17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 15. prosince 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice, Masarykovo náměstí 1594/16

Záznam zasedání:

Záznam 17. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (Youtube.com)

Zápis:

Zápis [17_ZM_15.12.2021] (PDF 241.57 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
 10. Informace o rozpočtových opatřeních č. 5/2021
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 12. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024 – doplnění
 13. Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2022
 14. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025
 15. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2022 pro občany města Šlapanice
 16. Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru TJ Sokol Šlapanice
 17. Dodatek č. 12 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
 18. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině základní školy Šlapanice
 19. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku ze psů
 20. Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 21. Akční plán 2022 – 2023 a informace o plnění Akčního plánu 2020 – 2021
 22. Informace o závěrečném účtu - Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
 23. Informace o závěrečném účtu – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 24. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022 - 2026
 25. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu MIRROR Development
 26. Nový domov - pobytová službka, dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí NFV
 27. Informace z výborů zastupitelstva
 28. Závěr 

Podklady:

Pozvánka_na 17_ZM (PDF 156.69 kB)

Program [17_ZM_15.12.2021] (PDF 61.69 kB)

9 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov-a (PDF 21.05

10 Informace o rozpočtových opatřeních č. 5 a 6-2021 (PDF 61.51 kB)

10 příloha Komentář k RO č. 5_2021 (PDF 76.66 kB)

10 příloha Komentář k RO č. 6_2021 (PDF 29.68 kB)

11 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 129.76 kB)

11 příloha Žádost o odpuštění odpisů-a (PDF 25.02 kB)

12 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 64.6 kB)

12 příloha Komentář k střednědobému výhledu 2022 - 2024 (PDF 695.07 kB)

12 příloha Schválený střednědobý výhled 2022-2024 (PDF 1.02 MB)

13 Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2022 (PDF 638.86 kB)

13 příloha NÁVRH_ROZPOČTU _2022 (PDF 237.16 kB)

13 příloha KOMENTÁŘ K ROZPOČTU pro rok 2022 (PDF 370.68 kB)

13 příloha Důvodová zpráva_PŘÍJMY (XLSX 13.39 kB)

13 příloha Důvodová zpráva_VÝDAJE (XLSX 15.15 kB)

14 Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 (PDF 67.64 kB)

14 příloha Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 (PDF 80.81 kB)

14 příloha Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu 2023 - 2025 (PDF 66.18 kB)

15 Spolufinancování sociálních služeb na rok 2022 pro občany města Šlapanice (PDF 73.66 kB)

15 příloha - síť sociálních služeb ORP Šlapanice 2022 (PDF 134.56 kB)

16 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru TJ Sokol Šlapanice, ev. č. 0172-2021 (PDF 74.19 kB)

16 příloha Darovací smlouva ev. č. 0172-2021 (DOC 67 kB)

17 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK ev. č. 0038-2004 (PDF 73.23 kB)

17 příloha Smlouva 0038-2004-a (PDF 169.67 kB)

17 příloha Dodatek č. 12 (PDF 110.25 kB)

18 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině základní školy Šlapanice (PDF 70.01 kB)

19 Obecně závazná vyhláška č. 4-2021 o místním poplatku ze psů (PDF 62.13 kB)

19 příloha OZV č. 4-2021 (PDF 173.3 kB)

20 Obecně závazná vyhláška č. 5-2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice (PDF 73.32 kB)

20 příloha OZV_5_2021_volný pohyb psů_na veřejném prostranství (PDF 149.35 kB)

21 Akční plán 2022 - 2023 a informace o plnění Akčního plánu 2020-2021 (PDF 68 kB)

21 příloha Akční plán 2022 - 2023 (PDF 293.31 kB)

21 příloha Zpráva o plnění Akčního plánu 2021 (PDF 496.05 kB)

22 Informace o závěrečném účtu - Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (PDF 60.81 kB)

22 příloha Závěrečný účet za rok 2020 (PDF 399.52 kB)

22 příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF 1.89 MB)

22 příloha Rozvaha (PDF 83.16 kB)

22 příloha Výsledovka (PDF 76.08 kB)

22 příloha Příloha 2020 (PDF 1.31 MB)

23 Informace o závěrečném účtu - SVK Šlapanicko (PDF 61.79 kB)

23 příloha - schválený závěrečný účet 2020 (PDF 457.28 kB)

23 příloha - rozvaha_12-2020 (PDF 114.25 kB)

23 příloha výkaz_zisku_a_ztrát_12-2020 (PDF 109.09 kB)

23 příloha Příloha_12-2020 (PDF 125.24 kB)

23 příloha Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_za_rok_2020 (1) (PDF 667.7 kB)

24 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 (PDF 58.81 kB)

25 Smlouvy dle Zásad pro výstavbu MIRROR Development (PDF 82.67 kB)

26 Nový domov - pobytová služba, dodatek č. 1 k VPS o poskytnutá návratné finanční výpomoci (PDF 68.09 kB)

26 příloha Dodatek c. 1 k VPS o poskytnuti NFV  (PDF 120.47 kB)

 

16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 1. září 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis [16_ZM_1.9.2021] (PDF 185.37 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 10. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 661/9 a p. č. 705/7, k. ú. Šlapanice u Brna (ulice Ponětovská), smlouva ev. č. 0237/2021
 11. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 705/5 a p. č. 705/6, k. ú. Šlapanice u Brna (ulice Ponětovská), smlouva ev. č. 0233/2021
 12. Nabytí pozemků p. č. 2653/31 a 2653/32, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva 0243/2021, lokalita u vlakového nádraží
 13. Nabytí pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, u cyklostezky na Bedřichovice, Kupní smlouva ev. č. 0250/2021
 14. Prodej části pozemku p. č. 903/3, k. ú. Šlapanice u Brna, ul. Riegrova, Kupní smlouva ev. č. 0251/2021
 15. Prodej části pozemku p. č. 37/1, k. ú. Bedřichovice (ul. Lípová)
 16. Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o. a Bela Property a.s., ev. č. 0252/2021
 17. Smlouva o výstavbě v lokalitě Ponětovská ev. č. 0248/2021 - LIMITY VÝSTAVBY
 18. Smlouva o vzájemné spolupráci a financování projektu "Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů" ev. č. 0255/2021
 19. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci a financování projektu "Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka"
 20. Informace o rozpočtovém opatření č. 4-2021
 21. Informace z výborů zastupitelstva
 22. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 16_ZM (PDF 149.97 kB)

Program [16_ZM_1.9.2021] (PDF 61.74 kB)
9. Obecně závazná vyhláška č. 3-2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství (PDF 77.33 kB)
9. příloha OZV č. 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (PDF 106.4 kB)
9. Příloha č. 1 k OZV č. 3_2021 (PDF 45.91 kB)
10. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 661-9 a p. č. 705- k. ú. Šlapanice u Brna ulice Ponětovská smlouva ev. č. 0237-2021 (PDF 80.79 kB)
10. příloha ortofoto (PDF 2.61 MB)
10. příloha výpis_z_katastru (PDF 181.56 kB)
11. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 705-5 a p. č. 705-6 k. ú. Šlapanice u Brna ulice Ponětovská smlouva ev. č. 0233-2021 (PDF 80.06 kB)
11. příloha ortofoto 705_5 705_6 (PDF 2.64 MB)
11. příloha výpis z katastru (PDF 214.98 kB)
12. Nabytí pozemků p. č. 2653-31 a 2653-32 k. ú. Šlapanice u Brna kupní smlouva 0243-2021 lokalita u vlakového nádraží (PDF 82.11 kB)
12. příloha ortofoto (PDF 1.24 MB)
12. příloha výpis z katastru (PDF 208.13 kB)
13. Nabytí pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, u cyklostezky na Bedřichovice, Kupní smlouva ev. č. 0250/2021 (PDF 75.44 kB)
13. příloha graficke_znazorneni_pozemku (PDF 2.36 MB)
14. Prodej části pozemku p. č. 903/3, k. ú. Šlapanice u Brna, ul. Riegrova, Kupní smlouva ev. č. 0251/2021 (PDF 75.8 kB)
14. příloha geometricky plán (PDF 738.08 kB)
14. příloha orotofoto (PDF 2.47 MB)
15. Prodej části pozemku p. č. 37/1, k. ú. Bedřichovice (ul. Lípová) (PDF 72.77 kB)
15. příloha Foto_2 (PDF 1.32 MB)
15. příloha ortofoto (PDF 4.48 MB)

16 Smlouva o finančním příspěvku podle Zásad pro výstavbu - Šlapanice invest, s.r.o. a Bela Property a.s., (PDF 75 kB)

17 Smlouva o výstavbě v lokalitě Ponětovská ev. č. 0248-2021 LIMITY VÝSTAVBY (PDF 73.9 kB)

18 Smlouva o vzájemné spolupráci a financování projektu Šlapaniceko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů ev č 0255-2021 (PDF 76.88 kB)

18 příloha Slapanice smlouva-spoluprace-door-to-door (PDF 195.25 kB)

18 příloha projekt Slapanicko (PDF 1.39 MB)

18 příloha predpokladane-naklady (PDF 113.87 kB)

18 příloha Seznam projektu (PDF 147.61 kB)

19 Dodatek č 2 ke Smlouvě o spolupráci a financování projektu Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků na území Šlapanicka ev č 0016-2017 (PDF 80.17 kB)
19 příloha 0016_-_2017_-_DSO_Slapanicko (PDF 430.7 kB)
19 příloha Slapanice smlouva-spoluprace-dodatek-01 (PDF 208.39 kB)
19 příloha Slapanice smlouva-spoluprace-dodatek-02 (PDF 191.77 kB)
19 příloha priloha-03-vyuctovani-Slapanicko-I (PDF 133.18 kB)

20 Informace o rozpočtovém opatření č. 4-2021 (PDF 77.58 kB)
20 příloha Komentář k RO č. 4_2021 (PDF 39.59 kB)

15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: pátek 2. 7. 2021, 16:00 hodin
Místo: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7

Záznam:

 

Zápis:

Zápis [15_ZM_2.7.2021] (PDF 84.93 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Pomoc postiženým obcím JMK
 6. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 15_ZM (PDF 114.91 kB)

Návrh usnesení - Pomoc postiženým obcím (PDF 67.18 kB)

0221-2021 Darovací smlouva (PDF 194.79 kB)

14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (PDF 311.09 kB)

Datum konání: středa 9. 6. 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis [14_ZM_9.6.2021]

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2020
 10. Závěrečný účet za rok 2020
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 2 a 3/2021
 13. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 - úprava komentáře
 14. Provozní úvěr - prolongování smlouvy
 15. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 567/5, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0179/2021
 16. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 225/4, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev. č. 0178/2021
 17. Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2953/27, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0187/2021
 18. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu - LERAM estate s.r.o.
 19. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2021 (sociální služby)
 20. Návrh na změnu územního plánu města Šlapanice
 21. Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh CUKROVAR - NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC - úprava zadávacích podmínek
 22. Trvalá strategie města k získávání pozemků
 23. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věc
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Závěr

Podklady:

9 Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2020 (PDF 69.48 kB)

9 příloha Výkaz zisku a ztráty r. 2020 (PDF 17.74 kB)

9 příloha Rozvaha r. 2020 (PDF 23.63 kB)

9 Příloha r. 2020 (PDF 29.02 kB)

9 příloha Přehled o peněžních tocích r. 2020 (PDF 13.56 kB)

9 příloha Přehled o změnách základniho kapitálu r. 2020 (PDF 14.41 kB)

9 příloha Inventarizační zpráva 2020 (PDF 1.73 MB)

10 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (PDF 66.58 kB)

10 příloha Návrh - Závěrečný účet za rok 2020 (PDF 589.51 kB)

10 příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (PDF 6.28 MB)

10 příloha Přehled o plnění a čerpání rozpočtu v roce 2020 (XLSX 71.04 kB)

11 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 68.22 kB)

11 příloha Rekapitulace odpisů k 7. 5. 2021 _ZŠ (PDF 91.96 kB)

11 příloha MŠ Hvězdička - žádost o snížení odvodů odpisů r. 2021-a (PDF 55.03 kB)

12 Informace o rozpočtových opatřeních č. 2, 3-2021 (PDF 68.77 kB)

12 příloha RO č. 2_2021 (PDF 48.91 kB)

12 příloha RO č. 3_2021 (PDF 20.99 kB)

13 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 66.43 kB)

13 příloha_Návrh _Střednědobý výhled rozpočtu města Šlapanice na obdobi 2022-2024 (PDF 79.58 kB)

13 příloha_Komentář k návrhu střednědobého výhledu 2022 - 2024 (PDF 88.09 kB)

14 Provozní úvěr - prolongování smlouvy (PDF 71.86 kB)

14 příloha Smlouva o úvěru - dodatek č. 1 (PDF 205.99 kB)

15 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 567-5, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0179-2021 (PDF 79.18 kB)

15 příloha - výpis z katastru 567_5 (PDF 280.55 kB)

15 příloha ortofoto_Slapanice 567_5 (PDF 352.34 kB)15 příloha ortofoto - širší vztahy (PDF 550.19 kB)

15 příloha Smlouva o převodu 0179_2021-a (PDF 125.45 kB)

16 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 225-4, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev. č. 0178-2021 (PDF 79.44 kB)

16 příloha výpis z katastru 225_4 (PDF 260.85 kB)

16 příloha - ortofoto Bedřichovice_225_4 (PDF 304.28 kB)

16 příloha ortofoto - širší vztahy (PDF 442.02 kB)

16 příloha Smlouva o prevodu 0178_2021-a (PDF 118.06 kB)

17 Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2953-27, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0187-2021-a (PDF 31.63 kB)

17 příloha Výpis z katastru 2953_27-a (PDF 77.23 kB)

17 příloha Ortofoto (PDF 2.2 MB)

18 Smlouvy dle Zásad pro výstavbu LERAM estate s.r.o. (PDF 75.74 kB)

18 příloha Návrh smlouvy o vybudování infrastuktury 0189_2021-a (PDF 147.28 kB)

18 příloha Návrh smlouvy o finančním příspěvku 0190_2021-a (PDF 55.18 kB)

18 příloha Koordinační situační výkres Záměru 26_05_2021 (PDF 3.42 MB)

18 příloha Žádost k záměru-a (PDF 215.08 kB)

18 příloha Souhlas VAS_bytový dům-a (PDF 147.69 kB)

18 příloha Souhlas VAS_prodloužení vodovodu-a (PDF 167.45 kB)

19 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2021 (sociální služby) (PDF 75.1 kB)

19 příloha VPS 0155-2021 Ruka pro život-a (PDF 264.13 kB)

19 příloha VPS 0156-2021 Sanus-a (PDF 126.76 kB)

20 Návrh na změnu územního plánu města Šlapanice-a (PDF 37.75 kB)

20 příloha-a (PDF 1.09 MB)

20 příloha OUPP k návrhu na změnu ÚP Ing. Hýbely-a (PDF 129.33 kB)

21 Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh CUKROVAR - NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC - úprava soutěžních podmínek (PDF 71.45 kB)

22 Trvalá strategie města k získávání pozemků (PDF 64.94 kB)

23 Obecně závazná vyhláška č. 2-2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (PDF 72.9 kB)

23 příloha OZV č. 2-2021 (PDF 105.98 kB)

Program [14_ZM_9.6.2021]-aktualizovaný (PDF 63.32 kB)

13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. dubna 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

 

Zápis:

Zápis z 13. ZM 14. 4. 2021 - a (PDF 277.51 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Nabytí pozemku p. č. 3602/2, k. ú. Šlapanice u Brna, Kupní smlouva ev. č. 0103/2021
 10. Majetkoprávní vyrovnání – nabytí pozemku p. č. 3569/268, k. ú. Šlapanice u Brna, Kupní smlouva ev. č. 0105/2021
 11. Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev.č. 0114/2021 (Chodník k nástupišti)
 12. Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev.č. 0115/2021 (Chodník k nástupišti)
 13. Prodej pozemku p. č. 704/6, k. ú. Šlapanice u Brna - žádost
 14. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice
 15. Nový domov – pobytová služba, návratná finanční výpomoc a dar
 16. Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh „CUKROVAR - NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC“ - zadání
 17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 18. Dotace z rozpočtu města 2021
 19. Informace o rozpočtových opatřeních č. 19, 20, 21/2020 a č. 1/2021
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 13_ZM (PDF 116.66 kB)

9 Nabytí pozemku p. č. 3602-2, KS 0103-2021-a (PDF 71.8 kB)

9 příloha ortofoto (PDF 1.2 MB)

10 Majetkoprávní vyrovnání - nabytí pozemku p.č.3569-268, KS 0105-2021-a (PDF 75.87 kB)

10 příloha ortofoto (PDF 1.7 MB)

10 příloha výpis_z_katastru-a (PDF 67.39 kB)

11 Nabytí pozemku, Kupní smlouva 0114-2021 (Chodník k nástupišti)-a (PDF 77.62 kB)

11 příloha ortofoto zastávka 1 (PDF 4.52 MB)

11 příloha ortofoto zastávka 2 (PDF 4.42 MB)

12 Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev. č. 0115-2021 (Chodník k nástupišti)-a (PDF 78.58 kB)

12 příloha ortofoto zastávka 1 (PDF 4.52 MB)

12 příloha ortofoto zastávka 2 (PDF 4.42 MB)

13 Prodej pozemku p. č. 704-6 - žádost-a (PDF 71.59 kB)

13 příloha ortofoto (PNG 2.05 MB)

13 příloha info_o_pozemku (PDF 101.05 kB)

14 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice (PDF 71.76 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0407-2019.docx (PDF 148.78 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0408-2019.docx (PDF 149.06 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0409-2019.docx (PDF 146.33 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0410-2019.docx (PDF 146.86 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0411-2019.docx (PDF 146.01 kB)

14 příloha-01-spolufinancování-investice (PDF 121.6 kB)

15 Nový domov - pobytová služba, návratná finanční výpomoc a dar (PDF 84.23 kB)

15 příloha VPS, ev. č. 0121-2021 (PDF 124.64 kB)

15 příloha Darovací smlouva, ev. č. 0122-2021 (PDF 55.58 kB)

15 příloha Výpis ze spolkového rejstříku (PDF 64.48 kB)

15 příloha Stanovy spolku (PDF 529.15 kB)

16 Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh CUKROVAR-NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC (PDF 71.01 kB)

17 Obecně závazná vyhláška č. 1-2021 o místním poplatku z pobytu (PDF 70.75 kB)

17 příloha OZV 1_2021o místním poplatku z pobytu (PDF 120.83 kB)

18 Dotace spolkům z rozpočtu města 2021 (PDF 122.93 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0065-2021 Junák-Skaut (PDF 108.48 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0049-2021 Orel jednota (PDF 109.33 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0050-2021 hasiči Bedřichovice (PDF 110.33 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0051-2021 SK Šlapanice (PDF 109.05 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0053-2021 Sport.klub SEVER BRNO (PDF 108.77 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0057-2021 TJ Sokol (PDF 108.5 kB)

19 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 19, 20, 21-2020 a 1-2021 (PDF 68.8 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 19_2020 (PDF 110.93 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 20_2020 (PDF 127.23 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 21_2020 (PDF 126.36 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 1_2021 (PDF 35.9 kB)

 

12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 17. února 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 12. ZM 17. 2. 2021 (PDF 156.56 kB)

Příloha k zápisu z 12. ZM ze dne 17. 2. 2021-a (PDF 28.22 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012/2021, pozemky v k. ú. Šlapanice u Brna
 10. Kupní smlouva 0013/2021, pozemky p. č. 2653/32 a 2653/32 v k. ú. Šlapanice u Brna
 11. Kupní smlouva ev. č. 0018/2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice
 12. staženo z jednání
 13. Majetkoprávní vypořádání - Kupní smlouva 0009/2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. ú. Šlapanice u Brna
 14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna
 15. Rozpočty příspěvkových organizací města
 16. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
 17. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
 18. Rozpočet sociálního fondu 2021
 19. Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 12_ZM (PDF 113.44 kB)

Program 12. ZM - aktualizovaný (PDF 83.01 kB)

9 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012-2021, pozemky v k. ú. Šlapanice - a (PDF 99.53 kB)

9 příloha - ortofoto p. č. 1116_1 (PDF 0.99 MB)

9 příloha - orotofoto p. č. 1417_21 (PDF 0.98 MB)

9 příloha - ortofoto p. č. 2326-13 a další (PDF 0.92 MB)

10 Kupní smlouva ev. č. 0013-2021 na pozemky p. č. 2653-31 a 2653-32, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 101.41 kB)

10 příloha - ortofoto (PNG 1.88 MB)

10 příloha Kupní smlouva 0013-2021-a (PDF 41.24 kB)

10 příloha pozemek 2653-31 (PDF 55.73 kB)

10 příloha pozemek 2653_32 (PDF 59.28 kB)

11 Kupní smlouva ev. č. 0018-2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice-a (PDF 104.71 kB)

11 příloha - ortofoto (PNG 2.54 MB)

11 příloha - znalecký posudek (PDF 5.24 MB)

 

13 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0009-2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. p. Šlapanice u Brna-a (PDF 100.37 kB)

13 příloha - GP (PDF 608.44 kB)

14 Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna-a (PDF 97.57 kB)

14 příloha - foto (PDF 1.08 MB)

15 Rozpočty příspěvkových organizací města (PDF 97.72 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_prijmy (PDF 66.68 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_vydaje (PDF 53.88 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_prijmy (PDF 49.17 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_vydaje (PDF 48.15 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_prijmy (PDF 48.74 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_vydaje (PDF 51.33 kB)

16 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 (PDF 94.98 kB)

16 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obobi 2019-2021 (PDF 237.02 kB)

17 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 94.3 kB)

17 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obdobi 2022-2024 (PDF 80.34 kB)

18 Rozpočet sociálního fondu 2021 (PDF 97.93 kB)

18 příloha Rozpočet soc. fondu_2021 (PDF 54.54 kB)

18 Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média (PDF 94.38 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top