Pátek, 25. květen 2018. Svátek má Viola

Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)

Velikost textu

Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
 1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
 2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě
 3. bylo zničeno
 4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení

b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci písm. a)
 
Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.
 
K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:
 
 • průkaz totožnosti
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • technický průkaz silničního vozidla (TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, nebo obdobný doklad vydaný v jiném členském státě,
 • doklad potvrzující zničení vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky nebo obdobným orgánem jiného státu,
 • čisté registrační značky (všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou),
 • písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem

 

Přehled správních poplatků – zápis zániku silničního vozidla zápis zániku silničního vozidla – zdarma

Formulář:

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

vaše cesty k bezpečíkrizportpálení klestí

Odbor sociální

socialni-sluzby.jpg

SENIORBUS

ZDRAVÉ MĚSTO

Zdravé město

Farmářky logo1.jpg

STRÁNKY PRO SENIORY

Pro seniory

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Virtuální prohlídka města Šlapanice

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. květen 2018 od 08.00 h
Závody v lovu ryb udicí více
26. květen 2018 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní