Pátek, 25. květen 2018. Svátek má Viola

Odbor životního prostředí

Velikost textu

Odbor životního prostředí

 1. Žádost o povolení k nakládání s vodami (RTF 196.23 kB)
 2. Žádost o povolení k odběru podz. vod - občané (RTF 114.44 kB)
 3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod (RTF 150.66 kB)
 4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (RTF 158.43 kB)
 5. Žádost o povolení k vypouštění OV do povrch. - občané (RTF 140.35 kB)
 6. Žádost o povolení k vypouštění OV do podzemních - občané (RTF 146.81 kB)
 7. Žádost o povolení k některým činnostem (RTF 124.45 kB)
 8. Žádost o stavební povolení - priloha (RTF 219.49 kB)
 9. Žádost o stav. povolení - domovní ČOV a studna - občané (RTF 178.36 kB)
 10. Žádost o povolení k užívání vodních děl (RTF 106 kB)
 11. Žádost o povolení k vypouštění závadných látek do kanalizace (RTF 145.84 kB)
 12. Žádost o udělení souhlasu (RTF 114.21 kB)
 13. Žádost o vyjádření (RTF 66.28 kB)
 14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (RTF 123.14 kB)
 15. Oznámení o užívání stavby (RTF 96.71 kB)
 16. Ohlášení udržov. práce, obnova, vodohosp. úpravy (RTF 124.5 kB)
 17. Občané - spojená žádost studna a odběr (RTF 187.03 kB)
 18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do povrch. vod a o stavební povolení (RTF 211.26 kB)
 19. Občané - vypouštění do podz. vod a ČOV (RTF 217.41 kB)
 20. Ohlášení ČOV do 50 EO (RTF 165.4 kB)
 21. Žádost o stanovení ochran. pásma vodního zdroje (RTF 169.07 kB)
 22. Žádost o stanovení ochran. pásma vodního díla priloha (RTF 132.79 kB)
 23. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do povrch. a podz. vod - priloha (RTF 158.16 kB)
 24. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek (RTF 206.79 kB)
 25. Žádost o schválení manipulačního řádu (RTF 105.26 kB)
 26. Žádost o ověření dokumentace studny_občan (RTF 39.37 kB)
 27. Žádost o ověření dokumentace studny_právnická osoba (RTF 41.46 kB)
 28. Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (DOC 34 kB)
 29. Žádost o souhlas k netřídění odpadů (RTF 49.14 kB)
 30. Oznámení o konání organizované akce v lese (DOC 25.5 kB)
 31. Žádost o umístění stavby v lese nebo do 50m od lesa (DOC 49 kB)
 32. Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského fondu (DOC 59 kB)
 33. Žádost o souhlas s návrhem trasy nadzemních a podzemních vedení (PDF 33.61 kB)
 34. Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby ovlivňující krajinný ráz (DOC 26 kB)
 35. Žádost o závazné stanovisko z zásahu do významného krajinného prvku (DOC 25.5 kB)
 36. Žádost o komplexní vyjádření odboru životního prostředí (DOC 29.5 kB)
 37. Žádost o vydání rybářského lístku (XLS 35 kB)
 38. Žádost o vydání loveckého lístku (XLS 50.5 kB)
 39. Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší (DOCX 17.5 kB)
 40. Žádost o předepsání odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF (DOC 56.5 kB)
 41. Oznámení skrývky ornice (DOCX 19.38 kB)
 42. Oznámení výsadby plantáží dřevin (DOCX 20.8 kB)
 43. Žádost o odnětí a omezení PUPFL (DOCX 32.97 kB)
 44. Žádost o dělení lesního pozemku (DOC 48.5 kB)
 45. Žádost o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasku z hlediska ŽP (DOCX 19.38 kB)

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. květen 2018 od 08.00 h
Závody v lovu ryb udicí více
26. květen 2018 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní