Vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského oprávnění po absolvování autoškoly

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Registr řidičů: Ilona Dvořáčková
Irena Vičanová
Bc. Pavel Horák, DiS.
Číslo kanceláře: 215B
Tel.: 533 304 423
533 304 422
533 304 420
E-mail: dvorackovai@slapanice.cz
vicanova@slapanice.cz
horak.p@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 13:00 hod.  pouze zvaní klienti
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 12:00 hod.  pouze zvaní klienti
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

Vyřízení - můžete vyřídit na každém úřadu obce s rozšířenou působností:

Žadatel je povinen se dostavit osobně - zastoupení není možné

 • žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 Úřadu je důležité předložit:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas) 
 • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště 
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
 • v případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský průkaz
 • doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku)
 • čestné prohlášení žadatele (obsah uveden v § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny) 
 • žádost o zápis mentora - pouze pro 17 leté řidiče  (podmínky k zápisu mentora: řidičské oprávnění pro skupinu B více než 10 let, řidičské oprávnění pro skupinu B nepozbyl posledních 5 let, nemá zadržený ŘP, nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod)  ikona Žádost o zápis mentora (DOCX 16.39 kB)

Poplatky:

 • správní poplatek ve výši 200,- Kč - poprvé udělené řidičské oprávnění (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů)
 • správní poplatek ve výši 200,- Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů)
 • správní poplatek ve výši 700,- Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů)

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo do 5 pracovních dnů (Ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze vydat řidičský průkaz pouze držiteli řidičského oprávnění, který si jej po výcviku a zkoušce rozšiřuje). Do doby, než žadatel převezme na úřadu registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn motorová vozidla řídit. Žádné "prozatímní oprávnění" pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat. Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Vyřízené doklady k vyzvednutí - Řidičské průkazy". (Platí pouze pro vydání řidičských průkazů ve lhůtě do 20 dnů)

Související dokumenty:

ikona Čestné prohlášení [PDF 170.09 kB]


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top