Rozcestník

Ostatní činnosti odboru životního prostředí

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovníci oddělení:

Ing. Luděk Šmerda
Ing. Kamila Musilová
Ing. Lenka Kuchyňková
Ing. Magdaléna Kovářová
Ing. Leo Vidlák
Ing. Eva Koru

Číslo kanceláře: 422, 428, 425, 426
Tel.:

533 304 791
533 304 790
533 304 780
533 304 770
533 304 762

E-mail:

smerda@slapanice.cz
musilova@slapanice.cz
kuchynkova@slapanice.cz
kovarovam@slapanice.cz
vidlak@slapanice.cz
koru@slapanice.cz

 

Vyřízení:

Vyplněnou žádost (včetně příloh) podejte jedním z následujících způsobů:

doba vyřízení žádosti je individuální, podle obtížnosti je to zpravidla do 30 až 60 dnů

Související dokumenty:

Na tomto úseku lze dále podávat žádosti prostřednictvím následujících formulářů žádostí:

ikona Žádost o komplexní vyjádření OŽP [DOC 29.5 kB]
(Žádost slouží pro žadatele, který zamýšlí realizovat stavbu např. rodinného domu, či rekreační stavbu, nebo činnost, která může mít vliv na některou složku životního prostředí).

Žádost o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu z hlediska ŽP [DOCX 19.38 kB]
(Žádost slouží pro stavebníka, který hodlá kolaudovat stavbu, jejíž realizace měla vliv na některou složku životního prostředí např. došlo k záboru zemědělského půdního fondu, při stavbě vznikly odpady,…).


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top