Rozsvěcení vánočního stromu - 28. 11. 2021

Foto: Josef Kopecký