Lesní hospodářství

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: Ing. Kamila Musilová
Číslo kanceláře: 422
Tel.: 533 304 790
E-mail: musilova@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Státní správa na úseku lesního hospodářství je prováděna podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a předpisů souvisejících a je zaměřena především na vydávání rozhodnutí o odnětí a omezení využívání lesních pozemků pro plnění funkcí lesa do výměry 1 ha včetně stanovení poplatku za odnětí, o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa, o dělení lesních pozemků, pokud výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, k rozhodnutí o umístění stavby do 30 m od okraje lesa a k návrhům územně plánovací dokumentace, stanovení podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, zajišťování zpracování lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa do výměry 50 ha.

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě doručením na podatelnu MěÚ Šlapanice
 • prostřednictvím datových schránek na adresu 2xfbbgj
 • elektronicky opatřené uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@slapanice.cz

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

 • ikona Oznámení o konání organizované akce v lese [DOC 25.5 kB]
  (Organizované nebo hromadné sportovní akce v lese lze konat jen na základě oznámení zdejšímu orgánu státní správy lesů, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. Orgán SSL může do 15 dnů ode dne doruční oznámení stanovit doplňující podmínky.)
 • ikona Žádost o umístění stavby v lese nebo do 30m od lesa (DOC 49 kB) (Dotýká-li se řízení o umístění stavby, zařízení nebo terénních úprav lesních pozemků nebo pozemků ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem zdejšího orgánu státní správy lesů.)
 • ikona Žádost o odnětí a omezení PUPFL [DOCX 33.57 kB]
  (Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít. Orgán SSL rozhodne i o výši poplatku za odnětí.)
 • ikona Žádost o dělení lesního pozemku [DOC 58 kB]
  (Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas zdejšího orgánu státní správy lesů, který posoudí, zda záměrem nedojde ke vzniku pozemku nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.) 

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top