Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Státní občanství ČR

Velikost textu

Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Státní občanství České republiky je upraveno zákonem č. 186/2013 Sb.

Státní občanství České republiky se prokazuje:

  • občanským průkazem České republiky;
  • cestovním dokladem České republiky;
  • osvědčením ne starším 1 roku;
  • listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržite do doby vydání osvědčení.

 

Kdo podává žádost o vydání osvědčení:

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, nebo osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyřadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podatat: příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,, fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

 

Kam se obrátit:

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské částí Praha 1. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušném krajskému úřadu v České republice.

Občané, kteří měli poslední trvalý pobyt na území České republiky ve Šlapanicích nebo jsou zde v současné době k trvalému pobytu přihlášeni, mohou o vydání osvědčení požádat na adrese: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

 

Co musíte předložit:

Kromě vyplněného dotazníků, který je k dispozici na krajských úřadech, je třeba k žádosti o vydání osvědčení připojit doklady týkající se státního občanství fyzické osoby, o jejíž státní obřčanství se jedná, a to:

  • rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • žadateel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 18.07.2018 000 11:20       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní