Rozcestník

12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 17. února 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 12. ZM 17. 2. 2021 (PDF 156.56 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012/2021, pozemky v k. ú. Šlapanice u Brna
 10. Kupní smlouva 0013/2021, pozemky p. č. 2653/32 a 2653/32 v k. ú. Šlapanice u Brna
 11. Kupní smlouva ev. č. 0018/2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice
 12. staženo z jednání
 13. Majetkoprávní vypořádání - Kupní smlouva 0009/2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. ú. Šlapanice u Brna
 14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna
 15. Rozpočty příspěvkových organizací města
 16. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
 17. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
 18. Rozpočet sociálního fondu 2021
 19. Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 12_ZM (PDF 113.44 kB)

Program 12. ZM - aktualizovaný (PDF 83.01 kB)

9 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012-2021, pozemky v k. ú. Šlapanice - a (PDF 99.53 kB)

9 příloha - ortofoto p. č. 1116_1 (PDF 0.99 MB)

9 příloha - orotofoto p. č. 1417_21 (PDF 0.98 MB)

9 příloha - ortofoto p. č. 2326-13 a další (PDF 0.92 MB)

10 Kupní smlouva ev. č. 0013-2021 na pozemky p. č. 2653-31 a 2653-32, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 101.41 kB)

10 příloha - ortofoto (PNG 1.88 MB)

10 příloha Kupní smlouva 0013-2021-a (PDF 41.24 kB)

10 příloha pozemek 2653-31 (PDF 55.73 kB)

10 příloha pozemek 2653_32 (PDF 59.28 kB)

11 Kupní smlouva ev. č. 0018-2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice-a (PDF 104.71 kB)

11 příloha - ortofoto (PNG 2.54 MB)

11 příloha - znalecký posudek (PDF 5.24 MB)

 

13 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0009-2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. p. Šlapanice u Brna-a (PDF 100.37 kB)

13 příloha - GP (PDF 608.44 kB)

14 Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna-a (PDF 97.57 kB)

14 příloha - foto (PDF 1.08 MB)

15 Rozpočty příspěvkových organizací města (PDF 97.72 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_prijmy (PDF 66.68 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_vydaje (PDF 53.88 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_prijmy (PDF 49.17 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_vydaje (PDF 48.15 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_prijmy (PDF 48.74 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_vydaje (PDF 51.33 kB)

16 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 (PDF 94.98 kB)

16 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obobi 2019-2021 (PDF 237.02 kB)

17 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 94.3 kB)

17 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obdobi 2022-2024 (PDF 80.34 kB)

18 Rozpočet sociálního fondu 2021 (PDF 97.93 kB)

18 příloha Rozpočet soc. fondu_2021 (PDF 54.54 kB)

18 Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média (PDF 94.38 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top