Rozcestník

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Bc. Tereza Rösslerová
Číslo kanceláře: 115
Tel.: 533 304 341
725 542 567
E-mail: rosslerova@slapanice.cz

Činnost oddělení:

MěÚ Šlapanice jsou hrazeny poplatky za užívání veřejného prostranství v následujících případech:

 • provádění výkopových prací
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí
 • umístění skládek
 • vyhrazení parkovacího místa
 • užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby filmových a televizních děl

Vyřízení:

Ihned.

Sazby jednotlivých poplatků:

 1. Za užívání veřejného prostranství pro umístění skládky, stavebních zařízení a provádění výkopových prací je sazba poplatku stanovena za každý i započatý m2 a každý i započatý den (Kč/m2/den) nebo paušální částkou na měsíc (Kč/měsíc):

  a) za provádění výkopových prací 5 Kč/m2/den
  b) za umístění skládek do 10 m2 300 Kč/měsíc
  c) za umístění skládek do 20 m2 450 Kč/měsíc
  d) každých dalších 10m2 skládky 150Kč/měsíc
  e) krátkodobé umístění skládky (do 30 dnů) 4 Kč/m2/den
  f) umístění lešení 4 Kč/m2/den
  g) umístění ostatního stavebního zařízení 10 Kč/m2/den

 2.  Za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje činí sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den (Kč/m2/den) nebo paušální částka na měsíc (Kč/měsíc):

  a) poskytování služeb (letní zahrádky) 80 Kč/m2/měsíc
  b) poskytování prodeje prům. zboží, textilu, obuvi 60 Kč/m2/den
  c) poskytování prodeje ostatních produktů 40 Kč/m2/den
  d) umístění zařízení sloužící k vystavení zboží 3 Kč/m2/den

 3. Za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl činí sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den (Kč/m2/den):

  a) reklamní zařízení typu "A" a podobná 20 Kč/m2/den
  b) ostatní reklamní zařízení 20 Kč/m2/den
  c) tvorba filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den

 4. Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí činí sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den (Kč/m2/den):

  a) kulturní a sportovní akce 3 Kč/m2/den
  b) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a atrakcí 4 Kč/m2/den
  c) reklamní akce 10 Kč/m2/den

 5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa je sazba poplatku stanovena paušální částkou na rok (Kč/rok):

  a) do 10 m2  3.600 Kč/rok
  b) do 20 m2  5.400 Kč/rok
  Na základě usnesení č. 16 z 58. zasedání Rady města Šlapanice konaného dne 25. 10. 2016 se v současné době nepovoluje.

Související dokumenty:

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství [DOC 29.5 kB]


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top