Pátek, 25. květen 2018. Svátek má Viola

Vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského oprávnění po absolvování autoškoly

Velikost textu

Vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského oprávnění po absolvování autoškoly

Formuláře, náležitosti, doklady:

Žadatel je povinen se dostavit osobně - zastoupení není možné

 • žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 Úřadu je potřeba předložit:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), které vydává příslušný Městský úřad dle místa trvalého pobytu nebo orgán Policie ČR v případě odcizení. Cizinec platný doklad o pobytu.
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
 •  jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm (fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání  žádosti)
  v případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský průkaz
 • 50 Kč - poprvé udělené řidičské oprávnění (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů)
 • 50 Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů)
 • 500 Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů)
 • doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku)
 • čestné prohlášení žadatele (obsah uveden v § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny) vzor posudku

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo do 5 pracovních dnů. (Ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze vydat řidičský průkaz pouze držiteli řidičského oprávnění, který si jej po výcviku a zkoušce rozšiřuje) Do doby, než žadatel převezme na úřadu registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn motorová vozidla řídit. Žádné "prozatímní oprávnění" pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat. Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce " Vyřízené doklady k vyzvednutí - Řidičské průkazy". (Platí pouze pro vydání řidičských průkazů ve lhůtě do 20 dnů)

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

vaše cesty k bezpečíkrizportpálení klestí

Odbor sociální

socialni-sluzby.jpg

SENIORBUS

ZDRAVÉ MĚSTO

Zdravé město

Farmářky logo1.jpg

STRÁNKY PRO SENIORY

Pro seniory

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

Virtuální prohlídka města Šlapanice

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. květen 2018 od 08.00 h
Závody v lovu ryb udicí více
26. květen 2018 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní