Cestovní doklady

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník odboru:
 • Lenka Vepřeková
 • Světlana Černohlávková
 • Mgr. Klára Joglová
Číslo kanceláře: 119 – přepážka č. 5, 6
Tel.:

533 304 272
533 304 271
533 304 257

E-mail:

veprekova@slapanice.cz
cernohlavkova@slapanice.cz
joglova@slapanice.cz

Fax: 533 304 816

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru:

 

 • Bc. Dana Zajíčková, DiS.
 
 • Martina Pohorská
Číslo kanceláře: 120
  119
Tel.: 533 304 320
  533 304 324
E-mail:  zajickova@slapanice.cz
 

pohorska@slapanice.cz

 


Úřední hodiny 

Upozorňujeme žadatele, že občan může požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo statutárních městech v rámci celé České republiky (např. Magistrát města Brna- Husova 5, MěÚ Slavkov, Ivančice, Rosice, Tišnov, Židlochovice, Hustopeče, Bučovice) v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra ČR nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

 

Pondělí 8.00 - 17.00  
Úterý 8.00 - 13.00 pouze elektronicky objednaní klienti
Středa 8.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 pouze elektronicky objednaní klienti
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny


Upozorňujeme, že z důvodu omezené kapacity kabin pro příjem a výdej dokladů může dojít k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

Pro obě pracoviště lze využít objednávkového systému jak na podání žádosti, tak i na převzetí vyhotoveného dokladu, viz Objednání na úřad. Objednávkový systém na následující období je spuštěn vždy ve čtvrtek v průběhu pracovního dne.

Informaci o tom, zda je již průkaz hotový, lze zjistit na stránce Vyřízené doklady k vyzvednutí - Pasy.

Činnost oddělení:

 • Příjem žádostí o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  s biometrickými údaji.
 • Příjem oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního pasu. Oznámení přijímá také každý obecní úřad pověřený vedením matrik a Policie České republiky.
 • Příjem poškozených či neplatných cestovních pasů.
 • Výdej CD - za občana do 15 roků přebírá CD jeho zákonný zástupce, po dovršení 15 roků si občan musí převzít CD osobně.

Formuláře

Žádost o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet. Pokud nosí žadatel o CD brýle, jejich skla musí být při pořizování snímku obličeje ve fotokabině čirá (bez i mírného zabarvení). 

Poplatky:

Správní poplatky - se vybírají podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ při podání žádosti:

 1. Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - občan starší 15 let - 600,- Kč
 2. Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - občan mladší 15 let - 100,- Kč
 3. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne - vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání):
  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra (MV) - 6000,- Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - 4000,- Kč a převzetí u MV - 2000,- Kč (celkem 6000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 2000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP - 1500,- Kč a převzetí u MV - 500,- Kč (celkem 2000,- Kč)
 4. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:
  • při podání i převzetí u MV - 3000,- Kč
  • při podání u ORP 2000,- Kč a převzetí u MV - 1000,- Kč (celkem 3000,- Kč)
  • při podání i převzetí u stejného ORP - 3000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 1000,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP 500,- Kč a převzetí u MV - 500,- Kč (celkem 1000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u stejného ORP - 1000,- Kč
 5. Převzetí cestovního pasu u ORP, kterou občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

Související dokumenty:

ikona Leták - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 [PDF 356.33 kB]

Související odkaz:

Upozorňujeme občany, že při podání žádosti o vydání cestovního pasu pro občany mladší 18 let je nutné prokázat pravdivost uváděných údajů o zákonném zástupci doklady např. rodným listem nebo obdobným dokladem. U občanů do 15 let se tyto doklady předkládají i v případě převzetí nového vyhotoveného cestovního pasu. (§ 21 zákona o cestovních dokladech).

Doklady se správnímu orgánu předkládají v originále, nebo úředně ověřené fotokopii.

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů  

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top