Rozcestník

Informace pro žadatele o řidičské oprávnění

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hlavní zkušební komisař: Ing. Miroslav Bartoň
Číslo kanceláře: 231
Tel.: 533 304 481
Mobil: 702 005 743
E-mail: barton@slapanice.cz
   
Zkušební komisař: Ing. Martin Skácel
Číslo kanceláře: 231
Tel.: 533 304 480
Mobil:
E-mail: skacel@slapanice.cz

Na základě „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. 12. se povoluje teoretická výuka i praktický výcvik v autoškolách od pátku 18. 12. Teoretická výuka je povolena tak, aby počet lidí v místnosti nepřesáhl max. 10 lidí. Profesní školení řidičů, zkoušky řidičů a další činnosti dle zákona č. 247/2000Sb. tzv. "autoškolského zákona" jsou rovněž povoleny, stejně tak aby počet lidí v místnosti nepřesáhl max. 10 lidí.  Usnesení z 28. ledna povoluje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Od soboty 30. 1. platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.  

Činnost oddělení:

 • Zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin.
 • Zkoušky profesní způsobilosti.
 • Registrace autoškol a jejich změny.
 • Státní dozor ve věci získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona 247/2000Sb.

Informace ke zkouškám:

 • Ke zkouškám z odborné způsobilosti žadatele přihlašuje a doprovází autoškola, která je registrována ve správním obvodu MěÚ Šlapanice.
 • Začátek zkoušek je stanoven na 7.00 hod. na adrese Opuštěná 2, Brno.
 • Ke zkoušce žadatel předloží platný doklad totožnosti, vyplněnou a autoškolou potvrzenou žádost o řidičské oprávnění, posudek zdravotní způsobilosti a doklad o zaplacení poplatku za zkoušku. Poplatek žadatel uhradí v den zkoušky na pokladně MěÚ po obdržení předpisu.

Poplatky:

 • za první zkoušku - 700 Kč
 • za opakovanou zkoušku
  • z praktické jízdy - 400 Kč    
  • z pravidel s. p. - 100 Kč    
  • z ovládání a údržby vozidla - 200 Kč    
  • profesní způsobilosti - 700 Kč
  • za vydání registrace k provozování autoškoly - 2000 Kč

Lhůty platnosti dokumentů po zkouškách dle zákona 247/2000 Sb.:

 • Zkoušku je nutno dokončit do šesti měsíců od data první zkoušky.
 • Opakování zkoušky je možné nejdříve šestý pracovní den.
 • Platnost žádosti o řidičské oprávnění po zkouškách po je šest měsíců.
 • Platnost žádosti po přezkoušení je třicet dnů.

Související dokumenty:


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top