Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Ceník služebnosti - Ceník věcných břemen

Velikost textu

Ceník služebnosti

 

P O S T U P
při zřizování služebností na nemovitostech v majetku města Šlapanice
Před stavbou:
1. Žádost oprávněného (žadatele) doložená příslušnými přílohami bude předána odboru územního rozvoje a správy majetku (dále jen „OÚRSM“), který zajistí potřebná projednání, žádost zpracuje a předloží Radě města Šlapanice (dále jen „RM“).
2. Po schválení v RM bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ (dále jen „smlouva budoucí“).
!!! Žadatel je povinen před záhozem výkopu (přípojky inženýrských sítí) zajistit na vlastní náklady geometrické zaměření sítě (přípojky, prodloužení hlavního řadu) a v případě vodovodu či kanalizace přizvat zástupce Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko ke kontrole.
Po dokončení stavby:
3. Výzva oprávněného (žadatele) k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, doložená geometrickým plánem provedené stavby v požadovaném počtu vyhotovení (stanoveno ve smlouvě budoucí) bude předána OISM, který žádost zpracuje a předloží RM.
Geometrické plány musí být potvrzeny příslušným katastrálním úřadem.
Pokud byly ve smlouvě budoucí stanoveny i jiné přílohy, tyto musí být rovněž dodány.
4. Po schválení v RM bude s oprávněným uzavřena „Smlouva o zřízení služebnosti“ a proveden vklad do katastru nemovitostí.
5. Cena za zřízení služebnosti bude žadatelem uhrazena v hotovosti na pokladně MěÚ ve Šlapanicích v den podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
6. Oprávněný (žadatel) ve smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti zplnomocní povinného (město Šlapanice) k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a uhradí poplatky s tím spojené.
7. Žadatel podléhající zákonu č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, uhradí cenu za zřízení služebnosti nejpozději do 60 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (doručení změnového listu vlastnictví).
8. Veškeré výdaje spojené s uzavřením smlouvy budou hrazeny oprávněným (žadatelem).
Pozn.:
Formuláře k uvedeným žádostem jsou k dispozici na OISM. Není povinností tyto formuláře použít, žádosti ale musí obsahovat potřebné údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, optimálně i e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci apod.)

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 22.06.2018 000 08:05       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní