Informace k žádosti o přijetí do domu s pečovatelskou službou (DPS)

Základní údaje:

Provozovatelem bytů zvláštního určení ve Šlapanicích je město Šlapanice.

Objekt má projektováno 35 malometrážních bytů s kapacitou 41 lůžek. Z uvedených 35 bytů je 5 bytů pro imobilní občany (4 garsonky a 1 byt 1+1) a zbývajících 30 je v členění: 26 garsonek, 2 byty 1+1 a 3 byty 2+kk. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňkou linkou či kuchyňským koutem a kompletním sociálním zázemím. Další vybavení bytů si zajistí sami nájemci. Společné prostory tvoří společenská místnost + knihovna, jídelna, terasy, rehabilitační koutek a dva hostinské pokoje pro jednorázové ubytování návštěv. V domě jsou dva výtahy.
Nájemci mohou využít sociální služby (především terénní pečovatelskou službu), které jsou za úplatu, jako např. údržba domácnosti, donáška oběda, příprava večeře či snídaně, praní prádla, doprovod na vyšetření a ošetření, nákupy a pochůzky apod.   

Byty zvláštního určení jsou určeny pro osoby požívající starobní nebo plný invalidní důchod, jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči (jinými slovy: jsou schopny se o sebe samostatně postarat). V bytech zvláštního určení není zajištěn nepřetržitý provoz odborných a lékařských služeb.  

Základní podmínky - kritéria pro přijetí do bytu zvláštního určení Šlapanice:
-        jedná se o občana ČR,
-        občan je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu,
-        občan předloží vyjádření lékaře o soběstačnosti,
-        zdravotní stav občana je takový, že nepotřebuje komplexní lékařskou a odbornou péči,
-        občan není nezávislý na psychotropních a jiných omamných látkách, netrpí psychickými poruchami, je nealkoholik.  

Bez splnění těchto podmínek je zbytečné žádat o přijetí do bytu zvláštního určení ve Šlapanicích.

 

Bližší informace poskytuje:

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
oddělení sociálních služeb
Bc. Zuzana Sovová
664 51 Šlapanice
tel.: 533 304 334, 725 919 387
sovova@slapanice.cz
www.slapanice.cz

 

Cvičební koutek pro seniory

Senioři ze Šlapanic a Bedřichovic mohou navštěvovat zdarma cvičební koutek v Domě s pečovatelskou službou (DPS). Možnost návštěvy je omezena pracovní dobou pečovatelek a je nutné se předem telefonicky domluvit.
Kontakty:
Iveta Divácká – tel. 725 996 967
Hana Králová – tel. 720 968 340

Dům s pečovatelskou službou, Hřbitovní 12, Šlapanice

Jízdní řád Seniorbusu (zastávka Šlapanice, Hřbitovní - DPS): http://www.slapanice.cz/seniorbus 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top