Rozcestník

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vedoucí odboru: Ing. Eva Hubáčková
Číslo kanceláře: 435
Tel.: 533 304 800
E-mail:

zu@slapanice.cz hubackova@slapanice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 17.00 hod.
Středa 8.00 - 17.00 hod.

Obnova úředních hodin

Obecní živnostenský úřad Šlapanice od 11.05.2020 obnovuje úřední hodiny pro veřejnost ve standardním rozsahu.

Bezkontaktní podání lze uskutečnist písemně prostřednictvím České pošty nebo elektronicky. Elektronická podatelna úřadu má adresu posta@slapanice.cz (je nutný zaručený elektronický podpis). ID datové schránky úřadu je 2xfbbgj. K podání lze využít i aplikace JRF, které naleznete na adrese www.rzp.cz/elpod.html. Doporučujeme v podání uvádět telefonní kontakt. Veškeré dotazy a konzultace budou plnohodnotně zodpovězeny elektronicky e-mailem zu@slapanice.cz anebo telefonicky. (aktualizováno 07.05.2020, 10:15)

Ošetřovné pro OSVČ

Žádost o příspěvek na ošetřovné pro OSVČ se podává přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), nikoli prostřednictvím živnostenských úřadů. Proto žádosti na živnostenský úřad nezasílejte!!! Žádosti o ošetřovné za měsíc březen již nelze zasílat. Žádosti za měsíc duben lze zasílat od 11.05.2020. Zde odkazujeme na stránky MPO "Výzva DUBEN 2020", kde k uvedenému datu bude k dispozici potřebný formulář. Oproti předchozí výzvě byly komunikační zdroje s MPO omezeny na datovou schránku a doručení poštou. I v nové výzvě je potvrzení o uzavření školského zařízení nedílnou součástí žádosti! (aktualizováno 07.05.2020, 10:15)

Další podpora podnikatelů a živnostníků

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům (odkaz na tiskové zprávy MPO), přehled ve formátu tabulky naleznete zde. Schválené zákony s opatřeními na podporu podnikatelů zde. Upozorňujeme, že živnostenské úřady nemají žádné informace ohledně podpory OSVČ ve výši 25.000,-Kč od Ministerstva financí. Proto odkazujeme na stránky ministersva ZDE Ministerstvo financí pro případné dotazy zřídilo tel. linku 225092392. (aktualizováno 07.05.2020, 10:15)

 

 

Činnost odboru:

  • vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné)
  • je  provozovatelem živnostenského rejstříku
  • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost
  • vykonává státní správu na úseku zemědělského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje žádosti o zápis do evidence, o změnu zápisu, o vyřazení z evidence)

Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top