Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022

Od 1. ledna 2022 bude mít vlastník nemovitosti podle Obecně závazné vyhlášky povinnost hradit poplatek za vývoz objednané kapacity nádoby na komunální odpad.

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo) nebo vlastník nemovitosti v ostatních případech.  

Co je potřeba zařídit?

 1. Vlastnit nádobu na komunální odpad (popelnici či kontejner) o velikosti (objemu), kterou pro nemovitost potřebujete.
 2. Poté se písemně zaregistrovat.
 3. Na přelomu roku 2021/2022 (či později, podle data registrace) obdrží registrovaní plátci nálepky, kterými označí zaregistrované nádoby určené ke svozu komunálního odpadu.
 4. Na začátku roku 2023 obdržíte platební výměr.
 5. Do konce března 2023 zaplatit poplatek za rok 2022. 

Jak se zaregistrovat?

Vyplnit formulář, který si můžete vyzvednout:

Odevzdat vyplněný formulář:

v písemné podobě na těchto místech:

 • na podatelně MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice;
 • v kanceláři č. 115 v 1. patře MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice;
 • zaslat poštou na adresu Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

v elektronické podobě:

 • datovou schránkou 

Pro první poplatkový rok je povinné se zaregistrovat nejpozději do konce března 2022. 

Nejčasteji kladené otázky

Jaká je výše poplatku?

Výše poplatku je 0,40 Kč za každý litr kapacity nádoby a svoz na kalendářní rok. 

Kdy proběhne první platba?

První platba podle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 pro rok 2022 proběhne až po obdržení platebního výměru nejpozději do 31. března 2023

Jak poplatek uhradit?

Poplatky lze uhradit:

 1. Převodem na účet 19-23122641/0100 (náležitosti platby viz platební výměr)
 2. Hotově nebo kartou na pokladně:
  1. MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
  2. MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Mohu si nechat plechovou popelnici?

Ano, stačí ji jen označit příslušnou nálepkou.

Dotazy

Máte další dotazy, které vás zajímají a souvisí se svozem odpadu? Položit je můžete elektronicky přes formulář. Již zodpovězené dotazy naleznete na stránce Dotazy a podněty občanů - Odpady

Kontakt

Bc. Tereza Rösslerová
Kancelář č. 115, MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel. 533 304 341, 725 542 567
E-mail: rosslerova@slapanice.cz 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top