Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Oznámení změn

Velikost textu

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, př. žádosti o koncesi

 1. fyzická osoba
 2. právnická osoba

 

Jak a kam se obrátit:

 • Na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Pointu), v tomto případě však lhůta pro vyřízení podání začíná běžet až doručením podání včetně požadovaných dokladů obecnímu živnostenskému úřadu . V případě, že si zvolíte Obecní živnostenský úřad Šlapanice, najdete jej na adrese Brno, Opuštěná 9/2, 3.patro. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Podání lze učinit i prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci.


Vyřízení:

 • Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti , popř. žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis , nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu, v případě koncese popř. změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

 

Poplatek:

 • 100,- Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny
 • 500,- Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese

 

Poplatek je splatný při oznámení změny

  1. fyzická osoba
   Co musíte předložit:

   • vyplněný jednotný registrační formulář – Změnový list (JRF), popř. přílohy JRF
   • doklad prokazující změnu
   • u zahraničních fyzických osob, které oznamují změnu data platnosti živnostenského oprávnění provozování živnosti – nové povolení k pobytu na území České republiky
   • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna
   • Jednotný registrační formulář Změnový list, popř. přílohy JRF


Formulář:

 Změnový list

Formuláře ke stažení: www.mpo.cz

 1. právnická osoba

  Co musíte předložit:

  • vyplněný jednotný registrační formulář – Změnový list (JRF), popř.přílohy JRF
  • doklad prokazující tuto změnu
  • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna

   

  Formulář:

  Změnový list

   
  Formuláře ke stažení: www.mpo.cz

Podnikatel není povinen oznamovat změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, popř. v informačním systému cizinců. Nemá povinnost připojit doklady, které po 01.01.2015 již byly některému živnostenskému úřadu předloženy, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Jedná se doklady prokazující odbornou způsobilost, vztah k sídlu a bezúhonnost. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.06.2018 000 11:18       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní