FILTR Články

A přece byl tucet smeten!

28. 05. 2024 / Ostatní

„Na Konopišti je deset černých práporů.” „Má jich tam být dvanáct,” řekl Švejk, když se napil. „Proč myslíte dvanáct?” otázal se Bretschneider. „Aby to šlo do počtu, do tuctu, to se dá lepší počítat a na tucty to vždycky přijde lacinějc,” odpověděl Švejk.

Více

Tříkrálová sbírka překonala očekávání

02. 02. 2024 / Ostatní

Posláním Oblastní charity Rajhrad je pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Tříkrálová sbírka je základním kamenem dobročinnosti, který Charitě umožňuje rozvíjet a podporovat charitní zařízení pomáhající lidem v nouzi. Letošní dobrosrdečný výtěžek 6 414 931 Kč však překonal všechna očekávání.

Více

Ohňostroj, zábava, která nebolí?

18. 12. 2023 / Ostatní

Není nic krásnějšího, než když noční oblohu rozzáří milióny světel. Pohled na ně je fascinující, ať už jde o hvězdy nebo vybuchující ohňostroje. Zatímco ale první podívaná probíhá v hloubavém tichu, ta druhá rozjařeně láká své diváky na množství záblesků doprovázených nezaměnitelným zvukem výbuchů. Sledování hvězd můžeme bez následků provozovat celé hodiny, ohňostroje už tak bezpečné nejsou, ani pro nás, ani pro naše okolí. Proto bychom jejich negativní dopady na životní prostředí i naše zdraví měli zvážit dřív, než vyrazíme na nákupy.

Více

Sedmé Líté boje pod šlapanickým radničním mečem

01. 12. 2023 / Spolky

Šedesát šachistů se sešlo na již sedmém ročníku šlapanického rapidu Líté boje pod radničním mečem.

Více

Sbírka Koláč pro hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným

01. 12. 2023 / Ostatní

Letošní rok pomohla sbírka Koláč pro hospic nevyléčitelně nemocným lidem v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a v Mobilním hospici sv. Jana v Rajhradě částkou 498 330 Kč. Přímo ve Šlapanicích pak dárci přispěli rekordní částkou 61 891 Kč.

Více

Maminky slavily svátek

31. 05. 2023 / Kultura

Oslavy Dne matek se tentokrát konaly v orlovně i na nádražní ulici. Fotografie z obou akcí naleznete v článku.

Více

Podávání dotací v rámci Nové zelené úsporám Light stále pokračuje

15. 05. 2023 /

Po krátké odstávce je ve světě nová výzva Nová zelená úsporám Light a nabízí výhodné dotace na úsporná opatření pro majitele RD a trvale obývaných rekreačních chat. Od spuštění příjmu žádostí 9.1.2023 navštívilo MAS Slavkovské bojiště, z.s. již přes 220 domácností a pomohlo 200 z nich podat žádost. 160 žádostí je již schváleno a proplaceno.  Dotační poradenství a pomoc s podáním žádosti do NZÚL je poskytována vždy zdarma.

Více

Zápis do mateřských škol nově

24. 04. 2023 / Školství

Vážení rodiče,
v letošním roce proběhne zápis do šlapanických mateřských škol s několika novinkami: Dochází ke zrušení spádovosti podle ulic a nově bude možné využít pro přihlášení a sledování průběhu řízení internetový portál vytvořený za účelem informování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Šlapanice.

Více

Když se táhne za jeden provaz, zvládne se vše

14. 04. 2023 /

MŠ Hvězdička by chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci a průběžnou péči v krizové situaci (nefunkčního topení) a rychlou pomoc ZŠ v čele s panem ředitelem a jeho týmem, a to poskytnutí dočasného prostoru pro děti. Nemalý dík patří také paní Ing. Hana Válkové z radnice města, která se hned v ranních hodinách pustila do zajištění opravy kotle a v neposlední řadě i rodičům, kteří si dokázali zařídit náhradní hlídání dětí, a tak ulehčit nelehkou situaci MŠ. Je vidět, že svět je ještě dobrý a když jde do tuhého, umíme si navzájem pomoci.

Více

I vaše půda si zaslouží lepší péči. Jak na to?

04. 04. 2023 / Ostatní

Každý rok přijdeme v důsledku eroze o 21 milionů tun ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun. Necháváme odtéct a odvát tu nejúrodnější vrstvu půdy, která se tvoří stovky let. Zdravá půda je pro nás přitom nesmírně důležitá, protože nás živí, zadržuje vodu i uhlík. To, v jakém bude stavu, a jestli bude úrodná i za pár let, mohou ovlivnit nejen zemědělci, ale i vlastníci. Projekt Živá půda nabízí pomoc a poradenství zdarma, jak se o půdu správně starat a jak na ní dobře hospodařit.

Více

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top