Rozcestník

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Modřice

 

Návrh Změny č. 1a Územního plánu Modřice

k opakovanému veřejnému projednání dne 17. dubna 2024

Vyhláška (PDF 426.28 kB)

Výrok:

Odůvodnění:

Návrh rozhodnutí o námitkách  z veřejného projednávání dne 25. 5. 2022

Návrh vypořádání připomínek z veřejného projednávání dne 25. 5. 2022

Opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 1a územního plánu Modřice se uskuteční ve středu 17. dubna 2024  od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 24. dubna 2024 včetně, může každý uplatnit k návrhu Změny č. 1a územního plánu Modřice  připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno 

 

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Modřice

k veřejnému projednání dne 25. 5. 2022

Vyhláška (PDF 2.52 MB)

Výrok:

Odůvodnění:

Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice se uskuteční ve středu 25. května 2022  od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 1. června 2022 včetně, může každý uplatnit k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice  připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top