Poplatek ze psů

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník oddělení: Zuzana Rozmarová
Číslo kanceláře: 128
Tel.: 533 304 342
E-mail: rozmarova@slapanice.cz

Vyřízení:

  • na kontaktním místě MěÚ Šlapanice je vyplněn formulář „Hlášení k místnímu poplatku ze psů“
  • předkládá se občanský průkaz
  • předkládá se očkovací průkaz, kde je uvedeno číslo čipu a datum aplikace
  • vyřízení probíhá ihned

Správce poplatku vydá držiteli psa známku pro psa s evidenčním číslem bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.

Osvobození od poplatku:

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 • držitel psa, který je příhlášen v sídle ohlašovny MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7.
 • údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1. a 2. tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
  Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

K osvobození se dokládá:

 • členové Mysliveckého sdružení – potvrzení o členství
 • III. stupeň mimořádných výhod – průkaz ZTP/P
 • další osoby se prokáží potvrzením o zařazení psa
 • poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, předloží doklad o přiznání důchodu
 • poživatel sirotčího důchodu předloží doklad o přiznání důchodu

Splatnost a způsob úhrady:

Roční poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku na základě zaslaného předpisu:

 1. převodem na účet uvedený v předpisu
 2. hotově na pokladně
 3. poštovní poukázkou

Poplatky:

 1. Za prvního psa:
  a) Šlapanice, rodinné domy 400,-Kč
  b) Šlapanice,byty 800,-Kč
  c) část Bedřichovice 200,-Kč
 2. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele:
  a) Šlapanice, rodinné domy 600,-Kč
  b) Šlapanice,byty 1.200,-Kč
  c) část Bedřichovice 300,-Kč
 3. Šlapanice: 
  a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč
 4.  část Bedřichovice:
  a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč

Související dokumenty:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatků ze psů (PDF 78.13 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top