Ostatní činnosti odboru životního prostředí

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovníci oddělení:

Ing. Luděk Šmerda
Ing. Kamila Musilová
ing. Zdeňka Sotonová
Ing. Magdaléna Kovářová
Ing. Jitka Sikorová

Číslo kanceláře: 422, 428, 426
Tel.:

533 304 791
533 304 790
533 304 763
533 304 770
533 304 780

E-mail:

smerda@slapanice.cz
musilova@slapanice.cz
sotonova@slapanice.cz
kovarovam@slapanice.cz
sikorova@slapanice.cz

 

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze dále podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

ikona 36_Žádost o komplexní vyjádření odboru životního prostředí (DOC 30 kB)
(Žádost slouží pro žadatele, který zamýšlí realizovat stavbu např. rodinného domu, či rekreační stavbu, nebo činnost, která může mít vliv na některou složku životního prostředí).

ikona 45_Žádost o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasku z hlediska ŽP (DOCX 19.04 kB)
(Žádost slouží pro stavebníka, který hodlá kolaudovat stavbu, jejíž realizace měla vliv na některou složku životního prostředí např. došlo k záboru zemědělského půdního fondu, při stavbě vznikly odpady,…).


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top