Oddělení sociálních věcí

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

 

Správní obvod pro sociální práci: Hajany, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Prštice
Radostice, Rebešovice, Silůvky, Sivice, Střelice, Želešice
Vedoucí oddělení: Bc. Magdalena Jašková
Číslo kanceláře: 316
Tel.: 533 304 640
E-mail: jaskova@slapanice.cz

Další činnosti:

Zajišťuje agendu pro-rodinné politiky pro město Šlapanice.
Zajišťuje agendu vydávání parkovacích průkazů. Vydává Euroklíč pro osoby se zdravotním postižením.


Správní obvod pro sociální práci: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina, Hostěnice, Kanice, Kovalovice,
Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Pozořice, Řícmanice, Velatice, Viničné Šumice, Vranov
Pracovník oddělení: Mgr. Michal Charvát, DiS.
Číslo kanceláře: 315
Tel.: 533 304 649
E-mail: charvat@slapanice.cz

Další činnosti:

Zajišťuje agendu sociálního kurátora pro celý správní obvod.


Správní obvod pro sociální práci: Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Modřice, Podolí, Ponětovice, Prace, Šlapanice, Tvarožná
Pracovník oddělení: Mgr. Markéta Vlkojanová, DiS.
Číslo kanceláře: 317
Tel.: 533 304 644
E-mail: vlkojanova@slapanice.cz

Další činnosti:

Zajišťuje agendu komunitního plánování pro celý správní obvod.


Správní obvod pro sociální práci: Popůvky, Sokolnice, Telnice, Troubsko, Újezd u Brna
Pracovník oddělení: Mgr. Kateřina Jacháčková
Číslo kanceláře: 314
Tel.: 533 304 647
E-mail: jachackova@slapanice.cz

Další činnosti:

Zajišťuje agendu prevence kriminality a protidrogové politiky pro město Šlapanice.


Činnost oddělení sociálních věcí se zaměřuje především na:

 • poskytování odborného sociálního poradenství a sociální práce pro různé cílové skupiny (např. zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi, senioři)
 • funkci sociálního kurátora pro osoby, které se nacházejí ve všech fázích trestního řízení a po jeho ukončení, tj. jsou nebo přicházejí z výkonu trestu odnětí svobody
 • zastupování osob při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v případech, kdy osoba není schopná sama jednat a nemá zákonného zástupce
 • rozhodování o stanovení úhrady za stravu a péči pro dítě, umístěné do domova pro osoby se zdravotním postižením
 • zjištění možností zajištění nezbytné péče pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních a podání zprávy zdravotnickému zařízení
 • vydávání zvláštního označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci vydaných zvláštních označení 07 a 02 
 • zajištění výkonu státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů, v souvislosti s výkonem sociální práce vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka
 • realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • realizaci protidrogové politiky
 • tvorbu koncepce a realizaci prevenci kriminality
 • tvorbu koncepce a realizaci pro-rodinné politiky  

Vyřízení:

Agendy nejsou zpoplatněny. Při osobním kontaktu je nutné předložit platný průkaz totožnosti žadatele (tj. OP nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR), popř. jiné právně významné skutečnosti pro posouzení nároku v dané věci. 

Související dokumenty:

Obvody pracovníků oddělení sociálních věcí (PDF 115.55 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top