01. ZM -141217 podklady a zápis

Podklady pro 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 17. prosince 2014

Program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
6. Nový jednací řád ZM (PDF 341.02 kB)
7.Rozpočet 2015 (PDF 821.62 kB)
8.Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu (PDF 149.07 kB)
9. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2015 – služby sociální prevence (PDF 163.76 kB)
10. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015-2018 (PDF 132.1 kB)
11. Kupní smlouva č. KS-2014-18 – část pozemku p. č. 6621 (PDF 421.02 kB)
12. Kupní smlouva č. KS-2014-26 – pozemek p. č. 212018 (PDF 270.94 kB)
13. Revokace části usnesení z 20. zasedání ZM; Kupní smlouvy č. KS-2014-23, KS-2014-24 a KS-2014-25 na prodej ¾ pozemku p. č. 30162 (PDF 0.97 MB)
14. Směnná smlouva č. SS-2014-01, směna pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna s BONAGRO a. s. (PDF 294.96 kB)
15.Smlouva o bezúplatném převodu s ČR ÚZSVM (PDF 265.71 kB)
16.Určení zástupce města Šlapanice do Bytového družstva Šlapanice (PDF 132.25 kB)
17.Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství (PDF 129.69 kB)
18. Informace ST, MST, TAJ
19. Diskuse členů ZM
20. Diskuse občanů
21. Závěr

Zápis a usnesení ZM

Zápis a usnesení 20. ZM-140910

Zápis a usnesení 20 ZM-140910 (PDF 293.14 kB)

Zápis a usnesení 19. ZM-140625

Zápis a usnesení 19. ZM-140625 (PDF 264.61 kB)

Příloha k zápisu z 18. ZM-140402

Příloha k zápisu z 18. ZM.140402 (PDF 110.06 kB)

Zápis a usnesení 18. ZM-140402

Zápis a usnesení 18. ZM-140402 (PDF 297.18 kB)

Zápis a usnesení 17. ZM-140129

Zápis a usnesení 17. ZM-140129 (PDF 263.59 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top