Odbor sociální

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vedoucí odboru: Mgr. Soňa Střechovská
Číslo kanceláře: 337
Tel.: 533 304 601
Mobil:  606 620 643
E-mail: strechovska@slapanice.cz
Fax: 533 304 814

Pracovník odboru: Alena Pechová
Číslo kanceláře: 335
Tel.: 533 304 601
E-mail: pechova@slapanice.cz

Činnost:

Vede evidenci a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem pro lékaře a zdravotnická zařízení v celém správním obvodu.

 

Pracovník odboru: Iveta Volejníková
Číslo kanceláře: 333
Tel.: 533 304 603
E-mail: volejnikova@slapanice.cz

Činnost:

Ekonom sociálního odboru, dále zajišťuje agendu pohledávek sociálního odboru pro celý správní obvod.


Činnost odboru:

Sociální odbor zajišťuje a zprostředkovává v rámci samostatné působnosti obce v územním obvodu města Šlapanice, v rámci výkonu státní správy ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu a správním obvodu obce s rozšířenou působností (Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice) pomoc občanům v tíživých životních situacích.

Sociální odbor je členěn na:

Dávky, které neposkytuje Městský úřad Šlapanice:

1. Nepojistné sociální dávky - poskytuje Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Brno-venkov
https://www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov

1.1. Pracoviště Šujanovo náměstí 302/3, 660 35 Brno, tel: 950 105 505

 • dávky státní sociální podpory
 • přídavek na dítě
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • rodičovský příspěvek
 • dávky pěstounské péče
 • pohřebné

 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • příspěvek na mobilitu
 • průkaz osoby se zdravotním postižením

1.2. Pracoviště Křenová 111/25, 602 00 Brno, tel: 950 105 580

 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

 • dávka - příspěvek na péči

 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • příspěvek na zvláštní pomůcku

Formuláře: Úřad práce ČR (uradprace.cz)

2. Dávky důchodového pojištění - poskytuje OSSZ Brno – venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno, telefon: 541 584 111
https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah

 • starobní důchod
 • invalidní důchod
 • a další druhy důchodů

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top