11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 2. prosince 2020, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 11. ZM 2. 12. 2020 (PDF 208.08 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
 10. Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko
 11. Informace o závěrečném účtu DSO Šlapanicko
 12. Informace o rozpočtových opatřeních č. 13, 15, 16, 17 a 18
 13. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 14. Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2021
 15. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024
 16. Informace o plnění Strategického plánu rozvoje města
 17. Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice – příspěvek investora
 18. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026
 19. Majetkoprávní vyrovnání – směna pozemků pro ÚSES Puštor - Zlámaniny
 20. Majetkoprávní vyrovnání – koupě pozemků p. č. 1416/16, 1417/27 a 1416/12 v k. ú. Šlapanice u Brna
 21. Nabytí pozemku p. č. 3363/10 v k. ú. Šlapanice u Brna
 22. Určení počtu členů osadního výboru
 23. Darovací smlouvy na pozemky pod komunikací na ulici Seifertova a Těsnohlídkova
 24. Vyjádření společnosti CTP Invest k výpovědi Dohody o spolupráci
 25. Informace z výborů zastupitelstva
 26. Závěr 

Pozvánka_na 11_ZM (PDF 114.04 kB)

Podklady:

Program 11. ZM (PDF 83.84 kB)

9 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov (PDF 93.72 kB)

10 Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko (PDF 95.81 kB)

10 Závěrečný účet 2019 (PDF 786.53 kB)

10 Rozvaha (PDF 99.19 kB)

10 Výkaz zisku a ztráty (PDF 94.69 kB)

10 Příloha (PDF 113.29 kB)

10 Zpráva o výsledku hospodaření (PDF 748.33 kB)

11 Informace o závěrečném účtu DSO Šlapanicko (PDF 96.13 kB)

11 Závěrečný účet 2019 (PDF 383.23 kB)

11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF 0.94 MB)

11 Rozvaha (PDF 88.21 kB)

11 Výsledovka (PDF 81.11 kB)

11 Příloha (PDF 1.29 MB)

12 Informace o provedených rozpočtových opatření č. 13, 15, 16, 17 a 18 (PDF 97.77 kB)

12 Komentář k RO č. 13_2020 (PDF 113.17 kB)

12 Komentář k RO č. 15_2020 (PDF 109.23 kB)

12 Komentář k RO č. 16_2020 (PDF 112.68 kB)

12 Komentář k RO č. 17_2020 (PDF 109.83 kB)

12 Komentář k RO č. 18_2020 (PDF 111.07 kB)

13 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 96.27 kB)

14 Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2021 (PDF 118.29 kB)

14 příloha Návrh rozpočtu pro rok 2021 (PDF 127.96 kB)

14 příloha Komentář k rozpočtu 2021 (PDF 266.45 kB)

14 příloha Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2021 _PŘÍJMY (PDF 103.27 kB)

14 příloha Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2021 _VÝDAJE (PDF 128.75 kB)

15 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 95.15 kB)

15 příloha Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice na obdobi 2022-2024 (PDF 82.53 kB)

16 Informace o plnění Strategického plánu rozvoje města (PDF 95.81 kB)

16 Zpráva o průběžném plnění Akčního plánu 2020 (PDF 0.9 MB)

17 Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice - příspěvek investora (PDF 95.52 kB)

17 příloha Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice (PDF 257.57 kB)

18 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 (PDF 96.59 kB)

18 Návrh na projednání - stanovení počtu clenů ZM (PDF 47.65 kB)

19 Majetkoprávní vyrovnání - směna pozemků (PDF 103.22 kB)

19 ortofoto (PNG 2.17 MB)

19 Zdůvodnění ceny (PDF 53.82 kB)

20 Majetkoprávní vyrovnání - koupě pozemků  (PDF 101.67 kB)

20 výpis z KN  (PDF 90.61 kB)

20 výpis z KN (2) (PDF 96.01 kB)

21 Nabytí pozemku p. č. 3363-10 v k. ú. Šlapanice u Brna v dražbě (PDF 101.53 kB)

21 Dražební vyhláška (PDF 266.42 kB)

21 ortofoto (PDF 1.04 MB)

21 Snímek KM (PDF 270.08 kB)

22 Určení počtu členů osadního výboru (PDF 94.1 kB)

23 Darovací smlouvy na pozemky pod komunikací na ulici Seifertova a Těsnohlídkova - a (PDF 101.44 kB)

23 příloha KN_3569_15-a (PDF 284.77 kB)

23 příloha KN_3569_250-a (PDF 94.79 kB)

23 příloha KN_3569_372-a (PDF 95.1 kB)

24 Vyjádření společnosti CTP Invest k výpovědi Dohody o spolupráci (PDF 103.28 kB)

24 příloha Výpověď_Dohody_o_spolupráci_a_společném_postupu (PDF 341.43 kB)

24 Vyjádření_CTP_Invest_k_neplatnosti_výpovědi_161120 (PDF 179.08 kB)

24 Příloha_2_Redukovaný_záměr_IV._fáze (PDF 5.22 MB)

24 Příloha_3_kompenzační_záměr_III._fáze (PDF 2.3 MB)

10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 9. září 2020, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 10. ZM - a (PDF 201.91 kB).

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9.  Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 10, 11 a 12
 10. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 3038/2, k. ú. Šlapanice u Brna, do vlastnictví města Šlapanice
 11. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3602/1 pod komunikací B. Němcové, smlouva ev . č. 0183/2020
 12. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, pod komunikací Hřbitovní, smlouvy ev. č. 0202/2020, 0198/2020, 0199/2020
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, železniční zastávka, smlouvy ev. č. 0209/2020 a 0208/2020
 14. Dotace z rozpočtu města v roce 2020 pro sociální služby, smlouva ev. č. 0115/2020
 15. Aktualizace Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti - přistoupení města Ivančice
 16. Žádost o odpuštění odvodů odpisů - MŠ Zahrádka
 17. Rozpočtové opatření č. 14/2020
 18. Výpověď Dohody o spolupráci a společném postupu při přípravě II. fáze výstavby zóny výroby a služeb CTPark Brno South
 19. Zneužití názvu města, výzva k odstranění protiprávního stavu
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 10_ZM (PDF 55.82 kB)

Program 10. ZM (PDF 83.6 kB)

Program 10. ZM - 2. aktualizace (PDF 84.89 kB)

Program 10. ZM - 3. aktualizace (PDF 85.08 kB)

9 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 10, 11 a 12 (PDF 95.55 kB)

9 Komentář k RO č_10_2020 (PDF 112.91 kB)

9 Komentář k RO č_11_2020 (PDF 118.8 kB)

9 Komentář k RO č_12_2020 (PDF 113.95 kB)

10 Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 3038-2, k. ú. Šlapanice u Brna, do vlastnictví města Šlapanice (PDF 99.09 kB)

11 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3602-1 pod komunikací B. Němcové, smlouva ev. č. 0183-2020 (PDF 100.1 kB)

12 Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, pod komunikací Hřbitovní-a (PDF 103.93 kB)

13 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, železniční zastávka-a (PDF 107.69 kB)

14 Dotace z rozpočtu města v roce 2020 pro sociální služby, smlouva 0115-2020 (PDF 97.98 kB)

14 smlouva 0115-2020 (PDF 166.7 kB)

15 Aktualizace Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti - přistoupení města Ivančice (PDF 100.34 kB)

15 Důvodová zpráva (PDF 84.57 kB)

15 Memorandum (PDF 1.05 MB)

15 Přistoupení k Memorandu - město Ivančice (PDF 134.61 kB)

16 Žádost o odpuštění odvodů odpisů - MŠ Zahrádka (PDF 95.82 kB)

16 příloha Žádost (PDF 115.46 kB)

17 Rozpočtové opatření č. 14 (PDF 93.76 kB)

17 Komentář k RO č. 14_2020 (PDF 101.17 kB)

18 Výpověď Dohody o spolupráci a společném postupu při přípravě II. fáze výstavby zóny výroby a služeb CTPark Brno South (PDF 102.05 kB)

19 Zneužití názvu města, výzva k odstranění protiprávního stavu (PDF 131.3 kB)

19 příloha Expertni stanovisko CTPark, květen 2014 (PDF 2.52 MB)

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 10. června 2020, 17:00 hodin
Místo: Kulturní dům Bedřichovice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 9_ZM(PDF 214.3 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Závěrečný účet za rok 2019
 10. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2019
 11. Finanční analýza města Šlapanice
 12. Provozní úvěr
 13. Investiční úvěrový rámec
 14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 3, 4, 5, 6, 7, 8/2020
 15. Rozpočtové opatření č. 9/2020
 16. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 17. Dotace z rozpočtu města 2020
 18. Žádost o směnu pozemků p. č. 1416/14, p. č. 1416/1 a p. č. 1417/22 za část pozemku p. č. 3593/29, vše v k. ú. Šlapanice u Brna
 19. Žádost o prodej pozemku p. č. 3374/5, k. ú. Šlapanice u Brna
 20. Záměr převodu pozemků pod komunikací v lokalitě ulice Seifertova do vlastnictví města Šlapanice
 21. DSO Šlapanicko – cyklostezky Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 0016/2017
 22. Ukončení smluvních vztahů se společností CTP Invest, spol. s r. o.
 23. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o vedení technické mapy města
 24. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 25. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o nočním klidu
 26. Volba člena výboru pro informace a média
 27. Informace z výborů zastupitelstva
 28. Závěr

Podklady:

Program 9. ZM (PDF 86.25 kB)

9 Závěrečný účet za rok 2019 (PDF 96.46 kB)

9 příloha Závěrečný účet 2019 (PDF 480.54 kB)

9 Příloha 1-4 rok 2019 (PDF 905.9 kB)

9 příloha Zpráva z přezkoumání hospodaření 2019-a (PDF 1.76 MB)

10 Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2019 (PDF 96.94 kB)

10 příloha Výkaz zisku a ztráty (PDF 17.76 kB)

10 příloha 2 (PDF 29.19 kB)

10 příloha Přehled o peněžních tocích (PDF 13.56 kB)

10 příloha Zpráva o přezkumu hospodaření-a (PDF 1.79 MB)

10 příloha Inventarizační zpráva 2019 (PDF 593.82 kB)

10 příloha Rozvaha (PDF 23.61 kB)

10 příloha Přehled o změnách vlastního kapitálu (PDF 14.45 kB)

11 Finanční analýza města Šlapanice (PDF 95.64 kB)

12 Provozní úvěr (PDF 100.03 kB)

12 příloha Smlouva o provozním úvěru UCB (PDF 243.54 kB)

13 Investiční úvěrový rámec (PDF 104.06 kB)

13 příloha Smlouva o úvěru (PDF 424.63 kB)

13 příloha Protokol hodnotící komise (PDF 822.97 kB)

14 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 3, 4, 5, 6, 7, 8-2020 (PDF 98.56 kB)

14 příloha Komentář k RO č 3_2020 (PDF 198.8 kB)

14 příloha Komentář k RO č 4_2020 (PDF 197 kB)

14 příloha Komentář k RO č 5_2020 (PDF 199.6 kB)

14 příloha Komentář k RO č 6_2020 (PDF 200.17 kB)

14 příloha Komentář k RO č 7_2020 (PDF 208.5 kB)

14 příloha Komentář k RO č 8_2020 (PDF 203.9 kB)

14 příloha Komentář k RO č 8_2020 (PDF 203.9 kB)

15 Rozpočtové opatření č 9-2020 (PDF 96.57 kB)

15 příloha Komentar k RO c. 9_2020 (PDF 194.03 kB)

16 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 96.74 kB)

17 Dotace z rozpočtu města 2020 (PDF 101.9 kB)

17 příloha VPS 0090-2020 Junák-český skaut-a (PDF 49.33 kB)

17 příloha VPS 0073-2020 Orel-a (PDF 54.04 kB)

17 příloha VPS 0074-2020S Hasiči Bedřichovice-a (PDF 49.22 kB)

17 příloha VPS 0075-2020 SK Slapanice-a (PDF 52.54 kB)

17 příloha VPS 0076-2020 SK TORI Judo-a (PDF 51.19 kB)

17 příloha VPS 077-2020 Sportovni klub SEVER-a (PDF 52.07 kB)

17 příloha VPS 0080-2020 TJ Sokol-a (PDF 52.56 kB)

17 příloha Přehled žádostí o dotace_příloha č 1 (XLSX 12.12 kB)

18 Žádost o směnu pozemků-a (PDF 104.89 kB)

18 příloha - nová žádost+ortofoto-a (PDF 632.67 kB)

19 Žádost o prodej pozemku-a (PDF 98.8 kB)

19 příloha Žádost-a (PDF 137.03 kB)

19 příloha ortofoto (PDF 1.04 MB)

20 Záměr převodu pozemků - Seifertova-a (PDF 1.36 MB)

20 příloha ortofoto (PDF 728.75 kB)

21 DSO Šlapanicko - dod 1 k 0016-2017 (PDF 99.71 kB)

21 příloha 0016_-_2017_-_DSO_Slapanicko-a (PDF 231.27 kB)

21 příloha dodatek1 k 0016-2017 (PDF 196.12 kB)

22 Ukončení smluvních vztahů se společností CTP Invest, spol. s r.o. (PDF 112.5 kB)

23 OZV č. 3 o vedení technické mapy města (PDF 96.25 kB)

23 příloha OZV 3-2020 (PDF 111.13 kB)

24 OZV č 4-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF 95.22 kB)

24 příloha OZV 4-2020 (PDF 136.78 kB)

25 OZV č. 5-2020 o nočním klidu (PDF 96.48 kB)

25 příloha OZV_5_2020_o nočním klidu (PDF 101.32 kB)

26 Volba člena Výboru pro informace a média (PDF 93.01 kB)

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 12. února 2020, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zvukový záznam:

Zápis:

Zápis z 8_ZM 12_02_2020-a (PDF 293.46 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 1, 2
 10. Rozpočet sociálního fondu
 11. Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice - aktualizace
 12. Žádost o prodej pozemků p. č. 2779/18, p. č. 2779/19 a p. č. 2779/20, k. ú. Šlapanice u Brna
 13. Žádost o prodej pozemku p. č. 2218, k. ú. Šlapanice u Brna
 14. Žádost o směnu pozemků p. č. 1416/14, p. č. 1416/1 a p. č. 1417/22, k. ú. Šlapanice u Brna
 15. Kupní smlouva ev. č. 0018/2020, na pozemek p. č. 742/4, k. ú. Šlapanice u Brna
 16. Smlouvy o právu provést stavbu a budoucí kupní ev.č. 237-243-2019, ev.č. 244-246-2019 a ev.č.324-326-2019 -Zpevnění účelové komunikace Švehlova vlaková zastávka
 17. Plánovací smlouva Neudeve s.r.o., ev. č. 0029/2020
 18. Vyvěšení vlajky Tibetu
 19. Pověření oddávajícího
 20. Smlouva o zřízení zákazu zcizení
 21. Informace z výborů zastupitelstva
 22. Závěr

Podklady:

9 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních č- 1, 2 (PDF 67.58 kB)

9 - příloha Komentář k RO č-1_2020 (PDF 203.74 kB)

9 - příloha Komentář k RO č-2_2020 (PDF 204.74 kB)

10 - Rozpočet sociálního fondu (PDF 70.61 kB)

10 - příloha Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 (XLSX 12.34 kB)

11 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice - aktualizace (PDF 69.37 kB)

11 - příloha Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice (PDF 336.02 kB)

12 - Žádost o prodej pozemků p- č- 2779-18, p- č- 2779-19 a p- č- 2779-20, k-ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 529.73 kB)

12 - příloha Žádost-a (PDF 92.72 kB)

12 - příloha ortofoto (PDF 684.79 kB)

13 - Žádost o prodej pozemku p- č-2218, k- ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 751.82 kB)

13 - příloha Žádost-a (PDF 528.69 kB)

13 - příloha Žádost_2-a (PDF 617.15 kB)

13 - příloha Foto (PDF 1.01 MB)

13 - příloha Půdorys (PDF 0.91 MB)

14 - Žádost o směnu pozemků p- č- 1416-14, p-č- 1416-1 a p.č. 1417-22, k- ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 914.15 kB)

14 - priloha_1_zadost-a (PDF 0.94 MB)

14 - priloha_2_ortofoto-a (PDF 1.18 MB)

14 - priloha_3_foto_1 (PDF 1.11 MB)

14 - priloha_4_foto_2 (PDF 1.45 MB)

15 - Kupní smlouva ev. č. 0018-020, na pozemek p. č. 742-4, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 74.37 kB)

15 - příloha Info o pozemku 742_4 (PDF 360.5 kB)

15 - příloha Ortofoto (PDF 1.19 MB)

15 - příloha Znalecký posudek-a (PDF 13.08 MB)

15 - příloha Kupní smlouva 0018-2020-a (PDF 2.29 MB)

16 - Smlouvy o právu provést stavbu a budoucí kupní ev-č- 237-243-2019, ev-č- 244-246-2019 a ev-č-324-326-2019 -Zpevnění účelové komunikace Švehlova vlaková zastávka-a (PDF 0.94 MB)

17 - Plánovací smlouva Neudeve s-r-o-ev- č- 0029-2020 (PDF 71.62 kB)

17 - příloha 0029-2020 Smlouva o vybudovani verejne infrastruktury-a (PDF 1.57 MB)

17 - příloha - KOORDINAČNÍ SITUACE-a (PDF 4.33 MB)

18 - Vyvěšení vlajky Tibetu (PDF 69.4 kB)

18 - příloha Doprovodný program (PDF 59.18 kB)

19 Pověření oddávajícího (PDF 66.8 kB)

20 Smlouva o zřízení zákazu zcizení (PDF 71.59 kB)

0037-2020 Smlouva_o_zřízení_zákazu_zcizení-anon. (PDF 2.24 MB)

příloha ke Smlouvě 0037-2020 - koordinační situace (PDF 212.61 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top