Oddělení sociálních služeb

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

 

Vedoucí oddělení: Bc. Zuzana Sovová
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 334
E-mail: sovova@slapanice.cz

Další činnosti:

Zajišťuje PEČOVATELSKOU SLUŽBU PRO MĚSTO ŠLAPANICE a OBCE BLAŽOVICE, JIŘÍKOVICE, KOBYLNICE, MOKROU-HORÁKOV, PODOLÍ.
Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro město Šlapanice.
Zajišťuje rozvoz obědů seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům města Šlapanice.


Pracovník oddělení: Iveta Divácká
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 332
Mobil: 725 996 967
E-mail: pecovatelska.sluzba@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení:       Markéta Kotolová
Číslo kanceláře:             118
Tel:                                 533 304 332
Mobil:                             724 130 529
E-mail:                            pecovatelska.sluzba@slapanice.cz  

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení: Hana Králová
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 332
Mobil: 720 968 340
E-mail: pecovatelska.sluzba@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení:      Květoslava Kučerová Formánková
Číslo kanceláře:            118
Tel.:                               533 304 332
Mobil:                            720 828 468
E-mail:                          pecovatelska.sluzba@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení:      Marie Nedomová
Číslo kanceláře:            118
Tel.:                               533 304 332
Mobil:                            607 208 143
E-mail:                          pecovatelska.sluzba@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení: Andrea Valná
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 332
Mobil: 607 208 143
E-mail: pecovatelska.sluzba@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice v socíálních službách - pečovatelka.


Pracovník oddělení: Hana Cupáková
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 334
Mobil: 721 444 520
E-mail: sovova@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice pro rozvoz obědů pro seniory.  


Pracovník oddělení: Eliška Slouková
Číslo kanceláře: 118
Tel.: 533 304 334
Mobil: 721 444 520
E-mail: sovova@slapanice.cz

Další činnosti:

Pracovnice pro rozvoz obědů pro seniory.


Činnost oddělení sociálních služeb se zaměřuje především na:

  • poskytování odborného sociálního poradenství pro různé cílové skupiny (např. zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi, senioři)
  • zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany města Šlapanice a místní části Bedřichovice, pro občany obce Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí
  • výkon funkce opatrovníka osobám omezených svéprávností
  • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • vedení evidence žádostí o poskytování nájmu bytů zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou
  • vydávání seniorkaret (SENIORBUS)
  • rozvoz obědů pro seniory

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top