Odpovědný zástupce

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovníci odboru:

Bc. Radka Křižanová
Bc. Markéta Nakládalová, DiS.
Petra Naimanová
Bc. Michael Rýdl

Číslo kanceláře: přepážková hala – dv. č. 431
Tel.: 533 304 801 - 804
E-mail:

zu@slapanice.cz

krizanova@slapanice.cz
nakladalova@slapanice.cz
naimanova@slapanice.cz
rydl@slapanice.cz

Žádáme, aby dotazy na OŽÚ byly směrovány pouze na e-mail zu@slapanice.cz.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00 hod.
Úterý ZAVŘENO
Středa 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek pouze objednaní
Pátek ZAVŘENO

Důležité informace:

 • Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Fyzická osoba odpovědného zástupce musí ustanovit vždy, když sama nesplňuje odbornou způsobilost (např. nedostatečné vzdělání nebo praxe). Právnická osoba musí odpovědného zástupce ustanovit vždy, kdy je odborná způsobilost vyžadována.
 • Podání lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
 • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Pointu), v tomto případě však lhůta pro vyřízení podání začíná běžet až doručením podání včetně požadovaných dokladů obecnímu živnostenskému úřadu.
 • Podání lze učinit i prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci.

Postup vyřízení:

Jsou-li splněny všechny náležitosti k ustanovení odpovědného zástupce a jsou-li doloženy zákonem stanovené doklady, živnostenský úřad zapíše změnu do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele. U koncesovaných živností živnostenský úřad vydá rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce bezodkladně, zpravidla do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů (převážně při vazbě na stanovisko orgánu státní správy).

Poplatek:

 • bez poplatku – ustanovení odpovědného zástupce u volné živnosti a řemeslných a vázaných živností
 • 500,- za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 • bez poplatku - pokud schválení odpovědného zástupce je provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese

Co je důležité předložit:

 • oznámení např. prostřednictvím změnového listu JRF (při osobním podání vyplňuje pracovník odd. registrace)
 • doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost nového odpovědného zástupce
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li prohlášení podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím své datové schránky.
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem (pouze cizinci), výpis nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Související dokumenty (externí odkazy):


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top