Rozcestník

Odbor dopravy

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vedoucí odboru: Bc. Pavel Tylšar
Číslo kanceláře: 218
Tel.: 533 304 809
E-mail: tylsar@slapanice.cz
   
Sekretariát: Jana Zedníčková
Číslo kanceláře: 220
Tel.: 533 304 401
E-mail: zednickova.j@slapanice.cz 

 

Kontakty na odpovědné pracovníky odboru dopravy: 

Registr řidičů:            Ilona Dvořáčková tel. 533 304 423

Registr vozidel:         Kateřina Pelikánová tel. 533 304 424 

Úřední hodiny:  

Pondělí

08.00 -  17.00 hod.

Úterý
08.00 - 13.00 hod. pouze zvaní klienti netýká se řidičských průkazů
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek
08.00 - 12.00 hod. pouze zvaní klienti netýká se řidičských průkazů
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Zvaní klienti tj.objednaní elektronicky případně telefonicky, emailem, předvolaní ke správnímu řízení.

Pro pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 lze v současné době využít objednávkového systému  viz Objednání na úřad.  

 

Objednávkový systém na následujících 14 dní je spouštěn v průběhu čtvrtečního dne.

Na řidičské průkazy propadlé v období od 1.9. 2020 do 30.06.2021 se pohlíží jako na platné, a to ještě 10 měsíců od konce platnosti ŘP. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat, objednat se na úřad pomocí rezervačních systémů a průkaz si vyměnit. Na období před 1. 9. 2020 se vztahuje nařízení EU z května t. r. 

Ministerstvo dopravy ČR - Média a tiskové zprávy (mdcr.cz)

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicaku-se-v-nouzovem-stavu-prodluzuje 

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů o 10 měsíců

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Evropsky-parlament-schvalil-prodlouzeni-platnosti 

Od 1.06.2021 elektronická žádost o řidičský průkaz ikona ePodání - info leták pro žadatele (PDF 420.91 kB)

Stanice technické kontroly STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top