Rozcestník

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Registr řidičů: Ilona Dvořáčková
Irena Vičanová
Bc. Pavel Horák, DiS.
Číslo kanceláře: 215B
Tel.: 533 304 423
533 304 422
533 304 420
E-mail: dvorackovai@slapanice.cz
vicanova@slapanice.cz
horak.p@slapanice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 13:00 hod.  pouze zvaní klienti
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 12:00 hod.  pouze zvaní klienti
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

Vyřízení - můžete vyřídit na úřadu ORP dle místa obvyklého bydliště.

 • V případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu ŘP nebo MŘP (pokud byl jeho držitelem)  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého.
 • Při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP
 • Při odevzdání ŘP nebo MŘP musíte mít s sebou platný doklad totožnosti a ŘP nebo MŘP.
 • V případě nedodržení předepsaných povinností ze strany žadatele může být uložena sankce podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Výše uvedené se též vztahuje na odevzdání "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu"

V této věci je oprávněn jednat:

 • držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo  mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), jehož ŘP nebo MŘP je neplatný
 • držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato nebo pozastaveno v řízení podle exekučního řádu
 • držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl podle § 94a (ZŘMV, odklony v trestním řízení, apod.)
 • držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů, v jehož důsledku pozbude řidičské oprávnění
 • držitel ŘP nebo MŘP  je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to:
 1. při převzetí nového ŘP nebo MŘP vydaného náhradou za neplatný
 2. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení,  pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci
 3. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění
 4. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů

Právní postup vyřízení požadavku je stanoven:

Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty:

ikona Vzdání se řidičského oprávnění [PDF 117.66 kB]

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top