Rozcestník

Ovzduší - závazná stanoviska

SEZNAM ŽÁDOSTÍ dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Šlapanice od 1. 9. 2012. 

Archív žádostí 2012-2018

Rok 2021

Číslo jednací Sp. Zn. Lokalita zdroje
(k. ú.)
Zdroj Datum podání
OŽP/1594-21/VEP  OŽP/979-2021/VEP Sokolnice nevyjm. 07.01.2021
OŽP/1648-21/VEP OŽP/1384-2021/VEP Ochoz u Brna nevyjm. 06.01.2021
OŽP/1955-21/VEP OŽP/1024-2021/VEP Telnice u Brna  nevyjm. 08.01.2021
OŽP/1594-21/VEP OŽP/979-2021/VEP Sokolnice nevyjm. 07.01.2021
OŽP/1648-21/VEP OŽP/1384-2021/VEP Ochoz u Brna nevyjm. 06.01.2021
OŽP/1955-21/VEP OŽP/1024-2021/VEP Telnice u Brna nevyjm. 08.01.2021
OŽP/1972-21/VEP OŽP/1345-2021/VEP Kovalovice nevyjm. 08.01.2021
OŽP/2219-21/VEP OŽP/1355-2021/VEP Rebešovice nevyjm. 11.01.2021
OŽP/2433-21/VEP OŽP/1324-2021/VEP Střelice u Brna nevyjm. 11.01.2021
OŽP/3702-21/VEP OŽP/1405-2021/VEP Silůvky nevyjm. 13.01.2021
OŽP/3705-21/VEP OŽP/1350-2021/VEP Modřice nevyjm. 13.01.2021
OŽP/4002-21/VEP OŽP/1663-2021/VEP Prace nevyjm. 13.01.2021
OŽP/2329-21/VEP OŽP/1276-2021/VEP Újezd u Brna nevyjm. 11.01.2021
OŽP/2331-21/VEP OŽP/1750-2021/VEP Újezd u Brna nevyjm. 11.01.2021
OŽP/2640-21/VEP OŽP/1332-2021/VEP Troubsko nevyjm. 11.01.2021
OŽP/4104-21/VEP OŽP/1697-2021/VEP Radostice u Brna nevyjm. 13.01.2021
OŽP/4535-21/VEP OŽP/1755-2021/VEP Silůvky nevyjm. 14.01.2021
OŽP/4536-21/VEP OŽP/1756-2021/VEP Silůvky nevyjm. 14.01.2021
OŽP/4571-21/VEP OŽP/1774-2021/VEP Pozořice nevyjm. 14.01.2021
OŽP/4761-21/VEP OŽP/1904-2021/VEP Jiříkovice nevyjm. 15.01.2021
OŽP/4762-21/VEP OŽP/1952-2021/VEP Sokolnice nevyjm. 15.01.2021
OŽP/4782-21/VEP OŽP/2089-2021/VEP Viničné Šumice nevyjm. 16.01.2021
OŽP/6209-21/VEP OŽP/2110-2021/VEP Viničné Šumice nevyjm. 21.01.2021
OŽP/6768-21/VEP OŽP/2133-2021/VEP Modřice nevyjm. 25.01.2021
OŽP/6777-21/VEP OŽP/2135-2021/VEP Viničné Šumice nevyjm. 25.01.2021
OŽP/6802-21/VEP OŽP/2298-2021/VEP Mokrá u Brna nevyjm. 25.01.2021
OŽP/6828-21/VEP OŽP/2207-2021/VEP Sivice nevyjm. 25.01.2021
OŽP/4536-21/VEP OŽP/1756-2021/VEP Kovalovice nevyjm. 14.01.2021
OŽP/6911-21/VEP OŽP/2366-2021/VEP Újezd u Brna nevyjm. 25.01.2021
OŽP/4104-21/VEP OŽP/1697-2021/VEP Šlapanice u Brna nevyjm. 13.01.2021
OŽP/7291-21/VEP OŽP/2570-2021/VEP Šlapanice u Brna nevyjm. 27.01.2021
OŽP/8263-21/VEP OŽP/2620-2021/VEP Hajany nevyjm. 28.01.2021
OŽP/8603-21/VEP OŽP/2624-2021/VEP Jiříkovice nevyjm. 29.01.2021
OŽP/8644-21/VEP OŽP/2648-2021/VEP Sivice nevyjm. 31.01.2021
         

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top