 kB]
 3. Úsekové měření [PDF 256.94 kB]
 4. Přestupková řízení o "černých stavbách" [PDF 127.3 kB]
 5. Regulace pozemku, k.ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 141.99 kB]
 6. Zpracování osobních údajů [PDF 294.84 kB]
 7. Záznam o použití defibrilátoru. [PDF 104.39 kB]
 8. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 86.25 kB]
 9. Znalecký posudek o stanovení kupní ceny areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 80.05 kB]
 10. Videozáznam jednání zastupitelstva města Šlapanice [PDF 96.81 kB]
 11. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 88.05 kB]
 12. Vyjádření ČIŽP k ekologické zátěži v areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 91.44 kB]
 13. Rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení [PDF 205.62 kB]
 14. Spis OD [PDF 244.34 kB]
 15. Kopie stavebního povolení [PDF 730.21 kB]
 16. Terénní úpravy, k.ú. Střelice u Brna [PDF 172.32 kB]
 17. Měření rychlosti prostřednictvím trvale umístěných rychloměrů [PDF 212.47 kB]
 18. Areál ICEC [PDF 38.61 kB]
 19. Podržení kapacit na investiční akce města v roce 2018 [PDF 37.82 kB]
 20. Ukončení ekologické smlouvy s MF ČR [PDF 40.6 kB]
 21. Kupní smlouva na areál ICEC [PDF 42.13 kB]
 22. Použití defibrilátoru [PDF 32.01 kB]
 23. Záznamy výjezdů dobrovolných hasičů Šlapanice [PDF 38.65 kB]
 24. Zprávy od ICEC Šlapanice, a.s. na ČIŽP [PDF 42.16 kB]
 25. Usnesení PČR [PDF 42.52 kB]
 26. Plat správce areálu ICEC [PDF 43.65 kB]
 27. Ekologická smlouva na odstranění ekologické zátěže ICEC [PDF 36.54 kB]
 28. Aktualizace analýzy rizik areálu ICEC [PDF 33.36 kB]
 29. Defibrilátor [PDF 51.13 kB]
 30. Úsekové měření [PDF 246.58 kB]
 31. Harmonogram pořízení nového ÚP Babice nad Svitavou [PDF 61.06 kB]
 32. Bytové družstvo Šlapanice [PDF 89.41 kB]
 33. Kopie kandidátních listin pro komunální volby. [PDF 132.33 kB]
 34. Komunální volby 2018 [PDF 181.41 kB]
 35. Informace k pozemkům, k.ú. Bedřichovice [PDF 216.56 kB]
 36. Využití parcely v k. ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 249.5 kB]
 37. Dopravní značení [PDF 95.97 kB]
 38. Využití pozemků v k.ú. Sokolnice [PDF 216.23 kB]
 39. Přechod pro chodce, k.ú. Březina [PDF 180.61 kB]
 40. Stavební činnosti, k.ú. Mokrá u Brna [PDF 155.89 kB]
 41. Znalecké posudky k areálu ICEC [PDF 84.89 kB]
 42. Stavba na pozemku, k.ú. Želešice [PDF 214.85 kB]
 43. Územní rozhodnutí k pozemku v k.ú. Moravany u Brna [PDF 171.25 kB]
 44. Dotazník - kastrační program [PDF 127.11 kB]
 45. Přestupky za překročení nastavené rychlosti [PDF 139.37 kB]
 46. Informace k parcelám v k.ú. Moravany u Brna [PDF 186.17 kB]
 47. Rozhodnutí o přestupcích [PDF 197.67 kB]
 48. Žádost o kopie usnesení [PDF 245.33 kB]

Poskytnuté informace v roce 2017

 1. Nakládání s vodami, k.ú. Telnice (PDF 611.9 kB)
 2. Zápis z valné hromady HS Telnice (PDF 693.45 kB)
 3. Sdělení ke změně matričního obvodu. (PDF 236.78 kB)
 4. Výjimka k nakládání s odpadními vodami, k.ú. Hostěnice. (PDF 483.97 kB)
 5. Seznam členů Rady města Šlapanice 2002 až 2014 (PDF 510.44 kB)
 6. Šikanózní žádosti o informace. (PDF 138.66 kB)
 7. Provedené kontroly akumulace vody, k.ú. Telnice u Brna [PDF 743.72 kB]
 8. PO, ve kterých má město Šlapanice majetkovou účast [PDF 196.45 kB]
 9. Odkanalizování průmyslové zóny Popůvky [PDF 145.17 kB]
 10. Evidovaná správní řízení. [PDF 231.55 kB]
 11. Uložení kanalizace, k.ú. Ostopovice [PDF 581.15 kB]
 12. Vodovod a splašková kanalizace, k.ú. Modřice [PDF 581.92 kB]
 13. Vymáhání daňových nedoplatků [PDF 137.25 kB]
 14. Územní studie Radostice [PDF 295.59 kB]
 15. Provádění kontrol v domácnostech FO. [PDF 159.24 kB]
 16. Pracovnice OSPOD MěÚ Šlapanice. [PDF 1.28 MB]
 17. Škody způsobené ptáky. [PDF 545.38 kB]
 18. ČOV Silůvky - majetková evidence [PDF 136.46 kB]
 19. Úsekové měření [PDF 245.84 kB]
 20. Úsekové měření [PDF 283.81 kB]
 21. Stanoviska k průmyslové zóně CTP, k.ú. Šlapanice [PDF 127.8 kB]
 22. Kolaudační rozhodnutí splašková kanalizace a vodovod, k.ú. Střelice [PDF 223.91 kB]
 23. Zdroje podzemní vody, k.ú. Modřice [PDF 139.7 kB]
 24. Usnesení o přestupku [PDF 220.64 kB]
 25. Informační systém evidence obyvatel [PDF 150.29 kB]
 26. Úsekové měření [PDF 193.91 kB]
 27. Úsekové měření [PDF 257.6 kB]
 28. Úsekové měření [PDF 257.99 kB]
 29. Kvalita vody z vrtané studny, k.ú. Modřice [PDF 165.47 kB]
 30. Výkopová zemina k.ú. Březina [PDF 176.98 kB]
 31. Projektová dokumentace, k.ú. Vranov u Brna [PDF 349.66 kB]

 

 

Poskytnuté informace v roce 2016

 1. Informace o zesnulých osobách (PDF 139.54 kB)
 2. Akumulace povrchových vod, k.ú. Telnice u Brna (PDF 52.85 kB)
 3. Stavební projekty na rok 2016, Šlapanice (PDF 406.26 kB)
 4. Žádost o poskytnutí informace (PDF 191.8 kB)
 5. Viladům, k.ú. Šlapanice (PDF 44.26 kB)
 6. Součinnost s exekutorskými úřady (PDF 333.17 kB)
 7. Seznam stavebních projektů, Šlapanice (PDF 296.45 kB)
  Seznam stavebních projektů (PDF 109.19 kB)
 8. Stavby studní, k.ú. Hostěnice (PDF 59.84 kB)
 9. Stavba studny v k.ú. Sivice (PDF 42.56 kB)
 10. Informace o pozemku v k.ú. Moravany (PDF 192.9 kB)
 11. Počet žádostí o vypracování územní studie (PDF 184.42 kB)
 12. Počet žádostí o vypracování územní studie (PDF 252.16 kB)
 13. Uchovávání datových zpráv (PDF 235.48 kB)
 14. Radary, město Šlapanice (PDF 143.8 kB)
 15. Žádosti a podání od r. 2005 (PDF 166.66 kB)
 16. Kopie zápisů z kontrol. prohlídek, k.ú. Šlapanice (PDF 186.41 kB)
 17. Žádosti a podání od roku 2005 (PDF 192.37 kB)
 18. Protipovodňová opatření, k.ú. Újezd u Brna (PDF 182.68 kB)
 19. Vedení spisové služby (PDF 333.8 kB)
 20. Poskytnutí kopie spisu (PDF 186.02 kB)
 21. Parametry vodovodu, k.ú. Modřice (PDF 45.09 kB)
 22. Umístění stavby komunikace, k.ú.Moravany (PDF 181.38 kB)
 23. Rodinný dům k.ú.Vranov (PDF 218.03 kB)
 24. Rodinný dům k.ú. Šlapanice (PDF 187.67 kB)
 25. Parkovací místa - polyfunkční dům, Nádražní ul., Šlapanice (PDF 237.08 kB)
 26. Parkovací místa - objekt Palackého 2, Šlapanice (PDF 226.11 kB)
 27. Parkovací místa - objekt Palackého, Šlapanice (PDF 224.47 kB)
 28. Parkovací místa - objekt Na Poříčí 4, Šlapanice (PDF 229.12 kB)
 29. Parkovací místa - objekt Na Poříčí 1, Šlapanice (PDF 226.33 kB)
 30. Parkovací místa - pobočka ČS, Masarykovo náměstí, Šlapanice (PDF 231.91 kB)
 31. Parkovací místa - objekt Čechova 1283, Šlapanice (PDF 225.49 kB)
 32. Parkovací místa - objekt Čechova 299, Šlapanice (PDF 227.32 kB)
 33. Parkovací místa - objekt Brněnská 18, Šlapanice (PDF 226.18 kB)
 34. Parkovací místa - objekt Nádražní 9, Šlapanice (PDF 237.04 kB)
 35. Parkovací místa - objekt Nádražní 14, Šlapanice (PDF 226.3 kB)
 36. Parkovací místa - objekt Nádražní 52, Šlapanice (PDF 225.68 kB)
 37. Parkovací místa - objekt Masarykovo náměstí 2, Šlapanice (PDF 225.63 kB)
 38. Parkovací místa - objekt Brněnská 115, Šlapanice (PDF 225.31 kB)
 39. Parkovací místa - Restaurace Na Náměstí, Šlapanice (PDF 226.03 kB)
 40. Parkovací místa - objekt Boženy Němcové 1, Šlapanice (PDF 228.05 kB)
 41. Parkovací místa - Lékárna Na náměstí, Šlapanice (PDF 151.4 kB)
 42. Parkovací místa - DR. OPTIK Moravia, s.r.o., Šlapanice (PDF 192.97 kB)
 43. Parkovací místa - Potraviny Fajtl, Šlapanice (PDF 192.59 kB)
 44. Parkovací místa - Tabák Floriánek, Šlapanice (PDF 192.93 kB)
 45. Parkovací místa - objekt Čechova 8, Šlapanice (PDF 230.54 kB)
 46. Objekt Čechova 481, Šlapanice (PDF 180.52 kB)
 47. Objekt Čechova 383, Šlapanice (PDF 181.94 kB)
 48. Objekt Čechova 27, Šlapanice (PDF 180.78 kB)
 49. Objekt Čechova 27, Šlapanice (PDF 184.99 kB)
 50. Objekt Čechova 481, Šlapanice (PDF 184.91 kB)
 51. Objekt Čechova 299, Šlapanice (PDF 185.42 kB)
 52. Polyfunkční dům ul. Nádražní, Šlapanice (PDF 185.55 kB)
 53. Objekt Palackého 2, Šlapanice (PDF 185.58 kB)
 54. Objekt Brněnská 18, Šlapanice (PDF 186.38 kB)
 55. Objekt Čechova 1283, Šlapanice (PDF 184.59 kB)
 56. Objekt Na Poříčí 4, Šlapanice (PDF 184.85 kB)
 57. Objekt Na Poříčí 1, Šlapanice (PDF 186.38 kB)
 58. Objekt Čechova 383, Šlapanice (PDF 184.35 kB)
 59. Objekt ul. Palackého, Šlapanice (PDF 184.64 kB)
 60. Narušení veřejného pořádku - loterie, k.ú. Šlapanice (PDF 78.03 kB)
 61. Informace k stavebnímu záměru, k.ú. Šlapanice (PDF 197.16 kB)
 62. Analýza zabezpečení dokumentace dopravních přestupků (PDF 144.56 kB)
 63. Kontrolní prohlídky RD (PDF 179.04 kB)
 64. Analýza a tech. způsob předávání podkladů o překročení rychlosti (PDF 186.39 kB)
 65. Analýza - dopravní přestupky. (PDF 143.98 kB)
 66. Vlastnictví inženýrských sítí, k.ú. Modřice (PDF 47.16 kB)
 67. Přestupkové řízení ve věci občanského soužití (PDF 228.39 kB)
 68. Úsekové měření (PDF 302.76 kB)
 69. Úsekové měření (PDF 198.78 kB)
 70. Kopie územního rozhodnutí, k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 185.48 kB)
 71. Kopie projektové dokumentace. (PDF 227.99 kB)
 72. Informace o stavbě, k.ú. Podolí. (PDF 172.86 kB)
 73. Vydaná stavební povolení, k.ú. Moravany u Brna (PDF 182.65 kB)
 74. Pobočka banky České spořitelny, k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 181.9 kB)
 75. Kopie územních rozhodnutí, k.ú. Modřice (PDF 184.67 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top