Rozcestník

8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 27.03.2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com)

Zápis:

Zápis z 8. ZM 27.03.2024 (PDF 1.17 MB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dotace z rozpočtu města na rok 2024
 10. Rozpočtové opatření č. 07/2024
 11. Informace o rozpočtovém opatření č. 05/2023 a 01-03/2024
 12. Určení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí od 01.04.2024
 13. Oznámení o vkladu majetku do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ev. č. 0053/2024
 15. Koupě budovy na ul. Dlouhá a technologického vybavení na ul. Zemědělská, kupní smlouva ev. č. 0023/2024 a 0091/2024
 16. Nabytí pozemku k. ú. Bedřichovice - náves, kupní smlouva ev. č. 0120/2024
 17. Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o., ev. č. 0018/2024
 18. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města - p. č. 2206/94, 2206/95, 2206/96, 2206/97
 19. Prodej části pozemku p. č. 2919/116, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice - kupní smlouva ev. č. 0130/2024
 20. Bytové domy na Zahrádkách - dohody o narovnání
 21. Informace z výborů zastupitelstva
 22. Závěr

Podklady:

9. Dotace z rozpočtu města na rok 2024 (PDF 232.98 kB)

9. Příloha - VPS 0055 TJ Sokol Šlapanice A (PDF 146.03 kB)

9. Příloha - VPS 0058 Orel jednota Šlapanice A (PDF 147.48 kB)

10. Rozpočtové opatření č. 07-2024 (PDF 154.87 kB)

10. Příloha - Rozpočtové opatření č. 07 (PDF 432.36 kB)

11. Informace o rozpočtovém opatření č. 05-2023 a 01-03-2024 (PDF 334.06 kB)

11. Příloha - RO č. 01-2024 (PDF 430.68 kB)

11. Příloha - RO č. 02-2024 (PDF 433.45 kB)

11. Příloha - RO č. 03-2024 (PDF 437.53 kB)

11. Příloha - RO č. 05-2023 (PDF 437.19 kB)

12. Určení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí od 01.04.2024 (PDF 288.99 kB)

13. Oznámení o vkladu majetku do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (PDF 86.93 kB)

13. Příloha - Oznámení o vkladu majetku (PDF 396.06 kB)

13. Příloha - Kolaudační souhlas A (PDF 1.73 MB)

13. Příloha - Situace kanalizace S1 A (PDF 3.48 MB)

13. Příloha - Situace vodovod V1 A (PDF 5.16 MB)

13. Příloha - Soupis předávaného majetku (PDF 467.08 kB)

14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ev. č. 0053-2024 (PDF 217.9 kB)

14. Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům (PDF 1.28 MB)

14. Příloha - Ortofoto (PDF 886.06 kB)

15. Koupě budovy na ul. Dlouhá a technologického vybavení na ul. Zemědělská, kupní smlouva ev. č. 0023-2024 a 0091-2024 (PDF 84.2 kB)

15. Příloha - Kupní smlouva ČOV (PDF 158.77 kB)

15. Příloha - Kupní smlouva Dlouhá (PDF 160.44 kB)

16. Nabytí pozemku k. ú. Bedřichovice - náves, kupní smlouva ev. č. 0120-2024 A (PDF 89.23 kB)

16. Příloha - Kupní smlouva A (PDF 0.98 MB)

16. Příloha - GP 00189 (PDF 225.85 kB)

16. Příloha - Ortofoto (PDF 89.52 kB)

17. Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o., ev. č. 0018-2024 (PDF 81.64 kB)

17. Příloha - Smlouva o finančním příspěvku (PDF 156.54 kB)

17. Příloha - Situace část VD (PDF 0.93 MB)

18. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města - p. č. 2206-94, 2206-95, 2206-96, 2206-97 A (PDF 81.99 kB)

18. Příloha - Žádost A (PDF 888.4 kB)

19. Prodej části pozemku p. č. 2919-116, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice - kupní smlouva ev. č. 0130-2024 (PDF 85.38 kB)

19. Příloha - Kupní smlouva (PDF 146.13 kB)

19. Příloha - GP 3583-98 2023 A (PDF 1.66 MB)

19. Příloha - Ortofoto (PDF 498.51 kB)

20. Bytové domy na Zahrádkách - dohody o narovnání A (PDF 2.09 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A1 A (PDF 506.17 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A2 A (PDF 1.2 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A3 A (PDF 509 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A4 A (PDF 691.19 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A5 A (PDF 1.16 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání A6 A (PDF 637.68 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B1 A (PDF 506.21 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B2 A (PDF 508.77 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B3 A (PDF 692.36 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B4 A (PDF 1.2 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B5 A (PDF 506.41 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání B6 A (PDF 506.32 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C1 A (PDF 506 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C2 A (PDF 772.59 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C3 A (PDF 736.52 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C4 A (PDF 620.93 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C5 A (PDF 1.14 MB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání C6 A (PDF 776.61 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D1 A (PDF 506.85 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D2 A (PDF 548.01 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D3 A (PDF 506.72 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D4 A (PDF 533.24 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D5 A (PDF 625.89 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání D6 A (PDF 694.66 kB)

20. Příloha - Dohoda o narovnání Město Šlapanice (PDF 414.12 kB)

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. března 2024, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 7. ZM (PDF 789.83 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce – Mateřská škola Hvězdička
 10. Závěr

Podklady:

Pozvánka (PDF 111.44 kB)

Program [7_ZM_13.3.2024] (PDF 115.57 kB)

9. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce - Mateřská škola Hvězdička (PDF 199.01 kB)

9. Příloha - Dodatek č. 1 - zřizovací listina MŠ Hvězdička (PDF 109.94 kB)

9. Příloha - Geometrický plán stavby MŠ Hvězdička (PDF 342.61 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top