Umělecké Vánoce - 17. 12. 2023

Foto: Aneta Frecerová

Řezbářský atelier Abakuk a Komedianti na káře