Komunitní plánování

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 - 2014 (PDF 355.05 kB)

Akční plán na rok 2014 (PDF 481.38 kB)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015-2018 (PDF 1.48 MB)

Akční plán na rok 2015 (PDF 0.94 MB)

Průběžné vyhodnocení AP za rok 2015 (PDF 305.05 kB)

Akční plán na rok 2016 (PDF 0.95 MB)

Průběžné vyhodnocení AP za rok 2016 [PDF 294.31 kB]

Akční plán na rok 2017 [PDF 1.16 MB]

Průběžné vyhodnocení AP za rok 2017 [PDF 271.75 kB]

Akční plán na roky 2018 a 2019 [PDF 812.09 kB]

 

Projekt " Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice" - CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 byla podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. Projekt byl realizován v časovém rozmezí od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.

 Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice - projekt CZ.1.04/3.1.03/97.00047 - tisková zpráva (PDF 324.59 kB)

Prezentace projektu CZ.1.043.1.0397.00047 (PDF 414.93 kB)

Prezentace - Komunitní plánování sociálních služeb (PDF 540.21 kB)

Brožurka KPSS (PDF 1.95 MB)

Zpravodaj 2013/5 - článek (PDF 2.9 MB)

Průběžné vyhodnocení 2. komunitního plánu: "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 - 2014" (PDF 309.31 kB)

Zpravodaj 2014/2 - článek (PDF 119.28 kB)

Zpravodaj 2015/2 - článek (PDF 324.76 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top