Registr vozidel

Úřední hodiny:  

Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý
08.00 - 13.00 hod. pouze zvaní klienti
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek
08.00 - 12.00 hod. pouze zvaní klienti
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Změny od 01.01.2024 - jeden průkaz k vozidlu místo dvou 

ikona Jeden průkaz k vozidlu místo dvou (PDF 1.99 MB)

Informace k novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Od 01.03.2023 vstupuje v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zák. č. 56/2001 Sb.). S touto novelizací dochází k těmto podstatným změnám: 

Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele a při přidělení registrační značky na vývoz se prodlouží platnost evidenční kontroly ze současných 30 dní na 1 rok. Prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Samotný protokol z STK o evidenční kontrole není potřeba dokládat.

Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel (např. ukončení leasingu), splnění podmínky evidenční kontroly se nevyžaduje. V tomto případě činí správní poplatek 50,-Kč. 

Pokud bude silniční vozidlo vyřazeno z provozu (dříve depozit) déle než 3 po sobě jdoucí roky (počínaje datem 01.03.2023) a nepožádá-li vlastník před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, z úřední moci budou tyto tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla skartovány. V tomto případě však vozidlo nezaniká. V registru silničních vozidel má nadále statut: vyřazeno z provozu.

Při ukončení vyřazení vozidla z provozu budou vozidlu ze zákona (bez správního poplatku) přiděleny nové registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Správní poplatek při zachování registrační značky činí 200,- Kč. 

Při ukončení vyřazení vozidla z provozu už nebude nutné dokládat platnou technickou kontrolu, nově postačí splnění povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelená karta).

Prodlužuje se rezervace registrační značky na přání při uložení registrační značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to ze 3, na 6 měsíců. §  Od 01.03.2023 bude možná rezervace registrační značky, a to na dobu 1 měsíce ode dne podání žádosti o rezervaci. Správní poplatek činí 100,-Kč. 

Nová vozidla uvedená na trh od 01.03.2023 již nebudou mít vystavené osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz). Majitelé nových vozů od prodejce obdrží originál COC listu (prohlášení o shodě), který musí předložit při registraci vozidla. Osvědčení o registraci vozidla část II. vytiskne až při registraci vozu obecní úřad obce s rozšířenou působností spolu s vydáním registrační značky. Povinnost předložit originál COC listu výrazně zvyšuje důležitost chránit tento dokument před ztrátou či odcizením. Další povinné dokumenty se nemění. 

Za vystavení duplikátu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla za ztracený, poškozený nebo zničený bude činit výše správního poplatku 500,-Kč. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií ČR, bude výše správního poplatku 100,-Kč.

Došlo ke změnám v postupu při registraci vozidel dovezených ze členských zemí EU a z jiných než členských států. Zda se vozidlo pouze zaregistruje nebo se bude schvalovat jeho technická způsobilost, záleží na typu schválení technické způsobilosti vozidla v zemi původu. Při schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla činí správní poplatek 3 000,-Kč + poplatek za registraci vozidla. Vozidla dovezená z jiných než členských států EU, u nichž se schvaluje technická způsobilost, u vozidel kategorie M1, M2 a N1 musí splňovat alespoň emisní limity podle normy EURO 3.   

Od 01.09.2023 vstupuje v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zák. č. 56/2001 Sb.). S touto novelizací dochází k těmto podstatným změnám: 

Provozovatelé historických vozidel si budou moci od 01.09.2023 registrovat vozidlo na 14 místech obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajských městech a v Kolíně. Prodlužuje se lhůta u testování veteránů ze dvou na pět let. Nově také budou muset veteránská vozidla absolvovat technickou prohlídku na stanicích STK.

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top