Občanské průkazy

Pracoviště Brno

Adresa: MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Pracovníci:

Petra Vágnerová, kancelář č. 119 - přepážka č. 3, tel. 533 304 261, e-mail: vagnerova@slapanice.cz 
Jana Marková, tel. 533 304 261, e-mail: markova@slapanice.cz 


Pracoviště Šlapanice

Adresa: MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Pracovníci: 

Bc. Dana Zajíčková, DiS., kancelář č. 120, tel. 533 304 320, e-mail: zajickova@slapanice.cz 
Martina Pohorská, kancelář č. 119, tel. 533 304 324, e-mail: pohorska@slapanice.cz 


Občan může požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo statutárních městech v rámci celé České republiky (např. Magistrát města Brna- Husova 5, MěÚ Slavkov, Ivančice, Rosice, Tišnov, Židlochovice, Hustopeče, Bučovice), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra ČR nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Žádost o vydání občanského průkazu lze podat na obou pracovištích MěÚ Šlapanice (Brno, Opuštěná 9/2 nebo Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7) a tam si i hotový občanský průkaz vyzvednout. Vyhotovený OP ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů se vyzvedává na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2. Žádost o dočasný OP bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky lze podat na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2.

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00 - 17.00  
Úterý 8.00 - 13.00 pouze elektronicky objednaní klienti
Středa 8.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 pouze elektronicky objednaní klienti
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Upozorňujeme, že z důvodu omezené kapacity kabin pro příjem a výdej dokladů může dojít k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

Pro obě pracoviště lze využít objednávkového systému jak na podání žádosti, tak i na převzetí vyhotoveného dokladu, viz Objednání na úřad. Objednávkový systém na následující období je spuštěn vždy ve čtvrtek v průběhu pracovního dne.

Informaci o tom, zda je již průkaz hotový, lze zjistit na stránce Vyřízené doklady k vyzvednutí - Občanské průkazy.

Činnost oddělení

 • Příjem žádostí o  OP lhůtě do 30 dnů
 • Příjem žádostí o OP do 5 pracovních dnů (den podání se nepočítá) nebo v pracovních dnech do 24 hodin (vyzvednutí pouze na Ministerstvu vnitra ČR)
 • Příjem žádosti o dočasný OP bez strojově čitelných údajů  bezprostředně po nabytí státního občanství ČR
 • Příjem oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo při nebezpečí zneužití dat v kontaktním elektronickém čipu OP. Oznámení přijímá také každý obecní úřad obce s rozšířenou působností a Policie České republiky. 
 • Výdej vyhotoveného OP - za občana do 15 roků přebírá OP jeho zákonný zástupce, po dovršení 15 roků si občan musí OP převzít osobně

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“. 

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání OP nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby OP byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána před dovršením 15 let, doba platnosti OP bude pouze 5 let a musí se zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč, protože by se jednalo o vydání OP občanu mladšímu 15 let. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Bezplatně lze požádat o nový občanský průkaz během 6 měsíců před uplynutím platnosti občanského průkazu. Doporučujeme požádat nejpozději 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady. Rodný list doporučujeme předložit vždy při podání žádosti a převzetí OP pro občana do 15 roků, neboť se rychleji ověří zákonný zástupce.  Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo úředně ověřené kopii.

Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy (z tohoto důvodu doporučujeme předložit originál rodného listu, popř. oddacího listu nebo rozsudku o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci). 

 

Formuláře:

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet. Pokud nosí žadatel o OP brýle, jejich skla musí být při pořizování snímku obličeje ve fotokabině čirá (bez i mírného zabarvení). 

 

Poplatky:

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ a to v těchto případech:

 1. OP ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (převzetí pouze u Ministerstva vnitra ČR – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání):
  • občan starší 15 let při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000,- Kč
  • občan starší 15 let při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - 500,- Kč a převzetí na Ministerstvu vnitra (MV) - 500,- Kč (celkem 1000,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání i převzetí u MV - 500,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP - 250,- Kč a převzetí na MV - 250,- Kč (celkem 500,- Kč)

 2. OP ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (den podání se nepočítá):
  • občan starší 15 let při podání a převzetí u MV - 500,- Kč
  • občan starší 15 let při podání u ORP 250,- Kč a převzetí u MV - 250,- Kč (celkem 500,- Kč)
  • občan starší 15 let při podání u ORP a převzetí u stejného ORP - 500,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání a převzetí na MV - 300,- Kč
  • občan mladší 15 let při podání u ORP 200,- Kč a převzetí na MV - 100,- Kč (celkem 300,- Kč)
  • občan mladší 15 let při podání u ORP a vyzvednutí u stejného ORP - 300,- Kč

 3. OP dočasný bezprostředně po nabytí státního občanství ČR - 200,- Kč
 4. OP při poškození, zničení, ztracení, odcizení, zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo pokud OP obsahuje neoprávněně provedené změny -  200,- Kč
 5. OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platností OP - 200,- Kč
 6. Převzetí OP se strojově čitelnými údaji  u ORP, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč
 7. OP občanu staršímu 15 let bez trvalého pobytu na území ČR - 200,- Kč
 8. OP občanu mladšímu 15 let - 100,- Kč
 9. Výpis z informačního systému OP - 50,- Kč
 10. Odblokování elektronické autentizace OP - 100,- Kč

Za vydání OP z ostatních důvodů (např. skončení platnosti, změna rodinného stavu, změna bydliště) se správní poplatek nevybírá.

 

Související dokumenty:

ikona Leták - Informace o dokladech na dovolenou (PDF 120.77 kB)

 

Související odkazy:

Podrobnější informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top