Komunitní plánování

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 - 2014 (PDF 355.05 kB)

Akční plán na rok 2014 (PDF 481.38 kB)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015-2018 (PDF 1.48 MB)

Akční plán na rok 2015 (PDF 0.94 MB)

Průběžné vyhodnocení AP za rok 2015 (PDF 305.05 kB)

Akční plán na rok 2016 (PDF 0.95 MB)

 

Projekt " Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice" - CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 byla podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. Projekt byl realizován v časovém rozmezí od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.

 Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice - projekt CZ.1.04/3.1.03/97.00047 - tisková zpráva (PDF 324.59 kB)

Prezentace projektu CZ.1.043.1.0397.00047 (PDF 414.93 kB)

Prezentace - Komunitní plánování sociálních služeb (PDF 540.21 kB)

Brožurka KPSS (PDF 1.95 MB)

Zpravodaj 2013/5 - článek (PDF 2.9 MB)

Průběžné vyhodnocení 2. komunitního plánu: "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 - 2014" (PDF 309.31 kB)

Zpravodaj 2014/2 - článek (PDF 119.28 kB)

Zpravodaj 2015/2 - článek (PDF 324.76 kB)

 


Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top