Pátek, 25. květen 2018. Svátek má Viola

Pečovatelská služba

Velikost textu

Pečovatelská služba Šlapanice

Město Šlapanice je poskytovatelem a zřizovatelem terénní pečovatelské služby se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice. Město Šlapanice poskytuje terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů ve Šlapanicích a Bedřichovicích.

Pečovatelská služba města Šlapanice zajišťuje podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, které z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu v péči o vlastní osobu a domácnost.  Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba přistupuje k uživateli jako k partnerovi, důsledně dodržuje jeho lidská práva a základní svobody.

Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:

úkony ze základních činností poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácnosti uživatele.

Sociální služba – terénní pečovatelská služba zahrnuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kontakt:

Vedoucí sociálního odboru: Mgr. Soňa Střechovská tel.: 533 304 600
Sociální pracovnice: Bc. Zuzana Sovová tel.: 533 304 334,
mob. 725 919 387
Pracovnice sociálních služeb: Miloslava Dvořáčková mob.: 721 444 520
  Hana Králová mob.: 720 968 340
  Iveta Divácká mob.: 725 996 967
     
e-mail: pecovatelska.sluzba MOCHR slapanice MOCHR2 cz 
web: www.slapanice.cz/pecovatelska-sluzba 

 

Bližší informace Vám podá pracovnice sociálního odboru na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 1. patro, kancelář č. 118 nebo na tel. čísle 533 304 334.

Jak si podat žádost o poskytování pečovatelské služby

(informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby)

Veřejný závazek

Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři a zdravotně postižené osoby mohli setrvávat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí, kde si mohou své potřeby zajišťovat sami, popř. s podporou rodiny nebo pracovníků sociálních služeb, a dále aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky. Pomáhá uživatelům žít důstojně, s určitou formou dopomoci
a podpory v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a při zajišťování chodu a údržby domácnosti, snaží se o jejich nezávislost a samostatnost. Osoby, které tuto službu využívají, si jejím prostřednictvím mohou udržet vysokou kvalitu života v domácím prostředí (podpora v běžném způsobu života).

Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají. Uživatel je rovnocenným partnerem poskytovatele sociální služby. Je zachováno bezpečí uživatele.

 Komu je služba určena

-    dospělým, kteří jsou ve starobním důchodu, a seniorům, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu v péči o vlastní osobu a domácnost, ve věkové kategorii od 60 let ….

-    osobám se zdravotním postižením, které z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu
v péči o vlastní osobu a domácnost, ve věkové kategorii od 27 let ….

Bližší informace:

o poskytování pečovatelské služby obdrží zájemce (případně jeho zástupce) na Městském úřadě ve Šlapanicích, kancelář č.118 u sociálního pracovníka, a to v pondělí a středu v době od 08,00 do17,00 hodin, v pátek od 08,00 do 13,00 hodin. Město Šlapanice má zpracovaný Informační leták, který je k dispozici na MěÚ Šlapanice – sociální odbor a v DPS Šlapanice, informace jsou zveřejněny na úřední desce a www stránkách města (www.slapanice.cz).

Schůzku ve věci poskytování sociálních služeb je možné předem domluvit telefonicky. Během schůzky je zájemce seznámen s podmínkami poskytované sociální služby (informace pro zájemce o pečovatelskou službu, ceník úkonů). V případě zájmu obdrží osoba Žádost o poskytování pečovatelské služby (dále jen Žádost) s dalšími náležitostmi, případně jí bude nabídnuta pomoc s vyplněním žádosti.

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost přinese zájemce nebo jiná osoba na Městský úřad Šlapanice, sociální odbor, kancelář č. 118.

Po obdržení kompletní Žádosti provede (po sjednaném termínu) sociální pracovník společně s pracovnicí pečovatelské služby v místě aktuálního pobytu žadatele sociální šetření. Po vyhodnocení Žádosti je rozhodnuto o vyhovění či zamítnutí Žádosti. Žadatel je o zamítnutí písemně vyrozuměn. V kladném případě vyřízení Žádosti je s žadatelem sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Úřední hodiny pečovatelské služby:

PO:     8,00 - 17,00 hodin

ST:      8,00 - 17,00 hodin

PÁ:      8,00 - 13,00 hodin

 

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase:

 

PO, ST:          7,00 - 17,00 hodin

ÚT, ČT, PÁ:    7,00 - 15,30 hodin

 

Adresa a kontakty pro jednání se zájemcem o službu:

Název organizace:                    Město Šlapanice, Pečovatelská služba

Sídlo:                                          Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Vedoucí sociálního odboru:    Mgr. Soňa Střechovská, tel. 533 304 600

Sociální pracovník:                   Bc. Zuzana Sovová, tel. 533 304 334,

                                                                                       mobil 725 919 387

Pečovatelská služba:               tel. 533 304 332, mobil 721 444 520, 725 996 967

 

Související dokumenty

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. květen 2018 od 08.00 h
Závody v lovu ryb udicí více
26. květen 2018 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní