Záznam 14. zasedání ZM

14. ZM - 161207 podklady a zápis

Zápis a usnesení 14. ZM - 161207 (PDF 583.62 kB)

Podklady pro 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 7. prosince 2016, 17:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Šlapanice:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Výstupy z Veřejného fóra ověřené veřejnou anketou (PDF 193.18 kB)
 7. OZV č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí (PDF 181.51 kB)
 8. Informace o závěrečném účtu Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (PDF 3.5 MB)
 9. Informace o závěrečném účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanice, okres Brno - venkov (PDF 4.36 MB)
 10. Rozpočtový výhled 2017 - 2021 (PDF 1.43 MB)
 11. Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2017 (PDF 1.14 MB)
 12. Změna rozpočtu sociálního fondu na rok 2016 (PDF 116.81 kB)
 13. Rozpočtové opatření č. 18/2016 (PDF 846.16 kB)
 14. Informace o rozpočtových opatřeních (PDF 186.96 kB)
 15. Informace starostky, místostarosty a tajemníka
 16. Informace z výborů zastupitelstva
 17. Diskuze členů ZM
 18. Diskuse občanů
 19. Závěr

Záznam 13. zasedání ZM

13. ZM - 161102 podklady a zápis

Zápis a usnesení - 13. ZM 161102 (PDF 480.57 kB)

 

Podklady pro 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 2. listopadu 2016, 17:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Šlapanice:

 1. Zahájení
 2. Slib zastupitele
 3. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 4. Určení ověřovatelů zápisu
 5. Schválení programu jednání
 6. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 7. Určení názvu nových ulic (PDF 4.82 MB)
 8. Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Šlapanice (PDF 48.38 kB)
 9. Informace o rozpočtových opatřeních (PDF 368.06 kB)
 10. Informace starostky, místostarosty a tajemníka
 11. Informace z výborů zastupitelstva
 12. Diskuse členů ZM
 13. Diskuse občanů
 14. Závěr

Záznam 12. zasedání ZM

Záznam 11. zasedání ZM

11. ZM - 160615 podklady a zápis

Zápis a usnesení 11. ZM-160615 (PDF 2.52 MB)

 

Podklady pro 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 15. června 2016, kinosál Základní školy Šlapanice 

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Prezentace záměru společnosti Sallerova výstavba, s. r. o., na stavbu obchodního centra
 7. Schválení zadání změny č. 9 ÚP SÚ Šlapanice (PDF 803.1 kB)
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2016 (PDF 2.42 MB)
 9. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 (PDF 4.09 MB)
 10. Návrh závěrečného účtu města Šlapanice za rok 2015 (PDF 2.78 MB)
 11. Informace o rozpočtových opatřeních č. 4/2016, 5/2016 a 6/2016 (PDF 1.99 MB)
 12. Rozpočtové opatření č. 8/2016 (PDF 868.19 kB)
 13. Informace ST, MST, TAJ
 14. Informace z výborů zastupitelstva
 15. Diskuse členů ZM
 16. Diskuse občanů
 17. Závěr

Záznam 10. zasedání ZM

Zápis a usnesení 10. ZM-160413 (PDF 9.31 MB)

Podklady pro 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 13. dubna 2016, kinosál Základní školy Šlapanice

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Dotace z rozpočtu města 2016 (PDF 5.49 MB)
 7. Informace o rozpočtových opatřeních (PDF 10.94 MB)
 8. Koncepce kriminality na období 2016 až 2020 (PDF 2.8 MB)
 9. Žádost Jednoty Orla Šlapanice o podporu projektu (PDF 3.43 MB)
 10. Pověření Ing. Pavla Hermanna (PDF 1.61 MB)
 11. Etický kodex zastupitele
 12. Odměňování neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí (PDF 1.85 MB)
 13. Informace ST, MST, TAJ
 14. Informace z výborů zastupitelstva
 15. Diskuse členů ZM
 16. Diskuse občanů
 17. Závěr

Záznam 9. zasedání ZM

Zápis a usnesení 9. ZM-160217 (PDF 15.41 MB)

Podklady pro 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 17. února 2016, kinosál Základní školy Šlapanice 

1.    Zahájení

2.    Jmenování zapisovatele a sčitatele
3.    Určení ověřovatelů zápisu
4.    Schválení programu jednání
5.    Kontrola úkolů z minulého zasedání
5.a  Volba člena kontrolního výboru (PDF 696.33 kB)
6.    Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (PDF 6.14 MB)
7.    Změna č. 9 územního plánu sídelního útvaru Šlapanice (PDF 1.43 MB)
7.a  Prodej bytových jednotek - ulice Švehlova (PDF 13.7 MB)
8.    Informace o rozpočtových opatřeních č. 21/2015, 23/2015, 24/2015 (PDF 2.99 MB)
9.    Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 (PDF 656.61 kB)
10.    DSO Šlapanicko - změna stanov (PDF 4.89 MB)
10.a  Delegování zástupce (PDF 3.64 MB)
11.    Informace ST, MST, TAJ
12.    Informace z výborů zastupitelstva
13.    Diskuse členů ZM
14.    Diskuse občanů
15.    Závěr

Záznam 8. zasedání ZM

Podklady pro 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 27. ledna 2016, zasedací místnost MěÚ Šlapanice

1.    Zahájení

2.    Jmenování zapisovatele a sčitatele
3.    Určení ověřovatelů zápisu
4.    Schválení programu jednání
5.    Kontrola úkolů z minulého zasedání
6.    Spolufinancování akce „Přestavba areálu SOKOLOVNY ve Šlapanicích“ (PDF 6.8 MB)
7.    Žádost o dotaci – Volnočasový areál Jiráskova  (PDF 4.18 MB)
8.    Informace ST, MST, TAJ
9.    Informace z výborů zastupitelstva
10.    Diskuse členů ZM
11.    Diskuse občanů
12.    Závěr


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top