Informace k žádosti o přijetí do domu s pečovatelskou službou (DPS)

Základní údaje:

Provozovatelem bytů zvláštního určení (Domu s pečovatelskou službou Šlapanice) je Město Šlapanice.

Objekt má projektováno 35 malometrážních bytů s kapacitou 41 lůžek. Z uvedených 35 bytů je 5 bytů pro imobilní občany (4 garsonky a 1 byt 1+1) a zbývajících 30 je v členění: 26 garsonek, 2 byty 1+1 a 3 byty 2+kk. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňkou či kuchyňským koutem a kompletním sociálním zázemím. Další vybavení bytů si zajistí sami nájemci. Společné prostory tvoří společenská místnost + knihovna, jídelna, terasy, rehabilitační koutek a hostinský pokoj pro jednorázové ubytování návštěv. V domě jsou dva výtahy.

Nájemcům jsou nabízeny sociální služby - pečovatelská služba, které jsou za úplatu, jako např. údržba domácnosti, donáška oběda, příprava večeře či snídaně, praní prádla, doprovod na vyšetření a ošetření, nákupy a pochůzky, pedikúra, koupel a mytí vlasů apod. 

Byty zvláštního určení (DPS) jsou určeny pro osoby požívající starobní nebo plný invalidní důchod, jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči (jinými slovy: jsou schopny se o sebe samostatně postarat). Pro případ, že se zdravotní stav nájemce bytové jednotky se v průběhu dalších let zhorší, je potřeba, aby již nájemce v době nástupu měl podanou žádost na umístění do domova důchodců; toto opatření je nutné vzhledem k dlouhé čekací době na umístění do domova důchodců.

Z uvedeného vycházejí základní podmínky - kritéria:

- občan ČR,

- požívající starobní nebo plný invalidní důchod a zdravotní stav je takový, že není třeba komplexní péče,

- vyjádření lékaře o soběstačnosti,

- nealkoholik, nezávislý na psychotropních a jiných omamných látkách, netrpící psychickými poruchami,

- podaná žádost do Domova pro seniory pro případné zhoršení zdravotního stavu.

Bez splnění těchto podmínek je zbytečné žádat o přijetí do bytu zvláštního určení - Domu s pečovatelskou službou Šlapanice (DPS).

 

Bližší informace poskytuje, vyplněné a podepsané doklady přijímá:

Městský úřad Šlapanice

oddělení sociálních služeb

Bc. Zuzana Sovová

Masarykovo náměstí 100/7

664 51 Šlapanice

tel.: 533 304 334, 725 919 387

sovova@slapanice.cz

www.slapanice.cz

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou (PDF 79.1 kB)

Vyjádření ošetřujícího lékaře (PDF 66.9 kB)

Cvičební koutek pro seniory

Senioři ze Šlapanic a Bedřichovic mohou navštěvovat zdarma cvičební koutek v Domě s pečovatelskou službou (DPS). Možnost návštěvy je omezena pracovní dobou pečovatelek a je nutné se předem telefonicky domluvit.
Kontakty:
Iveta Divácká – tel. 725 996 967
Miloslava Dvořáčková – tel. 721 444 520
Hana Králová – tel. 720 968 340

Dům s pečovatelskou službou, Hřbitovní 12, Šlapanice

Jízdní řád Seniorbusu (zastávka Šlapanice, Hřbitovní - DPS): http://www.slapanice.cz/seniorbus 


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top