Rozcestník

Oddělení kanceláře starostky

Pracovník oddělení: Ing. Jitka Dundáčková
  referent kanceláře starostky
Číslo kanceláře: 01/202
Tel.:  533 304 391
E-mail: dundackova@slapanice.cz 

nebo

Pracovník oddělení: Bc. Zuzana Böhmová
  referent kanceláře starostky
Číslo kanceláře: 01/202
Tel.:  533 304 311
E-mail: bohmova@slapanice.cz  

Činnost:

 • zajišťuje funkci sekretariátu starostky a místostarostů
 • sjednává schůzky se starostkou a místostarosty
 • připravuje z podkladů odborů plán práce zastupitelstva a rady města,
 • zajišťuje vedení písemné agendy zastupitelstva a rady města, včetně usnesení, zápisů
 • zajišťuje hlášení městského rozhlasu

Název: MěÚ Šlapanice - Kancelář starostky
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Vedoucí: Josef Kopecký
Číslo kanceláře: 01/M302
Tel.: 533 304 322
E-mail:

info@slapanice.cz

Činnost kanceláře:

 • komunikace s veřejností,
 • komunikace a spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, komisemi, výbory, atd.
 • zajišťování, přípravy a zveřejňování obsahové náplně městských médií - Facebook, Infokanál Šlapanice, Šlapanický zpravodaj, web (aktuality, kalendář akcí i jiné), Youtube, Munipolis / Mobilní rozhlas, Instagram, Twitter, kronika města, vývěsky města na Masarykově náměstí a ve vestibulu MěÚ
 • příprava, propagace a spolupořádání řady kulturních společenských akcí,
 • fotografování městských akcí a událostí ve městě

Vedoucí oddělení: Josef Kopecký
Číslo kanceláře: 01/M302
Tel.:  533 304 322
E-mail: kopecky@slapanice.cz 

Činnost:

 • komunikace s veřejností,
 • komunikace a spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, komisemi, výbory, atd.,
 • vedení kroniky města, 
 • příprava a vydání kalendáře města,
 • realizace pravidelných setkávání s občany města z různých lokalit města,
 • příprava, propagace a spolupořádání řady kulturních společenských akcí,
 • fotografování městských akcí a událostí ve městě

Pracovník oddělení:  Bc. Radka Beránková
Číslo kanceláře: M6
Tel.:  533 304 328
E-mail: berankova.r@slapanice.cz 

Činnost:

 • příprava a vydávání časopisu Šlapanický zpravodaj 
 • komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, 
 • komunikace a spolupráce se spolky, zájmovými sdruženími, komisemi, výbory, atd.,
 • správa obsahu webových stránek, zvláště sekce Aktuality
 • správa obsahu sociálních sítí města: Facebook, Instagram, Twitter,
 • příprava a organizace městských akcí,
 • zajišťování videoreportáží z akcí nebo projektů města a spolupráce při externím natáčení,
 • fotografování městských akcí a událostí ve městě

Pracovník oddělení: Ing. Ivana Hrušková
Číslo kanceláře: 01/M10
Tel.:  533 304 366
E-mail: hruskova@slapanice.cz  

Činnost:


Městská knihovna Šlapanice

Odpady a svozy

 

Munipolis

UtilityReport

 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top