Vodní hospodářství

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovníci oddělení:

Ing. Pavel Škrla
Ing. Jaroslav Prudík
Ing. Bc. Eva Komárková 
Mgr. Jiří Valíček

Číslo kanceláře: 425, 427
Tel.:

533 304 761
533 304 760
533 304 762
533 304 751

E-mail:

skrla@slapanice.cz
prudik@slapanice.cz
komarkova@slapanice.cz
valicek@slapanice.cz

Činnost oddělení:

Státní správa na úseku vodního hospodářství je prováděna podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů  

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů:

 

Podklady pro stanovení záplavového území vodního toku "Podolský potok"

Mapy

A. Kladolist (PDF 3.03 MB)
A.1. Situace záplavového území Podolského potoka (PDF 19.8 MB)
A.N.1.Q5 Mapy povodňového nebezpečí při Q5 (PDF 1.31 MB)
A.N.1.Q20 Mapy povodňového nebezpečí při Q20 (PDF 1.29 MB)
A.N.1.Q100 Mapy povodňového nebezpečí při Q100 (PDF 1.36 MB)
A.N.1.Q500 Mapy povodňového nebezpečí při Q500 (PDF 1.39 MB)
A.R.1 Mapa povodňového ohrožení a rizika (PDF 1.09 MB)
A.Z.1 Situace aktivní zóny Podolského potoka (PDF 19.72 MB)

Profily

B1. PO Podolský potok km 0,000 - 1,454 (PDF 126.02 kB)
C.1.1. PF Podolský potok 1-23 (PDF 142.44 kB)

Zpráva

ČHMÚ Podolský potok (PDF 535.39 kB)
Plná moc obec Podolí u Brna (PDF 248.47 kB)
Průvodní zpráva Podolský potok (PDF 27.51 MB)

Podklady pro stanovení záplavového území vodního toku "Pracký potok"

Mapy

A. Kladolist (PDF 2.85 MB)
A.1 Situace záplavového území Prackého potoka (PDF 14.87 MB)
A.N.1.Q5 Mapa povodňového nebezpečí při povodni Q5 (PDF 1.37 MB)
A.N.1.Q20 Mapa povodňového nebezpečí při povodni Q20 (PDF 683.61 kB)
A.N.1.Q500 Mapa povodňového nebezpečí při povodni Q500 (PDF 666.08 kB)
A.N.Q100 Mapa povodňového nebezpečí při povodni Q100 (PDF 725.34 kB)
A.R.1 Mapa povodňového ohrožení (PDF 588.49 kB)
A.Z.1 Situace aktviní zóny záplavového území (PDF 14.07 MB)

Profily

B.1. Prackého potoka km 0,000 - 2,959 (PDF 173.36 kB)
C.1.1. PF Prackého potoka 1-32 (PDF 154.73 kB)
C.1.2 PF Prackého potoka 33 -50 (PDF 124.17 kB)

Zpráva

ČHMÚ Pracký potok (PDF 535.39 kB)
Průvodní zpráva Prackého potoka (PDF 18.15 MB)

Odkaz na povodňový plán celého správního obvodu ORP Šlapanice  
POVODŇOVÝ PLÁN ORP


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top