Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Ztráty a nálezy

Velikost textu

Ztráty a nálezy

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi.  Pouze v případě, že nelze z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady se odevzdávají orgánu, který je vydal (např. platební karta – bance, občanský průkaz - Policii ČR, matričnímu úřadu nebo obci s rozšířenou působností na oddělení občanských průkazů, apod.).

Nepřebírají se:

-          věci, u kterých je znám vlastník

-          věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.

-          věci znečištěné, vlhké nebo plesnivé

-          věci poškozené

-          věci odhozené u kontejneru

Nálezy na území  Šlapanic eviduje odbor správních činností   - evidence obyvatel,       I. poschodí, kanc. č. 119, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, tel. 533 304 324. Pracovnice sepíše s nálezcem záznam o nálezu a kopii záznamu předá nálezci. Nález je vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů a nálezného (nálezné činí desetinu ceny nálezu) a po předložení dokladu totožnosti.  Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 19.07.2018 000 07:47       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní