Silniční správní úřad

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Silniční správní úřad
   
Pracovník oddělení: Ing. arch. Soňa Hanzlová
Číslo kanceláře: 234
Tel.: 724 17 17 22
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení  Bc. Žaneta Kryštofová
Číslo kanceláře:  233
Tel.:  533 304 400
E-mail:  krystofova@slapanice.cz

 

Činnost oddělení:

 • Je silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v územní působnosti ORP.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Je silničním správním úřadem pro místní komunikace ve městě Šlapanice
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací ve městě Šlapanice
 • Je správním orgánem pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v celé územní působnosti ORP.

Co je možné si zde vyřídit: 

 • Zvláštní užívání pozemních komunikací (ZUK)
 • Povolení částečné či úplné uzavírky pozemních komunikací
 • Připojení – nemovitostí, pozemních komunikací
 • Přechodnou a místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
 • Vyjádření k PD z hlediska silničního správního řádu
 • Povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Vyřízení:

 • osobně
 • listinnou poštou
 • elektronicky – zasláním do datových schránek nebo na podatelnu

Další podrobnosti k vyřízení jednotlivých žádostí a informace o případných poplatcích jsou uvedeny vždy v jednotlivých formulářích (viz. Související dokumenty níže).

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top