Oddělení kanceláře starostky

Adresa: MěÚ Šlapanice - pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Vedoucí oddělení: probíhá výběrové řízení

Sekretariát:
Bc. Zuzana Böhmová, tel.: 533 304 311, e-mail: bohmova@slapanice.cz
Ing. Jitka Dundáčková, tel.: 533 304 391, e-mail: dundackova@slapanice.cz 

Činnost oddělení

 • komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky,
 • komunikace a spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, komisemi, výbory, atd.
 • zajišťování, přípravy a zveřejňování obsahové náplně městských médií - Šlapanický zpravodaj, web (aktuality, kalendář akcí i jiné), Facebook, Infokanál Šlapanice, Youtube, Munipolis / Mobilní rozhlas, Instagram, Twitter
 • příprava a organizace městských akcí,
 • fotografování městských akcí a událostí ve městě,
 • vedení kroniky města,
 • příprava a vydání kalendáře města a jiných grafických materiálů města,
 • zajišťování videoreportáží z akcí nebo projektů města a spolupráce při externím natáčení,
 • a další.

Sekretariát

 • zajišťuje funkci sekretariátu starostky a místostarostů,
 • sjednává schůzky se starostkou a místostarosty,
 • připravuje z podkladů odborů plán práce zastupitelstva a rady města,
 • zajišťuje vedení písemné agendy zastupitelstva a rady města, včetně usnesení, zápisů,
 • zajišťuje hlášení městského rozhlasu

Kontakty

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top