Tříkrálová sbírka - 11. 1. 2020

V sobotu 11. ledna 2020 proběhl v ulicích města již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a jejím cílem je získání financí, které pomohou lidem v nouzi. Sbírku ve Šlapanicích zajišťoval Orel Šlapanice.

Výtěžek bude z větší části použit na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa, na rekonstrukci některých pokojů a zdravotní a kompenzační pomůcky.

Za spolupráci a pomoc děkujeme.

Foto: David Petřík