Rozcestník

Návrh územního plánu Šlapanice – opakované veřejné projednání

Veřejná vyhláška:

Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Města Šlapanice. Odkaz na tento dokument: https://portal.slapanice.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=36654

Textová část:

Výkresová část:

Důležitá upozornění:

Návrh Územního plánu Šlapanice určený pro opakované veřejné projednání je zveřejněn od 4. března do středy 27. dubna  2022 včetně způsobem umožňující dálkový způsob nahlížení, a v tištěné podobě je možné do něj nahlédnout v úředních hodinách na Městském úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice v kanceláři starostky a dále na Městském úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Opakované veřejné projednání o návrhu Územního plánu Šlapanice se uskuteční ve středu 20. dubna 2022  od 17 hodin v kinosále Základní školy Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice.

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 27. dubna 2022 včetně, může každý uplatnit k návrhu Územního plánu Šlapanice připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Připomínky a námitky lze podat pouze k částem, které byly od veřejného projednání změněny nebo upraveny.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

Formuláře pro podání připomínek a námitek ke stažení:

Návrh územního plánu Šlapanice - veřejné projednání

Veřejná vyhláška:

Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Města Šlapanice. Odkaz na tento dokument: https://portal.slapanice.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=23713

Textová část:

Výkresová část:

Důležitá upozornění:

Návrh Územního plánu Šlapanice určený pro veřejné projednání je zveřejněn od 23. 7. 2020 do 3. 9. 2020 výše, způsobem umožňující dálkový způsob nahlížení, a v tištěné podobě je možné do něj nahlédnout v úředních hodinách na Městském úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice v kanceláři starostky a dále na Městském úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Šlapanice se uskuteční dne 27. 8. 2020 od 16 hodin v kinosále Základní školy Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice.

Do 7 dnů od konání veřejného projednání, tedy do 3. 9. 2020 může každý uplatnit k návrhu Územního plánu Šlapanice připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

Formuláře pro podání připomínek a námitek ke stažení:

Pořizovatel dále připravil pro veřejnost možnost dotazovat se průběžně v době zveřejnění návrhu Územního plánu Šlapanice tedy od 24. 7. 2020 do 3. 9. 2020 na řešení obsažená v návrhu ÚP. Dotazy můžete psát na informační stránce https://www.slapanice.cz/up-informace

Upozorňujeme, že sekce pro dotazy není určena k podání připomínek a námitek a ani takto položené dotazy či podání nebudou v tomto smyslu zohledněny. Dotazy budou tříděny a osoby s příslušnou odborností se na ně pokusí v co nejkratším termínu odpovědět.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top