Rozcestník

Taxislužba

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovnk oddělení: Bc. Leona Neubauerová, DiS.
Číslo kanceláře: 221
Tel.: 533 304 430
E-mail: neubauerova@slapanice.cz

Úřední hodiny: 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 bude z technických důvodů pro veřejnost uzavřen Odbor dopravy,  Opuštěná 9/2, Brno. 

Pondělí 08:00 - 17:00 hod
Úterý
08.00 - 12.00 hod
Středa 08:00 - 17:00 hod
Čtvrtek
08.00 - 12.00 hod
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

Činnost:

Vydává oprávnění a průkazy řidiče taxislužby:

  • k vyřízení je důležité doložit žádost s přiloženou fotografií podle zákona o občanských průkazech a uhradit správní poplatek 500,- Kč.Vyřízení je většinou prováděno do 7dnů. 
  • Podle ust. § 87 zákona č. 361/2000 Sb.,   Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a řidič u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (Živnostenský zákon). Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená shora povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené výše, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. 

Zařazení vozidla do evidence taxislužby a vydání evidenční nálepky pro vozidlo taxislužby příslušnost dle sídla podnikání:

  • nové vozidlo  - k vyřízení je důležité doložit žádost, TP, knihu taxametru pokud je jím vozidlo vybaveno  a uhradit správní poplatek 500 Kč.
  • vozidla již evidovaná musí být opatřeny evidenční nálepkou k výřízení  je potřeba žádost a úhrada správního poplatku 500 Kč.

Související dokumenty a odkazy:

ikona Žádost o vydáni oprávnění a průkazu řidiče taxi (DOC 44.5 kB)

ikona Žádost o vydáni průkazu řidiče taxi - ztráta, zničení (DOC 34 kB)

ikona Žádost o zařazeni vozidla do evidence taxi (DOC 33.5 kB)

ikona Žádost o vydání evidenční nálepky (DOC 32 kB)

ikona Žádost o vyřazení vozidla z evidence taxi (DOC 27.5 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top