Rozcestník

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 12. února 2020, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zvukový záznam:

Zápis:

Zápis z 8_ZM 12_02_2020-a (PDF 293.46 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 1, 2
 10. Rozpočet sociálního fondu
 11. Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice - aktualizace
 12. Žádost o prodej pozemků p. č. 2779/18, p. č. 2779/19 a p. č. 2779/20, k. ú. Šlapanice u Brna
 13. Žádost o prodej pozemku p. č. 2218, k. ú. Šlapanice u Brna
 14. Žádost o směnu pozemků p. č. 1416/14, p. č. 1416/1 a p. č. 1417/22, k. ú. Šlapanice u Brna
 15. Kupní smlouva ev. č. 0018/2020, na pozemek p. č. 742/4, k. ú. Šlapanice u Brna
 16. Smlouvy o právu provést stavbu a budoucí kupní ev.č. 237-243-2019, ev.č. 244-246-2019 a ev.č.324-326-2019 -Zpevnění účelové komunikace Švehlova vlaková zastávka
 17. Plánovací smlouva Neudeve s.r.o., ev. č. 0029/2020
 18. Vyvěšení vlajky Tibetu
 19. Pověření oddávajícího
 20. Smlouva o zřízení zákazu zcizení
 21. Informace z výborů zastupitelstva
 22. Závěr

Podklady:

9 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních č- 1, 2 (PDF 67.58 kB)

9 - příloha Komentář k RO č-1_2020 (PDF 203.74 kB)

9 - příloha Komentář k RO č-2_2020 (PDF 204.74 kB)

10 - Rozpočet sociálního fondu (PDF 70.61 kB)

10 - příloha Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 (XLSX 12.34 kB)

11 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice - aktualizace (PDF 69.37 kB)

11 - příloha Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Šlapanice (PDF 336.02 kB)

12 - Žádost o prodej pozemků p- č- 2779-18, p- č- 2779-19 a p- č- 2779-20, k-ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 529.73 kB)

12 - příloha Žádost-a (PDF 92.72 kB)

12 - příloha ortofoto (PDF 684.79 kB)

13 - Žádost o prodej pozemku p- č-2218, k- ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 751.82 kB)

13 - příloha Žádost-a (PDF 528.69 kB)

13 - příloha Žádost_2-a (PDF 617.15 kB)

13 - příloha Foto (PDF 1.01 MB)

13 - příloha Půdorys (PDF 0.91 MB)

14 - Žádost o směnu pozemků p- č- 1416-14, p-č- 1416-1 a p.č. 1417-22, k- ú- Šlapanice u Brna-a (PDF 914.15 kB)

14 - priloha_1_zadost-a (PDF 0.94 MB)

14 - priloha_2_ortofoto-a (PDF 1.18 MB)

14 - priloha_3_foto_1 (PDF 1.11 MB)

14 - priloha_4_foto_2 (PDF 1.45 MB)

15 - Kupní smlouva ev. č. 0018-020, na pozemek p. č. 742-4, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 74.37 kB)

15 - příloha Info o pozemku 742_4 (PDF 360.5 kB)

15 - příloha Ortofoto (PDF 1.19 MB)

15 - příloha Znalecký posudek-a (PDF 13.08 MB)

15 - příloha Kupní smlouva 0018-2020-a (PDF 2.29 MB)

16 - Smlouvy o právu provést stavbu a budoucí kupní ev-č- 237-243-2019, ev-č- 244-246-2019 a ev-č-324-326-2019 -Zpevnění účelové komunikace Švehlova vlaková zastávka-a (PDF 0.94 MB)

17 - Plánovací smlouva Neudeve s-r-o-ev- č- 0029-2020 (PDF 71.62 kB)

17 - příloha 0029-2020 Smlouva o vybudovani verejne infrastruktury-a (PDF 1.57 MB)

17 - příloha - KOORDINAČNÍ SITUACE-a (PDF 4.33 MB)

18 - Vyvěšení vlajky Tibetu (PDF 69.4 kB)

18 - příloha Doprovodný program (PDF 59.18 kB)

19 Pověření oddávajícího (PDF 66.8 kB)

20 Smlouva o zřízení zákazu zcizení (PDF 71.59 kB)

0037-2020 Smlouva_o_zřízení_zákazu_zcizení-anon. (PDF 2.24 MB)

příloha ke Smlouvě 0037-2020 - koordinační situace (PDF 212.61 kB)


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top