Vítání občánků

Matrika: Ivona Kupková, tel. 533 304 325, e-mail: kupkova@slapanice.cz 

Informace

Vítání občánků je pořádáno 4 x ročně, vždy za čtvrtletí kalendářního roku. K přivítání nových občánků města Šlapanice nemusí rodiče nic hlásit. Informace o narození miminka má úřad k dispozici. Podmínkou je trvalý pobyt matky s dítětem ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích.

Rodičům narozených dětí za dané kalendářní čtvrtletí je rozeslána informace o konání vítání občánků s uvedením konkrétního dne, kdy se vítání uskuteční. Účast na vítání občánků je nutné dle pokynů potvrdit e-mailem nebo telefonicky. Rodičům, kteří potvrdí účast bude s dostatečným předstihem zaslána pozvánka na přivítání nových občánků města Šlapanice s časem, ve kterém se na slavnostní přivítání dostaví. Pokud nastane situace, že budete nahlášení a víte, že se nebudete moci vítání zúčastnit, omluvíte se. V případě, že se řádně omluvíte, budete mít možnost se zúčastnit příštího vítání občánků. Tato možnost jen po domluvě s matrikářkou – další pozvání není automatické.

Vítání občánků je slavnostní obřad, kde paní starostka přivítá miminka mezi občany Šlapanic a věnuje malou pozornost na tento slavnostní den. Vítání se mohou zúčastnit také sourozenci, babičky, dědečci, tetičky…

Přítomný je pan kameraman, který nabízí rodičům možnost zakoupení záznamu. V případě, že o záznam nemáte zájem, nebudete panem kameramanem natáčení. Vše si domlouvají sami rodiče na místě.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top