Rozcestník

13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. dubna 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

 

Zápis:

Zápis z 13. ZM 14. 4. 2021 - a (PDF 277.51 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Nabytí pozemku p. č. 3602/2, k. ú. Šlapanice u Brna, Kupní smlouva ev. č. 0103/2021
 10. Majetkoprávní vyrovnání – nabytí pozemku p. č. 3569/268, k. ú. Šlapanice u Brna, Kupní smlouva ev. č. 0105/2021
 11. Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev.č. 0114/2021 (Chodník k nástupišti)
 12. Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev.č. 0115/2021 (Chodník k nástupišti)
 13. Prodej pozemku p. č. 704/6, k. ú. Šlapanice u Brna - žádost
 14. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice
 15. Nový domov – pobytová služba, návratná finanční výpomoc a dar
 16. Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh „CUKROVAR - NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC“ - zadání
 17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 18. Dotace z rozpočtu města 2021
 19. Informace o rozpočtových opatřeních č. 19, 20, 21/2020 a č. 1/2021
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 13_ZM (PDF 116.66 kB)

9 Nabytí pozemku p. č. 3602-2, KS 0103-2021-a (PDF 71.8 kB)

9 příloha ortofoto (PDF 1.2 MB)

10 Majetkoprávní vyrovnání - nabytí pozemku p.č.3569-268, KS 0105-2021-a (PDF 75.87 kB)

10 příloha ortofoto (PDF 1.7 MB)

10 příloha výpis_z_katastru-a (PDF 67.39 kB)

11 Nabytí pozemku, Kupní smlouva 0114-2021 (Chodník k nástupišti)-a (PDF 77.62 kB)

11 příloha ortofoto zastávka 1 (PDF 4.52 MB)

11 příloha ortofoto zastávka 2 (PDF 4.42 MB)

12 Nabytí pozemku, Kupní smlouva ev. č. 0115-2021 (Chodník k nástupišti)-a (PDF 78.58 kB)

12 příloha ortofoto zastávka 1 (PDF 4.52 MB)

12 příloha ortofoto zastávka 2 (PDF 4.42 MB)

13 Prodej pozemku p. č. 704-6 - žádost-a (PDF 71.59 kB)

13 příloha ortofoto (PNG 2.05 MB)

13 příloha info_o_pozemku (PDF 101.05 kB)

14 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice (PDF 71.76 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0407-2019.docx (PDF 148.78 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0408-2019.docx (PDF 149.06 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0409-2019.docx (PDF 146.33 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0410-2019.docx (PDF 146.86 kB)

14 příloha Dod. č. 1 k 0411-2019.docx (PDF 146.01 kB)

14 příloha-01-spolufinancování-investice (PDF 121.6 kB)

15 Nový domov - pobytová služba, návratná finanční výpomoc a dar (PDF 84.23 kB)

15 příloha VPS, ev. č. 0121-2021 (PDF 124.64 kB)

15 příloha Darovací smlouva, ev. č. 0122-2021 (PDF 55.58 kB)

15 příloha Výpis ze spolkového rejstříku (PDF 64.48 kB)

15 příloha Stanovy spolku (PDF 529.15 kB)

16 Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh CUKROVAR-NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC (PDF 71.01 kB)

17 Obecně závazná vyhláška č. 1-2021 o místním poplatku z pobytu (PDF 70.75 kB)

17 příloha OZV 1_2021o místním poplatku z pobytu (PDF 120.83 kB)

18 Dotace spolkům z rozpočtu města 2021 (PDF 122.93 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0065-2021 Junák-Skaut (PDF 108.48 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0049-2021 Orel jednota (PDF 109.33 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0050-2021 hasiči Bedřichovice (PDF 110.33 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0051-2021 SK Šlapanice (PDF 109.05 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0053-2021 Sport.klub SEVER BRNO (PDF 108.77 kB)

18 příloha VPS ev. č. 0057-2021 TJ Sokol (PDF 108.5 kB)

19 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 19, 20, 21-2020 a 1-2021 (PDF 68.8 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 19_2020 (PDF 110.93 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 20_2020 (PDF 127.23 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 21_2020 (PDF 126.36 kB)

19 příloha Komentář k RO č. 1_2021 (PDF 35.9 kB)

 

12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 17. února 2021, 17:00 hodin
Místo: kinosál ZŠ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 12. ZM 17. 2. 2021 (PDF 156.56 kB)

Příloha k zápisu z 12. ZM ze dne 17. 2. 2021-a (PDF 28.22 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012/2021, pozemky v k. ú. Šlapanice u Brna
 10. Kupní smlouva 0013/2021, pozemky p. č. 2653/32 a 2653/32 v k. ú. Šlapanice u Brna
 11. Kupní smlouva ev. č. 0018/2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice
 12. staženo z jednání
 13. Majetkoprávní vypořádání - Kupní smlouva 0009/2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. ú. Šlapanice u Brna
 14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna
 15. Rozpočty příspěvkových organizací města
 16. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
 17. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
 18. Rozpočet sociálního fondu 2021
 19. Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 12_ZM (PDF 113.44 kB)

Program 12. ZM - aktualizovaný (PDF 83.01 kB)

9 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0012-2021, pozemky v k. ú. Šlapanice - a (PDF 99.53 kB)

9 příloha - ortofoto p. č. 1116_1 (PDF 0.99 MB)

9 příloha - orotofoto p. č. 1417_21 (PDF 0.98 MB)

9 příloha - ortofoto p. č. 2326-13 a další (PDF 0.92 MB)

10 Kupní smlouva ev. č. 0013-2021 na pozemky p. č. 2653-31 a 2653-32, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 101.41 kB)

10 příloha - ortofoto (PNG 1.88 MB)

10 příloha Kupní smlouva 0013-2021-a (PDF 41.24 kB)

10 příloha pozemek 2653-31 (PDF 55.73 kB)

10 příloha pozemek 2653_32 (PDF 59.28 kB)

11 Kupní smlouva ev. č. 0018-2021 - pozemek se stavbou Bedřichovice-a (PDF 104.71 kB)

11 příloha - ortofoto (PNG 2.54 MB)

11 příloha - znalecký posudek (PDF 5.24 MB)

 

13 Majetkoprávní vyrovnání - Kupní smlouva 0009-2021, prodej části pozemku p. č. 2218, k. p. Šlapanice u Brna-a (PDF 100.37 kB)

13 příloha - GP (PDF 608.44 kB)

14 Žádost o prodej části pozemku p. č. 137, k. ú. Šlapanice u Brna-a (PDF 97.57 kB)

14 příloha - foto (PDF 1.08 MB)

15 Rozpočty příspěvkových organizací města (PDF 97.72 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_prijmy (PDF 66.68 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_ZS Slapanice_vydaje (PDF 53.88 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_prijmy (PDF 49.17 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Hvezdicka_vydaje (PDF 48.15 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_prijmy (PDF 48.74 kB)

15 příloha - Navrh rozpoctu 2021_MS Zahradka_vydaje (PDF 51.33 kB)

16 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 (PDF 94.98 kB)

16 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obobi 2019-2021 (PDF 237.02 kB)

17 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (PDF 94.3 kB)

17 příloha Střednědobý výhled rozpočtu na obdobi 2022-2024 (PDF 80.34 kB)

18 Rozpočet sociálního fondu 2021 (PDF 97.93 kB)

18 příloha Rozpočet soc. fondu_2021 (PDF 54.54 kB)

18 Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média (PDF 94.38 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top